Blod Flashcards Preview

Celle og vævs biology > Blod > Flashcards

Flashcards in Blod Deck (16):
0

Erytrocytter opbygning

43% Bikonkav, spectrin danner netværk, 7,5 um, uden kerne og mito, levetid 120 dage, indeholder hæmoglobin

1

Neutrofil granulocytter

60%, 16 um, lapdelt kerne i 3-5. Imature stavformet, funktion er fagocytere

2

Eosinofile

3%, kerne i 2-3, forbindes af kromatinstreng, store Eosinofile granula. Funktion er særlig betydning ved bekæmpelse af parasitter

3

Basofile

0,5% 15 um, kerne i 2-3 lappet, grove granula skjuler ofte kerne, funktion ikke helt klarlagt men deltaget i anafylaktiske reaktioner

4

Monocytter

5% 20um nyre/hestesko formet kerne, forstadie til makrofag, leve 24 timer

5

Lymfocytter

30% 7 um, b og t celler NKT celler og vigtige ved immunforsvaret

6

Trombocytter

3 um, Mangler kerne, konc stiger ved infektion

7

Plasmacelle

Aktiv b celle

8

Mastcelle

I bv, granulære

9

Anæmi

Mangel på røde blodlegemer, nedsat hæmoglobin konc mindre ilt i kroppen
Trombocytopeni lav Trombocytter, defekt hæmostase

10

Hæmopoiese

Dannelse af blodceller, forgør i stroma af retikulære bv med fedt, fibroblaster, Makrofager og endothelceller og frie celler (forstadier til blodceller). I fosteret i blomme sækken indtil 3. Måned, så i lever og sidst knoglemarv

11

Pluripotente hæmopoietiske stamceller

Alle blodceller stammer fra pluripotente hæmopoietiske stamcelle (stamcelle er i stand til at give ophav til andre celler og opretholde egeneksistens) stor basofil, med stor mørk basofil kerne

12

Progenitorceller

Kan differebtiere til specifikke type celler, men er mere specifikke end stamceller

13

Udvikling af erytrocyt

Varer 5 døgn
Hæmopoietiske stamcelle (pluripotente) ➡️myeloid stamcelle (multipotent, fu-gemm) ➡️ cfu-e colony forming unit erytroblast ➡️danner prorerytroblast 16-18 um stor kerne, moderat basofil ➡️ basofil erytroblast lidt mindre og mindre kerne ➡️ polykromatofile erytroblast ➡️ basofil aftager, acidofile områder, mindre kerne ➡️ortokromatisk erytroblast 8-10 um stærkt acidofil, lille rund kerne som til sidst lokaliseres excentrisk ➡️retikulocyt kerne er udstedt, stadig frie Rio ➡️ erytrocyt når Ribe er væk

14

Leukocyt udviklingen

Hæmopoietiske stamcelle ➡️ myeloid stamcelle ➡️ cfu bas(basofil)/eo(Eosinofile)/gm(monoblast)
Eller g til neutrofil myoblast

Myoblast 12-20 um, stor oval lys kerne, cytoplasma basofil ➡️deler sig til promyelocytter store med basofil cytoplasma men azurofile granula ➡️ myelocytter svagt basofil, kerne grovkornet krom, str 15 um ➡️meta myelocyt mere afladet kerne nyreformet ➡️ granulocyt har lapdelt kerne

15

Trombocyt udvikling

Cfu med ➡️ mega karyoblast 30-100 um ➡️ pladedannende megakaryocyt udposninger der afsnøres så den bliver skiveformet ➡️ cytoplasma omdannes til Trombocytter og megakaryocyt går til grunde