Anglická slovíčka 4 česko - anglická Flashcards Preview

Angličtina slovíčka > Anglická slovíčka 4 česko - anglická > Flashcards

Flashcards in Anglická slovíčka 4 česko - anglická Deck (100)
1

zapojit

to engage

2

angažovat

engage

3

kvůli

due to

4

počet

number of

5

pochopit

comprehend

6

široce

widely

7

se mění

varies

8

skromný

frugal

9

zůstatek

balance

10

opak, opačný

contrary

11

byste mohli

you might

12

vzácný

rare

13

značka

mark

14

dotaz

query

15

neprůhledný

opaque

16

nicméně

nevertheless

17

vylepšit

refine

18

vynalézt

to invent

19

přesvědčit

convince

20

celý

entire

21

nemusí být

may not be

22

pravdivý

true

23

prostě

quite simply

24

přistoupil

stepped

25

najednou, náhle

suddenly

26

hrdý

proud

27

najednou

suddenly

28

nikde

nowhere

29

úžasný

amazing

30

přísahat

swear

31

ocenil

appreciated

32

eskalovat, vystupňovat

escalated

33

to si piš

You bet!

34

co děláme, co se děje

What’s up?

35

nevím

Dunno = I donť know

36

What are you

Whatcha = What are you?

37

dovolte mi

Lemme = Let me

38

rozmazané

blurred

39

další

further

40

zastavit, přestat

cease

41

zatímco

whereas

42

přispět

contribute

43

pozor, dát si pozor

beware

44

využívá

leverages

45

buď

either

46

v obou případech

either case

47

spadají do

fall into

48

výrobky

wares

49

rozlišení

distinction

50

příslušný

appropriate

51

špatně

poorly

52

újma, poškodit

harm

53

kamkoli

to wherever

54

trapný, nešikovný

awkward

55

jistý, určitý

certain

56

zahrnout

incorporate

57

principy

tenets

58

výjimka

exception

59

spoušť

trigger

60

přinejmenším

very least

61

nepohodlí, nepříjemnost

inconvenience

62

a tak dále

and so forth

63

trvat, vytrvat

persist

64

prvky

elements

65

spustitelný

executable

66

hned, okamžite

right away

67

schopnost

ability

68

v podstatě

essentially

69

nedostatek

drawback

70

režim

mode

71

zlepšuje

improves

72

a to, a sice, totiž

namely

73

trpět

suffer

74

dokonalý

accomplished

75

schopný

capable

76

oddělený, samostatný

separate

77

skutečnost

fact

78

vlastně

In fact

79

jako součást

as part of

80

bytí, bytost

being

81

celý

whole

82

celkově

overall

83

nápadně

noticeably

84

přizpůsobit, upravit

adjust

85

stoupající

ascending

86

klesající

descending

87

stanovit, určit

determine

88

nadměrný

excessive

89

požadavky

demands

90

jedinečný

unique

91

proto

hence

92

okolnosti

circumstances

93

pravidelně

regulary

94

opatrný

wary

95

zvyk, návyk

habit

96

schopnost

capability

97

mnoho

dozens

98

nástupce

successor

99

směšný

ridiculous

100

zkrácený

abbreviated