Basic - Words & Phrases x 034 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 034 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 034 - General Deck (34):
0

Ayaw ako

I don't like

1

Ewan ko

I don't know

2

Bahala na

Happen what may

3

Kaunti lamang

Just a little

4

Kahimanawari

May it be so

5

Kung minsan

Once in a while

6

Gising na

wake up

7

Hindi bale

nevermind

8

Hindi naman

Not so

9

Hintay ka

Wait for a moment

10

Teka

Wait

11

Huwag na

No more

12

Bahala ka

It is up to you

13

Madali ka

Be quick, you

14

Mamaya na

Later on (this day)

15

Maraming salamat

Many thanks

16

Ano

What

17

Saka na

Later on

18

Sandali lamang

Just a moment

19

Sige na

Go on

20

Sayang

What a pity. What a loss

21

Tahimik kayo

Be silent

22

Tama na

It is all right. It is enough

23

Tayo na

Let us go

24

Totoo ba?

Is it true?

25

Tulog na

Go to sleep

26

Marahil siguro

Maybe

27

Kataka-taka

It seems incredible

28

Nakayayamot

It is boresome

29

Mabuhay

Long live...

30

Maligayang bati

Happy greetings

31

Dali ka

Be quick

32

Tena

Let us go

33

Ayoko

I don't like

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):