Psykofarmaka Flashcards Preview

Psykiatri > Psykofarmaka > Flashcards

Flashcards in Psykofarmaka Deck (39)
Loading flashcards...
1
Q

Nævn ekstrapyramidale bivirkninger til antipsykotika

A
 • Dystoni (iv antikolinergikum som modgift)
 • Dyskinesi
 • Parkinsonisme
 • Akatisi (indre uro/motorisk uro)
2
Q

Nævn bivirkninger til antipsykotika (D2-bivirkninger)

A
 • Ekstrapyramidale
 • Hyperprolaktinæmi
 • Malignt neuroleptikasyndrom
 • Kognitiv forstyrrelse (flere negative symptomer)
3
Q

Nævn et 1. gen antipsykotika

A

Haloperidol

4
Q

Nævn to 2. gen antipsykotika

A

Olanzapin + aripiprazol

5
Q

Hvad er malignt neuroleptikasyndrom

A

D2 blokade medfører muskelrigiditet og højet p-CK, febr, leukocytose, nedsat GCS.
Seponer, intensiv afdeling, benzo/dopaminagonist evt ECT

6
Q

Nævn en bivirkning til blok af 5-HT

A

Vægtøgning

7
Q

Nævn bivirkning til blok af alpha-1

A
 • Ortostatisk hypotension
 • Sinustakykardi
 • Retrograd ejakulation
8
Q

Nævn antikolinerge bivirkninger (M1)

A
 • Hukommelse/kognition
 • Mundtørhed
 • Obstipation
 • Urinretention
 • Sløret syn
9
Q

Nævn bivirkninger til H1 blokering

A
 • Sedation

- Øget appetit/vægtøgning

10
Q

Hvilke scoringssystemer kan bruges til at monitorere effekten?

A

PANSS eller BPRS

11
Q

Hvilke parametre monitoreres bivirkning/behandling med psykofarmaka på?

A
 • BMI
 • Blodtryk
 • HBA1c
 • Lipider
 • Ekg
 • EPS (UKU Scala)
12
Q

Hvad dækker hyperprolaktinæmi over?

A
 • Gynækomasti
 • Galaktore
 • Amenore
 • Erektil dysfunktion
 • Infertilitet
 • Nedsat libido
13
Q

Hvilke tre præparater indebærer størst risiko for forlænget QT?

A

Sertindol, ziprasidon og haloperidol

14
Q

Hvordan behandles EPS bivirkninger

A

Blokering af D2 medfører øget frigørelse af acetylcholin. Ved at blokerer denne genetableres balancen. Fx ved akut dystoni. Dog ikke langvarig behandling. Derfor primær behandling ved dosisreduktion.

15
Q

Hvilket præparat kan bruges ved behandlingsresistent skizofreni? Hvilke bivirkninger er der?

A

Clozapin.

 • Immunsuppression (monitorering af knoglemarvsfunktion obs agranulocytose)
 • Vægtøgning
 • Sedation
 • Kardiale
 • Krampeanfald
16
Q

Hvad er risiko for hurtigt seponering af antipsykotika?

A

Psykotisk tilbagefald og rebound, grundet opregulering af D2-receptorer

17
Q

Hvilken område i hjernestammen er de serotonerge kerne samlet?

A

Raphe nuclei

18
Q

Hvilket område i hjernen er de noradrenerge kerner placeret?

A

Locus coeruleus i pons

19
Q

Hvilket system indgår det serotonerge og noradrenerge kerne i?

A

Det retikulære aktiveringssystem

20
Q

Nævn 2 SSRI præparater

A

Citalopram og sertralin

21
Q

Nævn et SNRI præparat

A

Venlafaxin

22
Q

Nævn bivirkninger til SSRI/SNRI præparater

A
 • Agitation
 • Angst
 • Insomnia
 • Uro
 • Rastløshed
 • GI
 • Seksuel dysfunktion
 • Forlænget QT (især citalopram)T
23
Q

Specifik bivirkning for SNRI?

A

Hypertension

24
Q

TCA virkning og bivirkning

A
Hæmmer serotonin og noradrenalin genoptag i varierende grad, 
alpha-1 antagonisme = ortastatisme
Histamin - sedation + vægtøgning
muskaring - tør mund, obstipation, 
Kardielle problemer
25
Q

Nævn seponeringssymptomer ved antidepressiva

A
 • svimmelhed
 • GI
 • Influenza lignede
 • Insomni
 • Angst
 • Muskeltrækninger
26
Q

Nævn indikationer for behandling med benzodiazepiner

A
Akut angst
svær uro
kortvarigt til insomni
alkoholabstinenser
sedation
27
Q

Inddeling af benzodiazepiner?

A

Kort halveringstid = hypnotika

Lang halveringstid = anxiolytika

28
Q

Hvordan virker benzodiazepiner?

A

Positiv allosterisk modulation af GABA-A receptor

Øger GABA affinitet –> øget CNS hæmning

29
Q

Bivirkninger ved benzodiazepiner

A
3-4 uger udvikling af tolerance - kræver større dosis
Afhængighed
Øget risiko for demens
Psykomotorisk træghed
Koordinationsbesvær
30
Q

Nævn et TCA præparat

A

Amitriptylin

31
Q

Nævn et NaSSA præparat (antidepressiva)

A

Mirtazapin

32
Q

Nævn en MAO-hæmmer og beskriv dets virkning

A

isokarboxazid. Virker ved at hæmme monoaminoxidasen i præsynaptisk neuron - øger mængden af frigivet transmitterstof.

33
Q

Nævn kategorier af antidepressiva

A
SSRI
SNRI
TCA
MAO
NaSSA
34
Q

Nævn et stemningsstabiliserede farmaka og hvordan virker det?

A

Lithium
- hyperaktive neuroner undertrykkes ved at stimulerer GABA og hæmme glutatmat + dopamin ved virkning af cellemembran + en række cellulære mekanismer

35
Q

Hyppigste bivirkninger ved Lithium

A

Tremor, kvalme, diarre, psykomotorisk uro, vægtøgning, diabetes insipidus, hypothyroidisme, nefrotoxisk mm.

36
Q

Hvad er indikationer for ECT behandling

A
 • depression med psykotiske symptomer
 • Svær depression (agiteret eller psykomotorisk hæmmet)
 • Behandlingsresistent mani
 • Skizofreni i nogle tilfælde (især ved katatone symptomer)
37
Q

Hvad er kontraindikationer for ECT behandling

A
 • mod anæstesi
 • mod forhøjet BT/puls ved krampe –> øger ICP
 • Nylig apopleksi, AMI, aneurisme, hjernetumor
38
Q

Hvad er bivirkninger til ECT

A
 • amnesi (antegrad - forsvinder efter 2 uger, retrograd vides ikke, dog ofte del af sygdomsbilledet)
 • hovedpine ved opvågning
 • dysfori
39
Q

Hvordan virker ECT?

A
 • Ændring i krampetærsklen ændre symptomer. På molekylært plan reguleres neuropeptiderne.
 • Normalisering af hypothalamus –> hypofyse akse som er påvirket (søvn, sult, sex, opmærksomhed)
 • Stimulator for nydannelse af neuroner