Aralin5:Pagkonsumo Flashcards Preview

Ekonomiks9 Modyul 1 > Aralin5:Pagkonsumo > Flashcards

Flashcards in Aralin5:Pagkonsumo Deck (17)
Loading flashcards...
1

Siya ang may akda ng “An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations”

Adam Smith

2

Mga salik na nakaapekto sa Pagkonsumo

* Pagbabago ng presyo
* Kita
* Mga inaasahan
* Pagkakautang
* Demonstration effect

3

Mga pamantayan ng pamimili

* Mapanuri
* May alternatibo o Pamalit
* Hindi nagpapadaya
* Makatwiran
* Sumusunod sa Badyet
* Hindi nag papanic buying
* Hindi nagpapadala sa Anunsyo

4

Ang kalipipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili

Republic Act 7394 (Consumer Act of the Philippines)

5

Walong karapatan ng mga mamimili

* Karapatan sa pangunahing pangangailangan
* Karapatan sa kaligtasan
* Karapatan sa patalastasan
* Karapatan Pumili
* Karapatan dinggin
* Karapatan bayaran at tumbasan sa ano mang kapinsalaan
* Karapatan sa Pagtuturo sa pagiging matalinong Mamimili
* Karapatan sa isang Malinis na Kapaligiran

6

Limang pananagutan ng mga mamimili

* Mapanuring kamalayan
* Pagkilos
* Pagmamalasakit na panlipunan
* Kamalayan sa Kapaligiran
* Pagkakaisa

7

Hinggil sa hinaluan/pinagbabawal/maling etiketa ng gamot, Pagkain, pabango at make up

Bureau of Food and Drugs (BFAD)

8

Hinggil sa timbang at sukat , madayang (Tampered) timbangan at mapanlinlang na pagsukat

City/Provincial/Municipal Treasurer

9

Hinggil sa paglabag ng batas ng kalakalan at industriya-maling etiketa ng mga produkto, madaya at mapanlinlang na gawain

Department of Trade and Industry (DTI)

10

Reklamo laban sa pagbebenta ng di wasting sukat o timbang ng mga gasolinahan

Energy Regulatory Commission (ERC)

11

Namamahala sa pangangalaga sa kapaligiran (Polusyon)

Environmental management bureau (DENR-EMB)

12

Hinggil sa hinaluan/pinagbabawal/maling etiketa nga pamatay insekto at pamatay salot

Fertilizer and Pesticide Authority (FPA)

13

Nangangalaga sa mga bumibili ng bahay at lupa pati na rin ang mga subdibisyon

Housing and Land use Regulatory Board (HLURB)

14

hinggil sa hindi pagbayad ng kabayaran ng seguro

Insurance Commission

15

Reklamo laban sa illegal recruitment activities

Philippine Overseas Employment Administration (POEA)

16

hinggil sa mga hindi matapat na pagsasagawa ng propesyon kabilang na ang mga accountant,Doctor,engineer at iba pa

Professional Regulatory Commission (PRC)

17

Hinggil sa paglabag sa binagong Securities act tulad ng Pyramiding na gawain

Securities and Exchange Commission (SEC)