Anglická slovíčka 1 česko - anglická Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 1 česko - anglická > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 1 česko - anglická Deck (300)
1

dosáhnout

achieve

2

získat

acquire

3

množství

amount

4

objevit se

appear

5

kolem

around

6

mezi, spolu

between

7

vázat

bind

8

způsobit

cause

9

znepokojený

concerned

10

sebejisty

confident

11

lišit se

differ

12

nemuset

don't have to

13

patřičný

due

14

zajistit

ensure

15

dokonce

even

16

kromě, mimo

Except

17

daný, vzhledem k

given

18

muset

have to

19

nicméně, však

however

20

já jsem si myslel

I thought

21

zahájit

initiate

22

chybí

lacks

23

dědictví

legacy

24

pravděpodobně

likely

25

změřený

measured

26

členství

membership

27

oznámení

notice

28

možnost

possibility

29

přesně

precisely

30

soukromí

privacy

31

správně, pořádně

properly

32

dát, klást

put

33

důvod

reason

34

nedávno

recently

35

uvedený

referred

36

týkající se

regarding

37

odhalit

reveal

38

by měla být

should be

39

podobný

similar

40

prohlášení

statement

41

navrhnout

suggest

42

podezřelý

suspect

43

proto

therefore

44

svázaný

tied

45

léčený

treated

46

platný

valid

47

šel jsem

went

48

přání

wish

49

dochází, nastane

occurs

50

tvrzení

contention

51

pokus

attempt

52

postihnout

affect

53

brání

prevents

54

výhody

advantages

55

konkrétní

particular

56

účel

purpose

57

otázky, problémy

issues

58

navázat, zřídit

establish

59

společný, obyčejný, častý

common

60

tak, tedy

thus

61

za předpokladu, pokud

provided

62

během

during

63

zatímco

while

64

uskutečnily

taken place

65

shromáždit

gather

66

vynechat

omitted

67

ačkoli i když

though

68

zda

whether

69

prodal

sold

70

pokud, když

if

71

doufat, naděje

hope

72

přezkoumat, zkoumat

examine

73

jménem

behalf

74

přes

through

75

zrušit

revoke

76

patřit

belongs

77

souvisejicí

related

78

přes

via

79

škoda

too bad

80

nechat, dovolit

let

81

průměr

average

82

obsah

content

83

zatím

so far

84

ani, žádná

neither

85

přeskočit, překlenout

vault

86

uznání

appreciation

87

ujistit

assure

88

s přátelským pozdravem

best regards

89

obtěžovat někoho

bother

90

spolupráce

collaboration

91

konfrontační

confrontational

92

dodržet termín

deadline

93

průzkumník trhu

market researcher

94

upomínka

reminder

95

zásilka

shipment

96

dodavatel

supplier

97

průzkum

survey

98

celek

whole

99

řekl, uvedený, zmíněný

said

100

zaměstnanec

employee  = worker 

101

zaměstnavatel

employer = boss

102

štastný

happy

103

smutný

sad

104

nudit

bored

105

vzrušený

excited

106

bohatý

rich 

107

chudý

poor

108

drahý

expensive

109

levný

cheap

110

nejhorší

the worst

111

horší než

worse than

112

lepší než

better than

113

nejlepší

the best

114

vymyslet

devise

115

získat

gain

116

jinak

otherwise

117

méně

less

118

více

more

119

zničený

ruined

120

hovno

shit

121

páchnoucí, smradlavý

smelly

122

objasnit

clarify

123

vyhnout se

avoid

124

zmatek

confusion

125

vysvětlující

explanatory

126

zvětšit

augment

127

shrnout

recaps

128

posílit (např. signál)

reinforce

129

ještě, zatím

yet

130

Nastínit

outlined

131

znamená, zahrnovat

implies

132

mimo, za

beyond

133

podle všeho, patrně

seemingly

134

libovolný

arbitrary

135

rozhodující

crucial

136

zmíněný

mentioned

137

dodavatelé

vendors

138

případy

cases

139

kusy

pieces

140

zažívá

experiencing

141

významný

significant

142

nutný

necessary

143

trochu

a bit

144

zvážit

consider

145

promarněný

wasted

146

zahrnuje

involves

147

pokud

as long

148

předčasně

partway

149

přes

through

150

dříve, původně

formerly

151

možnosti

capabilities

152

může být dále

can be further

153

navzdory

despite

154

praktický

handy

155

zastaralé

deprecated

156

udržovat

maintain

157

získat zpět

regain

158

jinde

elsewhere

159

ačkoli

although

160

zralý

mature

161

byly

were

162

základ

basis

163

stárnutí

aging

164

nepletťe

do not confuse

165

na rozdíl od

unlike

166

nevyhovující

inconvenient

167

základní

fundamental

168

další

further

169

ledaže ne, jestliže ne, pokud

unless

170

bezproblémovýbezešvý

seamless

171

vystřelil

fired

172

pojištění

insurance

173

objetí

victim

174

podvod

fraud

175

návnada

bait

176

druh

kind

177

zbavit

rid

178

naštvaný

annoyed

179

chytil

caught

180

předstírat

pretending

181

seriozní

reputable

182

výraz

expression

183

rozhodně

definitely

184

po sobě

Consecutive

185

NákladDopravnéDoprava

Freight

186

zpomalit

slow down

187

vyhodit

throw out

188

řetěz

chain

189

stěžovat si

complain

190

úzký

narrow

191

Škoda

Pity

192

hodně

much

193

více

more

194

mnoho

many

195

když

when

196

dovednosti

skills

197

kabelové rozvody

cable distribution

198

koho

whom

199

vyhodit

blow

200

zásuvka

socket

201

zasloužit

deserve

202

prostředí

Enviroment

203

musím

gotta

204

moudrý

wise

205

dělá

she does

206

zlý

vicious

207

zklamáním

disappointing

208

sranda

kidding

209

hádal

guessed

210

starám se o

I take care of

211

zodpovědnost

responsibility

212

znalosti

knowledge

213

ponížit

humiliate

214

nevadí mi

I don’t mind him.

215

vášeň

passion

216

v současné době

currently

217

současný

current

218

cholerický

choleric

219

zacházet s

handle

220

tlak

pressure

221

překonat

overcame it

222

říci jiným slovem

rephrase it

223

úspěch

accomplishmet

224

neúspěch

failure

225

plat

salary

226

mzda

wage

227

najmout si

hire you

228

odškodnění

compensation

229

kdy, když

when

230

přinesl

brought

231

k prodeji

to be sold

232

roční

annual

233

zastaralý

obsolete

234

údajně

reportedly

235

posoudit, ohodnotit

evaluate

236

sebejistý

assured

237

cítit, vůně

smell

238

síla

strength

239

slabost

weakness

240

zjistit

find out

241

přechod

transition

242

předpokládat

suppose

243

jistě

certainly

244

touha, přání

desire

245

roztomilý

cute

246

bát se

afraid

247

elektrárna

power station

248

rakovina

cancer

249

rozlitý

spilled

250

rozložit

disassemble

251

upřímný

honest

252

vyzdvihnout, zdůraznit

highlight

253

někdo

someone

254

někdo

somebody

255

někde

somewhere

256

někteří, nějaký

some

257

něco

something

258

zbytek, odpočinek

rest

259

udržovat

maintenance

260

maják

beacon

261

ráj

paradise

262

zvědavý

curious

263

šátek, šála

scarf

264

bolest, zranění

hurt

265

chování

behavior

266

zastoupení

representation

267

zůstat, pobyt

stay

268

návrat

return

269

nezáleží na tom

does not matter

270

správný, vlastní

proper

271

kvůli

because of

272

záviset

depend

273

to záleží

it depend

274

záležitost, hmota

matter

275

proti

against

276

výsledek

result

277

očekávat

expect

278

po každém

after each

279

nízký

low

280

krásný

beautiful

281

nositelné zařízení

wearable devices

282

půjčit si

borrow

283

popsat

describe

284

uvnitř

within

285

bez

without

286

každá

each

287

navzájem

each other

288

zábava

fun

289

ihned

immediately

290

v každém případě

anyway

291

většina

most

292

stát se (něčím)

become

293

příběh, pohádka

tale

294

způsob

manner

295

největší

greatest

296

velký

great

297

úspěch

success

298

splnit

meet all

299

přísný

strict

300

kolej, vysoká škola

college