Basic - Phrases x 041 - Questions & Answers Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Phrases x 041 - Questions & Answers > Flashcards

Flashcards in Basic - Phrases x 041 - Questions & Answers Deck (41):
0

Kumusta ka?

Mabuti po naman, salamat.

1

Magandang Umaga po (goodmorning)

Magandang Umaga po NAMAN.

2

Ano ang pangalan mo?

Ang pangalan po ay Patrick.

3

Ano ang pangalan NIYA?

Si Kevin po siya.

4

Ano ang pangalan ng ate mo?

Jessica po ang pangalan niya.

5

Ano ang pangalan ng kaibiag/kapitbahay mo?

Si Nick po ang kaibigan/kapitbahay ko.

6

Saan ka nakatira? (Where do you live?)

Sa San Diego po ako nakatira.

7

Saan po siya nakatira?

Nakatira po siya sa Nation City.

8

Saan nakatira si Bob?

Nakatira po si Bob sa La Jolla.

9

Saan ka pupunta?

Pupunta po ako sa Los Angeles.

10

Ano ang trabaho mo?

Estudyante po ako.

11

Saan ka nagtatrabaho? (where do you work?)

Wal po akong trabaho. (I dont have a job yet).

12

Saan ka nag-aaral?

Nag-aaral po ako sa SDSU.

13

Taga-saan ka?

Taga-Chino Hills po ako.

14

Saan ka galing? (where have you been to?)

Galing po ako sa UCSD.

15

Sino ang titser mo?

Si Professor Alicio ang tister po.

16

Ano ang gusto mo?

Gust po ng ayskrim.

17

Ano ang ayaw mo?

Ayak po ng gulay.

18

Ilang taon ka na? (how old are you)

Labinsiyam taong gulang po ako.

19

Ilang taon na ang nanay mo?

Apatnapu't pito taong gulang po an nanay ko.

20

Ilan ang kapatid mo? (How many siblings do you have?)

Mayroon po akong isang kapatid na babae.

21

Anong araw ngayon?

Miyurkules.

22

Anong petsa ngayon?

Ika-29 ng Abril 2015 po ngayon.

23

Anong oras na?

Alas-9:00 ng umaga po.

24

Kailan ang kaarawan mo? (when is your birthday)

Noong ika-10 ng Oktubre po ang kaarawan ako.

25

Kailan po ang kaarawan ng kapatid mong babae?

Sa ika-23 ng Hunyo po ang kaarawan niya.

26

Nassan po si Glenn?

Nasa trabaho po siya.

27

Nasaan po ang susi? (where is the keys)

Nasa mesa po.

28

Nasaan ang kotse mo?

Nasa garahe po.

29

Nasan ang mga bata?

Nasa eskuwelhan po sila.

30

Kaninong libro ito?(whose book is that)

Akin ang librong iyan.

31

Magkano it/iyan/iyon? (how much is that)

Isang dolyar po ito/iyan/iyon.

32

Para kanino ang regalo? (for whom is the gift)

Para sa pinsan po.

33

Alin ang payong mo? (which is your umbrella)

Ang itim na iyan.

34

Paano ka pumupunta sa trabaho?

Nagmamaneho po ako.

35

Gaano katagal ang klase? (how long is the class)

Mga dalawang oras po.

36

Ilang beses kang nagsesipilyo sa loob ng isang araw? (how many times do you brush your teeth in a day)

Dalawang beses po.

37

Ilang beses kang pumupunta sa tindahan?(how many times do you go to the store)

Minsan po. (sometimes)

38

Bakit wal si Larry

Kasi may sakit po siya.

39

Bakit umiiyak ang sanggol?(why is the baby crying)

Kasi nagugutom po siya.

40

May klase ka ba nagyon?

Opo mayroon.

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):