Anglická slovíčka 1 česko - anglická Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 1 česko - anglická > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 1 česko - anglická Deck (300)
Loading flashcards...
1

dosáhnout

achieve

2

získat

acquire

3

množství

amount

4

objevit se

appear

5

kolem

around

6

mezi, spolu

between

7

vázat

bind

8

způsobit

cause

9

znepokojený

concerned

10

sebejisty

confident

11

lišit se

differ

12

nemuset

don't have to

13

patřičný

due

14

zajistit

ensure

15

dokonce

even

16

kromě, mimo

Except

17

daný, vzhledem k

given

18

muset

have to

19

nicméně, však

however

20

já jsem si myslel

I thought

21

zahájit

initiate

22

chybí

lacks

23

dědictví

legacy

24

pravděpodobně

likely

25

změřený

measured

26

členství

membership

27

oznámení

notice

28

možnost

possibility

29

přesně

precisely

30

soukromí

privacy