Akut psykiatri Flashcards Preview

Psykiatri > Akut psykiatri > Flashcards

Flashcards in Akut psykiatri Deck (12)
Loading flashcards...
1
Q

Nævn 3 somatiske sygdomme med psykiatriske symptomer

A

Delir
Encephalitis
Thyreotoksikose

2
Q

Nævn 3 vigtige bivirkninger til psykofarmakabehandling

A

Lithiumforgiftning

 • Grov tremor, opkast, ataksi
 • Koma, kramper, pareser

Malignt neuroleptikasyndrom
- Rigiditet, øget CK, bevidstløshed

Serotonert syndrom
- forvirring, tremor, sved, feber, hjertebanken, hyperrefleksi

3
Q

Nævn 3 somatiske sygdomme der kan forværre skizofreni

A

Pneumoni
AMI
UVI

4
Q

Hvordan behandles akut delir?

A

Antipsykotika
1) Haloperidol
2) risperidon
+ ECT en bloc ved refraktær delir

5
Q

Nævn rating scale for agiterede patienter

A

BVC - brøset violence checklist

6
Q

Nævn differential diagnostik til en agiteret pt

A
Neuroinfektion
Forgiftning
Stofskifte
Hyper/hypoglykæmi
ICH
Apopleksi
Tumor
7
Q

Hvordan behandles agitation farmakologisk

A
 • Benzodiazepin
  Oxazepam, lorazepam, diazepam
 • Antipsykotika
 • Olanzapin, haloperidol, risperdon
8
Q

Diagnostiske kriterier for delir

A
 • Bevidsthedsuklarhed (apperception, vigilitet og tenacitet = nedsat opfattelse af omgivelser og svækket opmærksomhed)
 • Kognitiv forstyrrelse (hukommelse og orientering)
 • Psykomotorisk uro
 • Forstyrret nattesøvn
 • Akut indsættende
9
Q

Nævn udløsende årsager til delir

A
 • Medicin
 • CNS sygdom
 • Kardiovaskulær sygdom
 • Infektion
 • Anæmi
 • Dehydrering
 • Abstinense
 • postoperativt
  mm
10
Q

Definer delir

A

Akut opstået somatisk-psykiatrisk krisetilstand pga andet et alkohol
En kortvarig generaliseret forstyrrelse af hjernens funktion

11
Q

Nævn inddelingen af delir

A

Mild (angst, forvirret, agiteret, søvnløshed)
Svær (hallucinationer, vrangforestillinger, motorisk uro)
Delirium acuta (bevidsthedssvækkelse, desorienteret, irritabel, aggressiv)

12
Q

Hvordan behandles delir

A

Behandling af udløsende årsag
Haloperidol (seranase) 2 mg p.n. 2 timers intervaller
- efter 7 dage skift til olanzapin eller risperidon
- Parkinson/lewy body demens = Quetiapin
- Behandlingsresistent = en bloc ECT