Anglická slovíčka 4 anglicko - česká Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 4 anglicko - česká > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 4 anglicko - česká Deck (100)
1

to engage

zapojit

2

engage

angažovat

3

due to

kvůli

4

number of

počet

5

comprehend

pochopit

6

widely

široce

7

varies

se mění

8

frugal

skromný

9

balance

zůstatek

10

contrary

opak, opačný

11

you might

byste mohli

12

rare

vzácný

13

mark

značka

14

query

dotaz

15

opaque

neprůhledný

16

nevertheless

nicméně

17

refine

vylepšit

18

to invent

vynalézt

19

convince

přesvědčit

20

entire

celý

21

may not be

nemusí být

22

true

pravdivý

23

quite simply

prostě

24

stepped

přistoupil

25

suddenly

najednou, náhle

26

proud

hrdý

27

suddenly

najednou

28

nowhere

nikde

29

amazing

úžasný

30

swear

přísahat

31

appreciated

ocenil

32

escalated

eskalovat, vystupňovat

33

You bet!

to si piš

34

What’s up?

co děláme, co se děje

35

Dunno = I donť know

nevím

36

Whatcha = What are you?

What are you

37

Lemme = Let me

dovolte mi

38

blurred

rozmazané

39

further

další

40

cease

zastavit, přestat

41

whereas

zatímco

42

contribute

přispět

43

beware

pozor, dát si pozor

44

leverages

využívá

45

either

buď

46

either case

v obou případech

47

fall into

spadají do

48

wares

výrobky

49

distinction

rozlišení

50

appropriate

příslušný

51

poorly

špatně

52

harm

újma, poškodit

53

to wherever

kamkoli

54

awkward

trapný, nešikovný

55

certain

jistý, určitý

56

incorporate

zahrnout

57

tenets

principy

58

exception

výjimka

59

trigger

spoušť

60

very least

přinejmenším

61

inconvenience

nepohodlí, nepříjemnost

62

and so forth

a tak dále

63

persist

trvat, vytrvat

64

elements

prvky

65

executable

spustitelný

66

right away

hned, okamžite

67

ability

schopnost

68

essentially

v podstatě

69

drawback

nedostatek

70

mode

režim

71

improves

zlepšuje

72

namely

a to, a sice, totiž

73

suffer

trpět

74

accomplished

dokonalý

75

capable

schopný

76

separate

oddělený, samostatný

77

fact

skutečnost

78

In fact

vlastně

79

as part of

jako součást

80

being

bytí, bytost

81

whole

celý

82

overall

celkově

83

noticeably

nápadně

84

adjust

přizpůsobit, upravit

85

ascending

stoupající

86

descending

klesající

87

determine

stanovit, určit

88

excessive

nadměrný

89

demands

požadavky

90

unique

jedinečný

91

hence

proto

92

circumstances

okolnosti

93

regulary

pravidelně

94

wary

opatrný

95

habit

zvyk, návyk

96

capability

schopnost

97

dozens

mnoho

98

successor

nástupce

99

ridiculous

směšný

100

abbreviated

zkrácený