Aralin6:Produksiyon Flashcards Preview

Ekonomiks9 Modyul 1 > Aralin6:Produksiyon > Flashcards

Flashcards in Aralin6:Produksiyon Deck (10)
Loading flashcards...
1

Mga salik ng Produksiyon

Lupa,paggawa,kapital at Entrepreneurship

2

Kasama sa salik na to ang yamang likas

Lupa

3

Sa salik na ito kasama ang Lakas paggawa

Paggawa

4

May kakayahang mental na mga manggagawa

White-colar job

5

May kakayahang pisikal ang mga manggawagawa dito

Blue-colar job

6

Ang dalawang uri ng lakas paggawa ay Galing kanino at kailan?

Upton Sinclair (1919)

7

Ito ay tumutukoy sa kalakal na nakakalikha ng iba pang produkto

Kapital

8

Ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo

Entrepreneurship

9

3 katangian na dapat taglayin ng isang entrepreneur

* Kakayahan sa pangangasiwa ng negosyo
* May lakas ng loob na humarao at makipagsapalaran sa kahihinatnan ng negosyo
* Matalas na pakiramdam hinggil sa pagbabago ng pamilihan

10

Tumutukoy sa kita ng isang Entrepreneur

Tubo/Profit