Anglická slovíčka 5 česko - anglická Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 5 česko - anglická > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 5 česko - anglická Deck (100)
1

dvojtečka

colon

2

tečka

dot

3

pomlčka

dash

4

otazník

question mark

5

dosah

reach

6

vojenský

military

7

menší

lesser

8

připojený

attached

9

spolehlivost

reliability

10

vpřed

forward

11

vzad

backward

12

vyjednávat

negotiate

13

ohrožena

compromised

14

pozdrav

greeting

15

tedy, tudíž

consequently

16

základy

essentials

17

vyhovující

convenient

18

báječné, skvělé, úžasné

awesome

19

předávání

prevalence

20

kolísat

vary

21

stejně jako u

as with

22

oddělit

segregate

23

poptávka, požadovat, vyžadovat

demand

24

pohodlí

convenience

25

zvýšit

enhance

26

nakonec

eventually

27

cenný

valuable

28

nějak

somehow

29

stručnější

briefer

30

hvězdička (symbol)

asterisk

31

smysl

sense

32

dodržování

adhering

33

jednoúčelový, vyhrazený

dedicated

34

příklad

instance

35

jednou

once

36

tok, průtok

flow

37

odpovídá

conforms

38

ovlivňoval

influenced

39

známý

known

40

všudypřítomný

ubiquitous

41

nedosažitelný

unreachable

42

využít

utilize

43

předplatné

subscription

44

spravedlivě

fairly

45

mimoto

furthermore

46

rozlišení, rozdíl

distinction

47

zacházet

treat

48

rovně, přímo, rovnou

straight

49

pod

under

50

úsilí

efforts

51

důkladný

thorough

52

buď

either

53

rozšířený

widespread

54

lži

lies

55

výskyt

occurrence

56

nastat

occur

57

trpět

suffer

58

střetnutí, setkání

encounter

59

různé

variety of

60

výběr

assortment

61

se liší

vary in

62

nejvyšší

paramount

63

širší

wider

64

nikdo

no one

65

blízkost

proximity

66

výhrady

caveats

67

vlastně

in fact

68

chvíli

for a while

69

mnoho

dozens

70

blesk

thunderbolt

71

rozdělit

divide

72

spolupracovat

interoperate

73

fronta

queue

74

vynalézt, vymyslet

invent

75

uvedený

stated

76

setkání, střetnutí

encounter

77

okouzlující

glamorous

78

působivý, impozantní

impressive

79

strach

fear

80

stupně, etapy

stages

81

odchylka

deviation

82

spojka, spojení

conjunction

83

zdvořilý, galantní

courteous

84

invalidita

disability

85

navštěvovat, účastnit se

attend

86

doplňky

complements

87

prostudovat

read up

88

místo konání

venue

89

plán, naplánovat

schedule

90

osnovy

curriculum

91

skládat

consist of

92

publikum

audience

93

učitel

mentor

94

názor

opinion

95

porušit

violate

96

odjezd, odlet

departure

97

příjezd, přílet

arrival

98

jinak, jiný

else

99

zastaralý

outdated

100

přehled

survey