Basic - Words & Phrases x 33 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 33 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 33 - General Deck (33):
0

Magandang umaga.

Good morning!

1

Kamusta?

Hello!

2

Magandang gabi.

Good evening.

3

Goodnight

Good night.

4

Paalam, aalis na ako.

Goodbye.

5

Sa uulitin.

See you later.

6

Kumusta ka na?

How are you?

7

Ikinagagalak kitang makilala.

Pleased to meet you

8

Mabuti naman ako, salamat

Fine, thanks.

9

Nagagalak akong makilala ka.

Nice to meet you.

10

Musta?

Hi.

11

Ako nga pala si...

Let me introduce myself. / My name is...

12

Musta ka na?

What's up?

13

Mabuti naman ako.

Fine.

14

Oo.

Yes.

15

Hindi

No.

16

Depende sa sitwasyon

That depends.

17

Hindi ko alam

I don't know.

18

Hindi ako sumasang-ayon.

I don't think so.

19

Sumasang-ayon ako.

I think so.

20

Walang problema sa akin

It doesn't matter.

21

Bale wala sa akin.

I don't mind.

22

Siyempre

Of course.

23

Tama

True.

24

Mali

False.

25

Ako ay nagagalak.

It's my pleasure.

26

Bakit?

Why?

27

Kailan?

When?

28

Saan?

Where?

29

Ano?

What?

30

Sino?

Who?

31

Ilian?

How many?

32

Magkano?

How much?

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):