Basal ortopædi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori for Store Husdyr > Basal ortopædi > Flashcards

Flashcards in Basal ortopædi Deck (23):
0

Hvad er en af grundene til, at halthedssymptomer nemmere ses på bagben end på forben på hesten?

Metatarsal 2 og 4 er kortere og kraftigere end på forbenet.

1

Hvor mange rækker carpal/tarsalknogler er der på hesten?

2 rækker carpalknogler.
3 rækker tarsalknogler.

2

Hvor er problemet, hvis hævelse ligger mellen gaffelbåndet og piben på hesten?

I kodeleddet.

3

Hvor vil en hævelse ligge, hvis problemet ligger i kodeleddet på hesten?

Hævelsen ligger mellem gaffelbåndet og piben.

4

Hvad er scutom proximales opgave på hesten?

Sørger for, at senerne glider let over hinanden.

5

Hvad er vigtigt at huske, at vægten gør specielt hos hesten, når den går?

Når der sker en overrulning, så sker der en drejning, så vægten kommer ind mere medialt.

6

Hvad ligger inde i superfiscialisringen på hesten?

Den profunde bøjesene.

7

Hvad dækker den distale seneskede på hesten?

Både den profunde og den superfiscielle bøjesene.

8

Hvad løber vagina fibrosa tværs over på hesten?

Går på tværs og ligger over begge bøjesener.

9

Hvordan forløber m. interosseus på hesten?

Den deler sig i to grene og løber fra palmart til distalt. Den er med til at balancere benet mellem extension og flexion.

10

Hvor tager man pulsen på hestens forben?

A. digitalis palmaris communis II (ligger medialt).

11

Hvordan løber a. ulnaris og a. mediana på hesten?

De mødes proximalt på carpalleddet, hvor de fusionerer og går sammen ned.

12

Hvor løber a.v.n. palmaris metacarpalis på hesten?

Løber på indersiden af griffelbenene.

13

Hvor og hvordan løber a.v.n. palmaris på hesten?

Løber på ydersiden af griffelbenene. Proximalt for kodeleddet deler a. palmaris sig i to og løber lateralt/medialt ned til hoven.

14

Hvor tager man pulsen på hestens bagben?

A. Metatarsea dorsalis III (ligger lateralt).

15

Hvordan ser man forskel på forhov og baghov?

Forhoven er mere rund end baghoven, da forhoven står med mere vægt på.

16

Hvordan ser man forskellen på mediale og laterale side af hoven?

Den mediale side af hoven er mere stejl end den laterale side.

17

Nævn hovens 5 vigtigste funktioner?

- beskyttelse
- understøttelse
- greb i underlaget under afviklingen af skridtet
- absorption af kræfterne, når hoven er vægtbærende
- regulering af blodcirkulationen i hoven

18

Hvad har hest og kvæg af lameller i hhv. hov og klov?

Hesten har både primære og sekundære lameller, hvorimod kvæg kun har primære lameller => hoven sidder bedre fast.

19

Hvilke metacarpal/-tarsal knogler sidder klovene på?

3. og 4.

20

Hvad er de cruciate ligamenters opgave?

De holder klovene sammen samt sørger for, at der ikke kommer en hyperextension af leddene.

21

Hvilken en af klovene er størst?

Den laterale

22

Hvor ligger det største tryk på koens klove? For- eller bagben? Og hvorfor?

Der er større tryk på bagbenene og disses klove, da vom og yver trækker tilbage.