Apoptose Flashcards Preview

Celle og vævs biology > Apoptose > Flashcards

Flashcards in Apoptose Deck (10):
0

Karakteristika for apoptose

Mister differentiering feks celle kontaker eller apikale specialiseringer
Cellen skrumper
Kernen kondensere karyopygnose
Dna fragmenteres og samles i apoptotiske vesikler
Endocyteres af makrofager

1

Dannelse af apoptosom

Cytochrom c og adapter danner 7 armen hjul, binder Procaspase 9 (initierende), der kløves og bliver til caspaser, disociere fra aktiveres ved at danne dimere, aktiver andre caspaser (effektor) som kløver laminin eller proteiner og dermed fører til apoptose

2

Nekrose

Svulming, eksplosion cytosol spredes, ødelægger omkringliggende væv

3

Bcl2 familien

Bcl2 og bclxl er antiapoptotiske
Bak, bax og bad er proapoptotiske

4

Bax

Cytosol, hjælper til poredannelse, reager på signal eller ved høje konc

5

Bak

Sidder i membran, danner porebsom Cytochrom c kan komme ud ad

6

Bclxl

Sidder i bak og danner prop

7

Bad

Binder ved apoptose bcl2

8

Bcl2

Hvis ikke hæmmet af bad, (akt indflydelse) binder bak og bax

9

Intrinsinc pathway

Apoptosomet, hvis ødelagt dna og er stress