Sygdomsmanifestationer GI hos kvæg Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori for Store Husdyr > Sygdomsmanifestationer GI hos kvæg > Flashcards

Flashcards in Sygdomsmanifestationer GI hos kvæg Deck (33):
0

Hvad betyder dysphagi?

Svært ved at synke

1

Hvad iagttager man under fodring ved mistanke om dysphagi?

- afvigelser i måden foderoptagelsen foregår på
- afvigende tygning
- afvigende synkning

2

Hvilke 3 ting kan dysphagi skyldes hos kvæg?

- smerte
- obstruktive tilstande
- neurologiske forstyrrelser

3

Hvad er ptyalisme?

Overproduktion af spyt (styret af kirtlerne).

4

Hvad er pseudoptyalisme?

Megen savlen. Men dette skyldes, at et eller andet gør, at koen ikke synker sit spyt ordentligt.

5

Hvad kan være grund til unormal næsetoilette hos kvæg?

Vesikler, papler, ulcera kan gøre at det gør ondt på koen, når den gør næsetoilette.

6

Hvilke punkter indgår i diagnostik af manglende foderoptag hos kvæg?

- anamnese
- spiserørsanormalier, CNS
- fuld klinisk undersøgelse
- mundhule, tænder, sår, obstruktioner, fremmedlegemer
- ilægning af næsesvælg/vom sonde med henblik på passage
- check for mulige forgiftninger (medicin, planter, landbrugskemikalier

7

Hvilke almindelige sygdomme ses med relation til mundhule/spiserør hos kvæg?

- fremmedlegemer i spiserør/mund/svælg
- spiserørsforstoppelse
- frakturer og andre traumer
- stomatitis
- hjerneabsces (kan give neurologiske forstyrrelser)
- trætunge
- medfødte lidelser hos kalv; gane, spiserør

8

Nævn de forskellige punkter i den problemorienterede GI undersøgelse hos kvæg ved mistanke om kolik og abdominal distension!

- anamnese
- inspektion
- alment befindende, TPR
- smerteadfærd
- svedudbrud
- abdomens form
- palpation
- abdomens fylde
- kredsløb
- tegn på dehydrering (hudtugor og indsunkne øjne)
- slimhinder (farve og fugtighed)
- kapillærfyldningstid
- perifer temperatur
- auskultation
- abdominal auskultation (perkussions- og sving)
- rektalundersøgelse

9

Hvad betyder TPR?

Temperatur, puls og respiration.

10

Hvad er smerteadfærd hos kvæg?

- står med fremstrakt hals
- skærer tænder
- stønner, evt. i takt med respirationen
- tygger fråde
- kolikuro, som ses hos hest, er sjælden
- stritten imod eller stønnen ryggreb

11

Hvad er det normale antal vombevægelser på 2 min?

3

12

Hvordan kan for meget kløver medføre vomudspiling hos kvæg?

Der dannes for meget skum i maven ved for meget kløver => gas fanges i skummet => gas kan ikke blive ræbet op.

13

Hvad giver en tympanisk lyd?

Luft

14

Hvad giver en steel-band lyd?

Luft, der er komprimeret over en væskeoverflade

15

Hvornår forekommer steel-band lyde ofte hos kvæg?

Når der er tale om en venstresidigt løbedrejning.
Forekommer også, når trommesyge bliver slemt nok.

16

Hvor høres steel-band lyde ofte hos kvæg?

Ved sidste ribben på højre side.

17

Hvad er de 4 lyde, man til tider kan høre ved auskultation hos kvæg?

- væske, der bevæger sig spontant; boblen, susen
- væske, der bevæges i atonisk GI med luft; plaskelyd
- luft; tympanisk lyd
- luft, der er komprimeret over en væskeoverflade; ping eller steel-band

18

Nævn de almindelige sygdomme, der er præget af kolik/distension hos kvæg!

Luftudspilede eller foderpakkede GI-afsnit:
- vom, løbe, colon
- lejeforandringer
- løbe, tyndtarm, colon, blindtarm
- peritonitis
- reticuloperitonitis
- ruptur/ulcus løbe

19

Hvad er det tegn på, hvis en nykælvende ko har en meget tør fæces?

Tegn på mangel på væske.

20

Hvilken form for foder får kvæg typisk meget af, hvis det er en højtydende malkeko?

Meget kræftfoder

21

Hvilke sygdomme kan være præget af diarré hos voksne kvæg?

- særlige sygdomme fx BVD
- parasitære lidelser
- bakteriel lidelse fx para TB
- fodring

Ofte sekundært til andre lidelser i GI kanalen.

22

Hvad er melæna?

Blod fra øvre fordøjelseskanal i fæces.

23

Hvordan kan en løbedrejning hos kvæg ændre blodets pH?

Det meste af kroppens Cl findes i form af saltsyre i løben.
Løbedrejning => Cl kan ikke komme væk => kompensering vha. HCO3- => for meget af begge nu i blodet => alkalose!

24

Hvad består den metaboliske triade af?

Hypokloræmisk, metabolisk alkalose, hypokalæmisk

25

Hvordan opstår den metaboliske triade?

Hypokloræmi, fx opstået ved løbedrejning, => metabolisk alkalose.
Organismen vil prøve at modvirke den opståede alkalose => brint ud af celle og kalium ind i celle og væk fra blodet => hypokalæmisk.
Står dette på længe nok, får man den metaboliske triade.

26

Hvordan behandles ketose hos kvæg?

Med glukose. Nogle giver også binyrebarkhormon, som sætter yderligere gang i stimuleringen.

27

Hvad tester vi ved en ketontest hos kvæg?

Konc. af ketonstoffer i blod, urin og mælk.
Det fortæller os noget om status på energibalancen, da ketonstoffer dannes, når der forbrændes fedt.

28

Hvad er den normale hvilepuls hos kvæg?

60-80 slag/min

29

Hvad er brækning hos kvæg?

En centralt medieret refleks, som skyldes aktivering af brækcentret.
Er IKKE normalt fysiologisk.

30

Hvilke komplikationer kan der være til brækning og regurgitation hos kvæg?

- fejlsynkning
- fejlsynknings-pneumoni
- væske og elektrolyt-forstyrrelser
- dehydrering
- kloridtab

31

Hvad er det tegn på, hvis man bagfra ser en udbuling af maven?

Udbuling dorsalt -> evt. luft (især i venstre side)

Udbuling ventralt -> væske

32

Fremgang for rektalundersøgelse hos kvæg?

Kønsorganer, vom, kaudale tyndtarmsslynger, venstre nyre evt. den kaudale pol af højre nyre, peritoneum, aorta med bifurkatur, bækkenknogler, blære, lymfekirtler