Kirtler Flashcards Preview

Celle og vævs biology > Kirtler > Flashcards

Flashcards in Kirtler Deck (13):
0

Exokrine overordnet definition

Secernere til overflade, konstitutiv eller reguleret

1

Tre typer multicellulære exokrine kirtler

Secernerende overflade ventriklen
Intraepithiale urethra
Eller sekretorisk endestykke i underliggende bv med udførselsgang til overfladen

2

Endokrin overordnet definition

Secernere hormoner til blodet, ingen udførselsgang, er altid reguleret

3

Merokrin

Exocytose uden tab af substans

4

Apokrin, typisk sted og hvad secerneres

Typisk lipidptodukt, som afsnøres em En del af apikale del af cytoplasma og plasmamebran afsnøres med sekretionsproduktet, sved og mælkekirtler

5

Holokrin og hvor

Afgivelse af hele celler, talgkirtler

6

Exokrin kirtel klassificering mht udførselsgang

Uni eks bægerceller
eller multi
Secernerende overflade
Intra epithiale: kirtler indskudt mellem alm epithel
Sekretorisk endestykker
Serøs regelmæssigt endestykke pizza, uklar cellegrænse
Mukøs uregelmæssigt endestykke central lumen
Blandet

7

Endokrin klassificering

Follikuær produkt secerneres ind i midten og opbevares, og ved brug for det transcytose tilbage i cellen og ud i blodbanen på den anden del af cellen gland tyrodea
Trabekulære ender i blodkar, ligger i strenge/trabekler hypofyse binyre

8

Hormontyper og hvilke organeller der er veludviklede, oplagres eller ej

Steroid: ⬆️ glat ER ⬆️ cristae i mito oplagres ikke
Peptid: ⬆️ rER, golgi, oplagres

9

Secernerende celler

Plasma celler, chondrocytter, fibroblaster, i kirtelvæv er det epithelceller

10

Exokrin kirtel opbygning

Bindevævskapsel med septa (stroma) der opdeler i lobi, og mindre septa intralobære/interlobulære der opdeler i lobuli

11

Mukøse kirtler sekret indhold og udseende

Lyst sekret, mucin glukoprotein

12

Serøse kirtler sekret indhold og udseende

Mørk sekret, mange nedbrydnings Enzymer hydrolaser, lipaser mm