Nerve Flashcards Preview

Celle og vævs biology > Nerve > Flashcards

Flashcards in Nerve Deck (13):
0

Celler i CNs

Grå:neuroner
Hvid: Astrocytter, oligodendrocytter, mikroglia, Ependymale

1

Astrocytter

Stjerne formet, stor lys oval central kerne, mange neurofilamenter gfap (glia fibrillær acid protein, type intermediære filamenter)
Protoplasmatisk grå mange korte udløbere
Fribrillær hvid få lange udløbere

2

Nissl legemer

rER i neuroner

3

Astrocytter funktion

Fodprocesser i bla blod hjerne barriere, danner glykogen lager, mekanisk støtte

4

Oligodendrocytter funktion

Danner myelin omkring axoner i cns

5

Oligodendrocytter

Lille mørk kerne, udløbere ud til axoner, der danner et lag myelin

6

Shwanske celler funktion og opbygning

Snore sig om axoner i pns der skal myeliniseres, perifær kerne

eller samle flere umyeliniserede

7

Mikroglia

Meget små, fagocytere cns makrofag.

8

Ependymale

Kubisk epithel med ciliaer. I ventriklerne, danner plexus chorideus sammen med blodkar.

9

Satelitceller

Danner myelinskeder om soma i ganglioner pns

10

Neuroner str udseende, typer, organeller

4-135 pm lange, runde pyramide, polygonale ofte spidser. Uni, pseudonuni, bi, multi polære. Lys basofil kerne, mørk tydelig nukleolus, masser af mito i axoner, mikrotubuli til transport. sER i terminalerne.

11

Senetene, muskeltene

Musklen kontraktionsgrad, strækreceptor

12

Motoriske nerver opdeles i

Somatisk og vicerale