Dermatologi Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori for Store Husdyr > Dermatologi > Flashcards

Flashcards in Dermatologi Deck (28)
Loading flashcards...
0

Nævn 7 dermatologiske sygdomsmanifestationer!

- kløe
- nodulus, tumor, hævelse
- ulceration og erosion
- papel, pustel, vesikel
- skæl og skorper
- abnorm pels, længde og tæthed
- abnorm pigmentering

1

Hvad skal man huske ang. hudlidelser?

Det er ofte sekundært til andre lidelser.

2

Hvad skyldes urinætsning hos hest?

Der sker til tider urinudløb pga. en fødselsskade, som har ført til, at noget af urinen ved urinering løber tilbage, og det vil så løbe ud senere og ned ad benet.

3

Hvad er skæl typisk tegn på?

Ektoparasitter

4

Hvad er en papel?

En fast hævelse under 1 cm i diameter, involverer epidermis og dermis

5

Hvad er en pustel?

En inficeret, dog ofte steril, hævelse under 1 cm i diameter.

6

Hvad er en vesikel?

En væskefyldt hævelse under 1 cm i diameter.

7

Hvad er en nodulus?

En fast hævelse over 1 cm i diameter, involverer epidermis, dervis og subkutis.

8

Hvad er en tumor?

En mindre præcis betegnelse for en nodulus med neoplastiske karakteristika.

9

Hvad er en kvadel?

En hævelse hvor der kan sættes aftryk med fingre.

10

Hvad er en cyst/absces?

En fluktuerende hævelse.

11

Hvad er en ulcus?

En defekt i epidermis og dermis.
Et sår!

12

Hvad er en erosion?

En defekt i epidermis som ikke penetrerer basalmembranen.
En hudafskrabning!

13

Hvad er skæl?

Flager af stratum corneum.

14

Hvad er cruster/skorper?

Dækker ofte ulcus eller erosion. Består af serum, celler, fibrin, infektiøse agens m.m.

15

Hvad er alopeci?

For få hår.

16

Hvad er hypotrikose?

For korte hår.

17

Hvad er hirsutisme?

For mange hår.

18

Hvad er hypertrikose?

For lange hår.

19

Hvor henne skal man tage en prøve?

I randzonen.

20

Hvad er de hyppige årsager til kløe?

- ektoparasitter (mitter hos hest, lus, skab, lusefluer hos får, haleorm)
- hypersensitivitet hos hest
- infektiøse (stafylokokker, dermatofytter/ringorm)
- fotosensibilisering

21

Hvad er den diagnostiske fremgangsmåde ved kløe?

- anamnese (sæsonbetinget, generaliseret/lokal kløe, andre dyr, behandling
- klinisk undersøgelse (tegn på selv-traume, sekundære infektioner, synlige parasitter, hvordan ser hårene ud)
- børstetest
- skrab
- tapetest
- dermatofyttest
- intradermal test
- blodprøve (leverværdier (GGT, ASAT) ved mistanke om sekundær fotosensibilisering)

22

Hvad kigger vi efter ved en børstetest?

Lus og chorioptes skab.

23

Hvad kigger vi efter ved et skrab?

Sarcoptesskab eller psoroptesskab.

24

Hvad kigger vi efter ved en tapetest?

Haleorm, hvor æg påvises.

25

Hvad er en intradermal test?

Det svarer til menneskets priktest.

26

Hvad er den diagnostiske fremgangsmåde ved nodulus, tumor eller hævelser?

- anamnese (signalement fx skimmel, nylig sygdom, medicinbehandling)
- klinisk undersøgelse (palper, inspektion)
- finnålsaspirat FNASP til cytologi
- hudbiopsi til histopatologi
- bakteriologisk undersøgelse (svaber fx)
- dermatofytundersøgelse

27

Hvad er de hyppige årsager til nodulus, tumor og hævelser?

- infektiøse
- neoplastiske (sarkoider, pladecelle karcinomer, melanomer)
- sterile, non-neoplastiske (eosinofile granulomer, granulationsvæv, urtikarier)