Luftveje Flashcards Preview

Basal Klinisk Teori for Store Husdyr > Luftveje > Flashcards

Flashcards in Luftveje Deck (32):
0

Nævn de indførende luftveje!

Næsehule, pharynx, larynx, trachea

1

Nævn de nedre luftveje!

Lunger

2

Hvad er respirationsfrekvensen i hvile hos kvæg?

10-30 pr. min

3

Hvad er åndedrætsvolumen i hvile hos kvæg?

3-4 L pr. respiration

4

Hvad er respirationsfrekvensen i hvile hos hest?

10-18 pr. min

5

Hvad er åndedrætsvolumen i hvile hos hest?

5-8 L pr. respiration

6

Hvad er minutvolumen i hvile hos hest?

75-100 L

7

Hvad er iltudvekslingen i hvile hos hest?

< 2 sek.

8

Hvad er respirationsfrekvensen under arbejde hos hest?

120-140 pr. min

9

Hvad er åndedrætsvolumen under arbejde hos hest?

10-12 L pr. respiration

10

Hvad er minutvolumen under arbejde hos hest?

1200-1500 L

11

Hvad er iltudvekslingen under arbejde hos hest?

< 0,3 sek.

12

Hvad er en hests respirationsfysiologi?

- respiration vis næsehulen
- inspiration medfører undertryk
- arbejde øger undertryk
- inspiration sker ved aktiv abduktion
- eksspiration sker passivt
- inspiration sker, når hestens forben løftes i galoppen
- eksspiration sker, når hestens forben sættes i jorden

13

Hvad kan være grunden til, at man kan høre inspirationen?

En forsnævring et sted i luftvejene.

14

Hvad sker der med hensyn til CO2 og O2, når der kommer en forsnævring af luftvejene?

CO2 kan ikke komme ud => CO2 bliver i blodet => der kan ikke blive optaget nok ilt => nedsat udførelse.

15

Hvad er forholdet mellem epithelceller og bægerceller i luftvejene?

Der er 4 epithelceller med cilier for hver bægercelle.

16

Hvad sker der med luftvejsepithelet ved infektion?

Der kommer flere bægerceller, omdannet fra epithelceller => mere slimdannelse.

17

Hvad forårsager strubepibning?

Lammelse af den ene side af strubehovedet.

18

Hvordan diagnosticeres strubepibning?

Ofte ved langtrukken hoste og langtrukken vrinsken.

19

Respirationen er thoraco-abdominal, men hvad er det overvejende hos hest og kvæg?

Overvejende thoracal hos hest.

Overvejende abdominal hos kvæg.

20

Hvad skyldes inspiratorisk dyspnø?

Nedsat lungefunktion eller proksimal stenose.

21

Hvad skyldes eksspiratorisk dyspnø?

Ofte nedsat elasticitet.

22

Hvilke afvigelser i respirationen er tegn på smerte?

- tøver med inspiration
- abducerede forben
- kan ikke lide at gå ned af hældning
- kan ikke lide af ligge ned
- holder hovedet ned
- giver sig, når den røres på thorax
- forsigtig hoste for at beskytte thorax
- ribbensfraktur +\- pleural smerte

23

Hvad er området for lungeperkussion hos kvæg?

Næstsidste intercostalrum (13 costae)
Midten af den benede del af 9. costa
5. costa tilhæftning på sternum

24

Hvor dybt trænger perkussion af lungerne ind?

Ca. 7 cm

25

Hvad er området for lungeperkussion hos hest?

Næstsidste intercostalrum (18 costae)
Midten af den benede del af 11. costa
5. costa tilhæftning på sternum

26

Hvad er godt ved at bruge en rebreathing bag ved undersøgelse af respirationen?

- CO2 stimulerer medulla oblongata til at øge respirationsfrekvensen samt til en dybere respiration
- øget luftflow da flere luftveje bruges
- øger mulighederne for at opdage abnormaliteter

27

Nævn 3 unormale lungelyde!

- rallelyde
- hvæsen/piben
- gniden/knirken

28

Hvad skyldes den hvæsende/pibende lungelyd og hvad høres?

Det er en konstant lyd.
Luften skal gennem et forsnævret område pga. mukus, bronkiekonstriktion m.m.
Både in- og eksspiration kan høres.

29

Hvad skyldes den rallende lungelyd og hvad høres?

Det er en intermitterende lyd, hvor man hører boblende fugtige lyde. Høres oftest i slutningen af inspirationen.
Skyldes en pludselig åbning af de terminale bronchioler og alveoler, når inspirationen er maximal.

30

Hvad skyldes den gnidende/knirkende lungelyd og hvad høres?

Lyder som sandpapir. Er højest ved slutningen af inspirationen.
Pleura og lunger gnider op mod hinanden. Ofte forbundet med smerte.

31

Hvilke diagnostiske undersøgelser kan bruges til at undersøge luftvejene?

Røntgen, ultralyd, endoskopi, pleuroskopi.