Membranstruktur og funktion Flashcards Preview

Celle og vævs biology > Membranstruktur og funktion > Flashcards

Flashcards in Membranstruktur og funktion Deck (18):
0

Lipider i noncystoliske lag

Cholesterol, phosphatidylcholin, sphingomyelin

1

Lipider i cystoliske lag

Phosphatidylserin, phosphatidylinositol og phosphatidylethanolamin

2

Fluiditet afhænger af

Fedtsyrelængden, umættet/mættet, cholesterolkonc og temp

3

Na intra

10

4

Na Extra

145

5

K intra

140

6

K Extra

5

7

Ca intra

10^-4

8

Ca Extra

1-2

9

Cl intra

10

10

Cl Extra

110

11

Nævn de 4 slags membranproteiner

Transmembrane(alfa helix eller beta barrel) monolaget associeret, lipidforankret (kovalent) og proteinforankrede (perifære)

12

Uniporters egenskaber

Passiv, kun 1 slags molekyler, altid med gradient, konformationsændring

13

Coporter egenskaber

Konformationsændring, sekundær aktiv transport, benyttet energi fra transport at et molekyle med gradient til transport af anden mod gradient

14

Symport

Type af co transporter hvor molekylerne transporteres samme vej

15

Antiport

Type af vi transporter der transportere modsatrettede

16

Kanal egenskaber

Hurtig, mindre specifik, åben eller lukket, passiv

17

Egenskab ved pumper

Molekyler flyttes mod gradient ved ATP forbrug