Angst Flashcards Preview

Psykiatri > Angst > Flashcards

Flashcards in Angst Deck (32)
Loading flashcards...
1
Q

Diagnostiske kriterier for Agorafobi

A

Angst for/undgående af 2 af følgende:

 • Menneskemængder
 • Offentlige steder
 • Færden alene
 • Færden uden for hjemme

> 2 angst symptomer + >1 autonomt

Betydelig gener fra angst

Erkendelse af at angst eller undgåelse er overdreven eller urimelig

Optræden begrænset til frygtede situationer eller tanken herom

Psykotiske og affektive lidelser og organiske ætiologi udelukkes

Tillæg: med og uden panikangst

2
Q

Abnorm separationsangst

A

A: mindst 3 af følgende

 • Vedvarende urealitisk frygt for tab af nærtstående (sygdom, død)
 • Vedvarende urealitisk frygt for adskillelse fra nærtstående pga ydre forhold (farer vild, blive indlagt eller kidnappet)
 • Vægren mod at gå i skole af frygt for adskillelsen fra nærtstående
 • Bekymring for adskillelse om natten
  1) Værgen mod at sove alene
  2) hyppig opvågnen for at kontrollere om nærtstående stadig er der
  3) værgen mod at sove alene i hjemmet om dagen
 • Frygt for at være alene i hjemmet om dagen
 • Tilbagevendende angstdrømme om adskillelse
 • Fysiske symptomer ifm adskillese (mavesmerter, opkastning eller hovedpine)
 • Excessiv emotionel reaktion forud for, under eller efter adskillese

B) Begyndelsesalder før 6 år

C) varighed > 4 uger

D) opfylder ikke kriterierne for generaliseret angsttilstand i barndommen

E) Skyldes ikke andre psykiske lidelser

3
Q

Autonome angstsymptomer

A
 • Hjertebanken
 • Sveden
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Vejrtrækningsbesvær/følelse af åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Trykken eller smerte i brystet
 • Kvalme, mave-uro
4
Q

Psykiske angstsymptomer

A
 • Svimmelhed eller ørhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Frygt for at blive sindssyg
 • Dødsangst
5
Q

Almene angstsymptomer

A
 • Hedeture eller kuldegysninger

- Dødhedsfornemmelse eller paræstesier

6
Q

Tensionssymptomer ved angst

A
 • muskelspænding eller smerter
 • rastløshed, vanskelighed ved at slappe af
 • psykisk spændingsfølelse
 • følelse af synkebesvær
7
Q

Uspecifikke angstsymptomer

A
 • tendens til sammenfaren
 • koncentrationsbesvær
 • irritabilitet
 • indsovningsbesvær
8
Q

Angstinddeling

A

F40-41: nervøse og stressrelaterede tilstande

F93: emotionelle forstyrrelser i barndommen

9
Q

Inddeling af emotionelle forstyrrelser i barndommen

A

F93: Abnorm separationsangst
F93.1: Fobisk angsttilstand
F93.2: Social angsttilstand
F93.8: Generaliseret angsttilstand

10
Q

Inddeling af angsttilstande i voksenalderen

A
F40: fobiske angsttilstande
F41: andre angsttilstande
F42: OCD
F43: tilpasningsreaktion
F44: konversionstilstande
F45: somatoforme tilstande
11
Q

Inddeling af fobisk angst

A

F40.0 Agorafobi
F40.1 Socialfobi
F40.2 Enkeltfobi

12
Q

Inddeling af andre angsttilstande

A

F41.1 Panikangst
F41.1 Generaliseret angst
F41.2 Lettere angst/depression

13
Q

Inddeling af belastningsreaktioner

A

F43.0 Akut belastningsreaktion
F. 43.1 PTSD
F43.2 Tilpasningsreaktioner

14
Q

Inddeling af konversionstilstande

A

Bevægeforstyrrelser
Kramper
Sanseforstyrrelser

15
Q

Behandling af angst

A

1) Psykoedukation
2) Social træning
3) Psykoterapi
4) Adfærdsterapi
5) Familieterapi
6) medicin: SSRI, SNRI
behandlingsrefraktær:
- MAO-hæmmer
Svær uro
- Antipsykotika

16
Q

Behandling af akut angst

A

Vejrtrækning i lukket pose ved hyperventilation

Oxapam 7,5-15 mg p.n.

17
Q

Komorbiditeter til angst

A
 • Flere angstformer
 • depression
 • personlighedsforstyrrelser
 • OCD
 • ADHD
 • Misbrug
18
Q

Diff til angst

A

OCD
ASF (stress i sociale tilstande)
Psykose
Somatisk tilstande

19
Q

Diagnostiske kriterier for social angst

A

Angst for andre menneskers kritiske opmærksomhed/opfører sig pinligt
eller undgåelse af situationer

 • Mindst 2 somatiske angstsymptomer
 • Mindst 1 af følgende
 • Rødmen
 • Frygt for opkast
 • Frygt for vandladning/afføring

Betydelig gene af angsten

Enkendelse af at angsten er overdreven

Begrænset til specifikke situationer

Udelukkelse af somatisk lidelse, skizofreni, bipolar

20
Q

Typer af enkeltfobier

A

Animalsk
Naturomgivelser
Blod, injektion og kropsbeskadigelse
Situationsbetinget: lukkede rum og høje lyde

21
Q

Diagnostiske kriterier for panikangst

A

> 4 panikanfald indenfor 4 uger

 • overdreven angst som ikke er forbundet med specifik situation eller objekt, reel fare eller fysisk belastning
 • 4 somatiske angstsymptomer
 • Gene
 • Enkendelse
 • Lukket somatisk, skizo og bipol
22
Q

Diagnostiske kriterier for generaliseret angst

A
Angst > 6 mdr
Angst og bekymring på flere områder og situationer
(fremtidige begivenheder, egne præstationer, egen/families sikkerhed, tanker om en selv)
- mindst 4 somatiske angstsymptomer
- gene
- erkendelse
- +/- panik angst
Udeluk
- somatisk
- Skizo
- Bipol
- Depressin
- anden angst
- OCD
23
Q

Hvordan skelnes social fobi fra andre angstlidelser?

A

Generaliseret angst: bekymring om egne evner også tilstede når de ikke ses af andre
Agoragobi: skam/angst fx besvimer og ikke kan få hjælp
Autisme: manglende interesse

24
Q

Hvilken skala kan man bruge til at gradere socialfobi

A

Liebowitz Social Anxiety Scale

25
Q

Hvordan skelnes generaliseret angst fra andre angstlidelser

A

Fobisk angst: ubehag knyttet til speciel situation

Panikangst: afgrænset voldsom anfald, generaliseret angst er med vedvarende tendens til bekymring

26
Q

Hvilken skala bruges til at gradere generaliseret angst?

A

Hamilton Anxiety Rating Scale eller /GADQ

27
Q

Hvad står OCD for og hvordan defineres det?

A

Obsessiv-kompulsiv tilstand

Lidelse med tvangstanker og eller tvangshandlinger

28
Q

Definition og eksempler på tvangstanker

A

Ubehagelige tanker som udløser angst

 • Snavs, bakterier, giftige stoffer
 • Angst for at skade nogen
 • Angst for sygdom, ulykke, død,
 • Magisk tænkning
 • Overdreven tiltrækning af symmetri
 • Seksuelle, moralske, religiøse grubler
29
Q

Tvangshandlinger, definition og eksempler

A

Handlinger der for en stund lindrer, ved at fortrænge tvangstankerne

 • Vaskeritual
 • Checke
 • Stereotype gentage handlinger
 • Orden i rækkefølge
 • Tællemani
 • Langsommelighed
 • Mentale ritualer
30
Q

Diagnostiske kriterier for OCD

A

> 2 uger med obsessioner og eller kompulsioner

 • Erkendes som egne tanker
 • Egodystone (jeg-fremmede) da de erkendes som overdrevne
 • Søges modstået
 • Ikke lystbetonet

Påvirkning af den daglige funktion

udeluk skizo + affektiv

31
Q

Nævn to Scala til OCD

A

CY-BOCS (<10 år), Leyton Obsessive Inventory

32
Q

Diff til OCD

A

Patologiske vane- og impulshandlinger (mere lystbetonede)

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse (disse er dog mere perfektionistiske hvor OCD er mere impulspræget)