Anglická slovíčka 7 anglicko - česká Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 7 anglicko - česká > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 7 anglicko - česká Deck (100)
1

Strange

zvláštní, podivný

2

For a while

na chvíli

3

Get lost

ztratit se

4

Direction

směr

5

suddenly

náhle, najednou

6

turn

otočit se, otočení

7

turned

obrácený

8

in front of us

před námi

9

nonsense

nesmysl

10

suffer

trpět

11

unfair

nespravedlivý

12

have you got

máš

13

awful

hrozný

14

silly

hloupý

15

cheat

ošidit, podvádět

16

creepy

strašidelný

17

ahead

před, před sebou

18

gorgeous

nádherný

19

head

hlava

20

face

obličej

21

eye

oko

22

nose

nos

23

mouth

ústa

24

lips

rty

25

tooth (teeth)

zub (zuby)

26

tongue

jazyk

27

hair

vlasy

28

ear

ucho

29

neck

krk, šíje

30

skin

kůže

31

shoulder

rameno

32

elbow

loket

33

arm

paže

34

hand

ruka

35

fingers

prsty

36

leg

noha

37

knee

koleno

38

foot (feet)

noha – chodidlo (nohy)

39

chest

hruď

40

breasts

prsa

41

stomach

břicho

42

back

záda

43

waist

pas

44

hips

boky

45

scream

křičet

46

blowing

foukání

47

Species

druhy

48

Disease

choroba

49

Gene

gen

50

Extinct

vyhynout

51

Survivor

ten, kdo přežil

52

linked

spojen

53

Nonsense

nesmysl

54

thief

zloděj

55

burglar

lupič

56

burglary

loupež

57

break into

vloupat se

58

robbery

přepadení

59

car theft

krádež auta

60

innocent

nevinný

61

guilty

vinný, vinen

62

honeymoon

líbánky

63

switched on

zapnutý

64

endanger

ohrozit

65

come to stay

přijet na návštěvu (i s přespáním)

66

do nothing

nedělat nic

67

Presence

přítomnost

68

Surface

hladina, povrch

69

Rocky

skalnatý, hornatý

70

government

vláda

71

leading

vedoucí, hlavní, vůdčí

72

presence

přítomnost

73

envisions

předpokládá

74

outage

výpadek

75

equal

rovný, stejný

76

burglar

zloděj

77

arrested

zatčen

78

pronounce

vyslovit, vyslovovat

79

bargain

vyjednávat, smlouvat

80

assembly

montáž

81

told of

hovořil o

82

exposed

vystavený

83

refrigerant

osvěžující

84

dustless

bezprašný

85

wrap

zabalit

86

hose

hadice

87

direction

směr

88

pull

vytáhnout, táhnout

89

concrete

beton

90

comply

vyhovět, dodržovat

91

drain

vypustit, odtékat

92

shelved

nakloněný

93

self sufficient

soběstačný

94

barbecue

grilovat

95

roast

pečeně, péct

96

boil

vařit

97

I would love to

hrozně rád bych

98

ancestors

předci

99

alike

podobně

100

mercy

soucit, bez slitování