Organeller og transport Flashcards Preview

Celle og vævs biology > Organeller og transport > Flashcards

Flashcards in Organeller og transport Deck (21):
0

Beskrive gated transport (nucleus)

selektive Gates, aktiv transport, nuklear lokalization signal binder til nukleært protein tager fat i nuclear transport receptor som binder sig til cytosoliske nucleare pore fibril også den næste og på den måde trækker sig ind i kernen, bruger hydrolyse af gtp

1

Beskriv transmembran transport

Fra cytosol ➡️ ER og mito, peroxisomerProtein udfoldet, med signalsekvens. Chaperoner i organeller hjælper med at hive dem gennem membranen.

2

Nævn de tre måde at transportere proteiner til membranafgrænsede organeller

Gated, transmembran og vesikeltransport

3

Beskrev vesikeltransport

Proteiner der skal fra golgi eller er til golgi, er, endosom, lysosym, celleoverfladen skal først til ER. Fra ER dannes der vesikler, som fusionere med den respektive membran

4

Beskriv hvordan proteiner kommer ind i ER

Bliver indvævet i membran mens de dannes. Skal have ER sekvens, som genkendes af signal recognition particle SRP (sænker proteinsyntese hastighed) som bindes SRP receptor i ER, frigiver SRP og proteinsyntese genoptages, og bliver ført gennem translocation kanel til ER. Hvis opløselige går det ind i lumen

5

Beskriv strategi ved protein import

Signalsekvens i aminosyrer sekvens, binder til en receptor, og vha af specielle membranproteiner transporteret ind

6

Beskriv de to former for exocytose

Konstitutiv exocytose: direkte til membran kontinuerligt
Reguleret: vesiklen venter ved membran på signal

7

Tilbage til ER sekvens

KDEL lys-asp-glu-leu

8

Hvordan indsættes typer af menbranproteiner i ER

Single pass: starter som ved opløseligt proteiner, men har en hydrofob stop sekvens og når den nåes frigives proteinet fra translokatør.
Doulepass/multi: startsignal ikke for enden, så skubbes foldet ned i translokatør, ved stopsignal frigives proteinet, og start og stop sekvens er i membran

9

Modifikationer af prot i er

Disulfidbindinger (stabiliserede) N-glukosylering 14 sukker på en gang

10

Beskriv foldningskontrollen i ER

Hydrofil ydre, hydrofob indre, sendes ud i cytosol ER og hvis ikke folder rigtigt binder de først til receptor som aktiver transkription regulator, som aktivere transkribering af chaperone protein, tilbageholdes så af chaperoner og hvis de stadig ikke kan så degraderes de

11

Beskriv vesikeltransport

Cargomolekyler binder cargoreptor i membran, vha af adaptin bindes de til clathrin, (COP fra ER til golgi) som buddet den og Dynamin klipper halsen over. De smider sin coat før den fusionere vha rab på vesiklen som genkendes af tehtering og docker den. V-SNARE og t-SNARE vikles sammen og for de to membraner til at

12

Protein modificering i golgi

Oligo sacharider fra ER modificeres, o-glukosylering. Bliver sendt de rigtige steder hen bla ved at modificere kulhydrater

13

Sekvens til kerne

Masse lys

14

Cellen sekretoriske pathway

Dannes i ribosom ➡️ ER ➡️ golgi
Eller dannes af frie ribosomer ➡️ sendes til nukleus eller ER

15

Beskriv proteinimport til mitochondrirne

Precursor protein (ufoldet) Produceres af de frie ribosomer, har signalsekvens der først binder til receptor protein på ydre membran som så diffusere til contact site, hvor den passer med en translokatør i indre membran, så protein kommer ind i matrix. Her klippet signalsekvens af og proteinet folder

16

Phago, pino og receptormedieret endocytose

Celle spiser ➡️stor vesikel
Celle drikker små vesikel med clathrin
Molekyle binder receptor ➡️dannet vesikel

17

Hvordan transporteres ikke membranforankrede proteiner mellem organeller

Vha vesikler

18

Endocytotisk pathway

Vesikel ➡️fusion med tidlig endosom ➡️ sen endosom ➡️lysosym hvor det nedbrydes eller genbruges i cytosol eller transcytise hvor det frigives ved anden membran

19

Lysosom opbygning og funktion

Membranafgrænset, nedbrydelsesenzymer, som er aktive i det sure miljø ph 5 (opretholdes ved ATP dreven h+ pumpe) funktion er nedbrydning

20

Lysosymer signal

Mannose-6-phosphat