DNA Flashcards Preview

Celle og vævs biology > DNA > Flashcards

Flashcards in DNA Deck (13):
0

Beskriv DNA struktur og funktion

Dobbelt helix af komplementære basepar, bundet af H bindinger, sidder på deres backbone med skiftevis deoxyribos og phosphat. Hver streng er polariseret og siddet antiparallet. Funktionen er at kode for den genetiske information

1

Beskriv kromatinstruktur

Kromatin er dna protein komplekset i kromosomer. Det står for at folde dna i kompakt i struktur. nukleosomer, 147 bp om En kerne består af 8 histoner. Linker dna udgør optil 80 BP

2

Histonmodifikation

Mekanisk: kromatin remodellerings komplexer, ved spaltning af ATP rykker de på komplexerne
Kemisk: acetylering og phosphorylering: folder ud mens methylering kondensere yderligere

3

Kromatin typer

Heterokromatin ekstra kondenseret 10% ca permanent indeholder ikke gener
Eukromatin mindre kondenseret

4

Telomer

Dna sekvens i enden, gentagen sekvens som gør at enderne også kan replikeres og fungere som prop

5

Centromer

Dna sekvens i m phase, midt på kromosom

6

Genom

Det komplette sæt af DNA i en organisme

7

Gen

En kodende sekvens

8

Kromosom

Består ar kromatin (dna og protein der er tæt foldet)

9

Beskriv eukaryot gen

Består af flere korte sekevnser, exons, som er kodende, med lange sekvnser imellem sig introns (ikke kodende)

10

Acetylering af histoner

Sker på lysin. Fjerner positiv ladning fra lysin så det bindes dårligere til backbone og dermed folder ud

11

Phosphorylering af histoner

Sker på serin, tyrosin, threonin. Påsætter negativ ladning i form af phosphat og frastøde derfor dna som folder mere ud

12

Methylering på dna, epigenitik

Cytosin