Alkoholmisbrug Flashcards Preview

Psykiatri > Alkoholmisbrug > Flashcards

Flashcards in Alkoholmisbrug Deck (17)
Loading flashcards...
1
Q

Nævn ICD-10 tilstande direkte relateret til alkoholvirkning

A

Akut alkoholintoksikation
F10.1 Skadelig brug af alkohol (<26 år)
F10.2 Alholafhængighedssyndrom (>26 år)
F10.3 Abstinenstilstand

2
Q

Nævn 4 psykiatriske lidelser induceret af alkoholmisbrug

A

Alkoholisk psykose
Akut Wernickes encephalopati
Korsakov psykose
Demens

3
Q

Nævn 5 komorbiditeter til alkoholmisbrug

A
Skizofreni
Affektiv lidelse
Angst
Personlighedsforstyrrelse
Selvmord
4
Q

Differential diagnoser til akut alkoholintoksikation

A
 • Wernickes encephalopati
 • Cerebellar lidelse
 • Traume (SDH)
 • CNS infektion
 • DM med hypoglykæmi/ketoacidose
5
Q

Behandling af akut alkoholintoksikation

A
 • ABCD
 • Wernickes profylakse B-combin + Thiamin (wernickes profylakse)
 • i.v. glykose
 • Diazepam (ved kramper)
 • Monitorering
6
Q

ICD10-kriterier for Diagnostisk af alkoholafhængighedssyndrom

A

Mindst 3 i gennem 1 måned

 • Craving
 • Kontroltab
 • Abstinens
 • Toleranseudvikling
 • Prioritering
 • Fortsætter brug trods skade
7
Q

Cage-test til alkohol

A
 • Følt behov for Cut-down?
 • Annoyed (har folk bedt om at skære ned?)
 • Guilt?
 • Eye-opener (drikker om morgenen)
8
Q

Behandling ved abstinenser/afrunsning?

A

Klopoxid 100 mg x 6 (diazapam)

+ abstinensscoring efter skema

9
Q

Farmakologisk behandling af alkoholafhængighed

A

Antabus (+ evt Clemastin/antihistamin)

Naltrexon (nedsætter cravings/opioid-antagonist)

10
Q

Delirum tremens/alkoholisk psykose stadier

A

1) Abstinenser
2) truende delir (hallucinationer+vrangforestillinger)
3) Delirium tremens
4) Afstinenskramper

11
Q

Symptomer ved delirium tremens + komplikationer

A
 • bevidsthedssvækkelse
 • desorientering
 • motorisk uro
 • angst
 • irritabilitet
 • Aggressivitet

Komplikationer=

 • Wernickes encephalopati
 • Status epileptikus
 • Kardiogent shock
 • Aspirationspneumoni
12
Q

Behandling af delirium tremens

A
 • Ro
 • Fast vagt
 • NaCl
 • Klopoxid 100 mg/t i maks 8 timer
 • Thiamin + B-combin (gives før glukose, da det er co-faktor)
 • Monitorering af vitalparametre
13
Q

ICD10-kriterier for Diagnostiske kriterier for alkoholabstinenstilstand

A
 • ophørt/nedsat forbrug
 • > 3 af følgende
 • Sved, hypertension, høj puls
 • Tremor
 • Søvnløshed
 • Kvalme/opkast
 • hallucinationer
 • Agitation
 • Hovedpine
 • Angst
 • Krampe

Symptomer medfører ubehag

14
Q

Nævn non-farmakologisk alkoholbehandling

A
 • Motiverende samtaler
 • Kort intervention (information)
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Minnesota-behandling
 • Community-reinforcement approach
 • Selvhjælpsgrupper
 • Familierelateret behandling
15
Q

ICD-10 kriterier for skadeligt brug af alkohol

A

Fysisk eller psykisk skade (dømmekraft og adfærd)
Skaden klart synlig
Varighed >1 måned eller gentagen i 1 år

16
Q

Definer Wernickes encefalopati

A
 • Skyldes tiamin mangel
 • Giver petekkiale blødninger + nekrose i CNS
 • Kendes ved triaden:
  1) Oftalmoplegi især abducens(øjenmuskellammelse) dobbeltsyn
  2) Ataxi
  3) konfusion
 • ledsagesymptomer:
  Agitation, hallucination, konfabulation

Giv thiamin 200 mg IM el IV i 7-10 dage

17
Q

Definer korsakofs psykose

A
 • Amnetisk-konfabulerende syndrom hos ubehandlede Wernickes encephalopatier
 • Hos 80% af ubehandlede opstår denne
 • Skyldes især degeneration af hippocampus
 • Reduceret indlæring
 • Reduceret korttidshukommelse (både retrograd og antegrad amnesi)
 • Konfabulationer
 • Apati + manglendesygdomsindsigt
 • Der findes ingen behandling