Basic - Words & Phrases x 035 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 035 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 035 - General Deck (35):
0

Salamat

Thank You

1

Hello

Hello

2

Kumusta po kayo?

How are you?

3

Nagagalak akong makilala ka

Nice to meet you

4

Magkita na lang tayo mamaya

See you later

5

Paalam

Goodbye

6

Mauna ka na lang

Please go ahead

7

Totoo

True

8

Hindi totoo

Not true

9

Di bale na

Nevermind

10

Paumanhin po

Excuse me!

11

Ako si Mila

My name is...

12

Pilipino Ako

I am... (Nationality)

13

Ilang taon ka na?

How old are you?

14

Nasaan ang banyo

Where is the bathroom?

15

Nakakapagsalita ka ba ng Ingles

Do you speak English?

16

Buksan

Open (Turn on)

17

Patayin

Close (Turn off)

18

Saan ka nagtratrabaho?

Where do you work?

19

Gutom ka ba?

Are you hungry?

20

Gusto mo bang kumain?

Do you want to eat something?

21

Gusto mo bang uminom?

Do you want to drink something?

22

Mainit ang panahon

The weather is hot.

23

Malamig ang panahon

The weather is cold.

24

Inaantok ako

I am sleepy.

25

Masama ang pakiramdam ko

I don't feel well.

26

Masaya ako.

I am happy.

27

Pagod ako

I am tired.

28

Gusto ko ito

I like it.

29

Ayaw ko ito

I don't like it.

30

Umupo ka

Sit down.

31

Tumihaya ka

Lie down.

32

Tumayo ka

Stand up.

33

Lumakad ka

Walk.

34

Tumakbo ka

Run.

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):