Basic - Words & Phrases x 027 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 027 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 027 - General Deck (27):
0

mo

your, you

1

ko

I, me, my

2

niya

his/her, he/she

3

natin

our (inclusive), we (inclusive)

4

ninyo

your (plural) you guys (plural)

5

nila

their, they

6

namin

our (exclusive), we (exclusive

7

mahal

love

8

gusto

like or want

9

ibig

like

10

kailangan

need

11

winasto

corrected

12

Kailangan ka ng pangkat.

The group needs you.

13

Kailangan ni Anthony ang tubig.

Anthony needs the water.

14

Kailangan mo ako.

You need me.

15

Kailangan kita.

I need you.

16

Mahal natin siya.

We (inclusive) love him/her.

17

Mahal kayo namin.

We love you guys.

18

Mahal ko ba ang sarili ko?

Do I love myself?

19

Gusto ng ina ang mababait na bata.

The mother likes good children.

20

Gusto namin siya.

We (exclusive) like him/her.

21

Ibig ng mga mamayan ang kalayaan.

The citizens like the freedom.

22

Ibig ba nila ang klase?

Do they like the class?

23

Winasto ni Kim ang papel ko.

Kim corrected my paper.

24

Winasto ba ninyo ang mga mali?

Did you correct the mistakes?

25

Winasto niya ang kwis ni Arielle.

He/She corrected Arielle's quiz.

26

Winasto ng mga guro ang pagsusulat.

The teachers corrected the writings.

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):