Basic - Phrases x 020 - Tagalog Conversational Expressions 1 Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 020 - Tagalog Conversational Expressions 1 > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 020 - Tagalog Conversational Expressions 1 Deck (20):
0

Sinabi mo pa.

You can say that again.

1

Grabe talaga ano?

It's really grave, isn't it?

2

Buweno

Well...

3

Sabi ko na nga ba.

That's what I thought.

4

Ano ba 'yan.

What's there. (disgust)

5

Sabi lang 'yan

You're just saying that.

6

Kanya-kanyang bayad / KKB

Each pays his own.

7

Ako ang taya.

My treat.

8

Bahala ka

Your problem. / I don't care.

9

Diyos lamang ang nakakaalam.

Only God knows.

10

Sige na/naman.

Come on!

11

...ba 'ka mo

...you said?

12

...'di ba?

...no? (50% certainty)

13

...ano?

...right? (80% certainty)

14

Ang sarap naming pakinggan.

Good to hear that.

15

Hindi lang 'yan...

Not only that...

16

Pero ganito kasi 'yan...

Let me tell you...

17

Nagulat ko ano!

This surprises you!?!

18

Maiba lang ako.

I'd like to change topics.

19

Hindi nga!

No way!

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):