Basic - Words & Phrases x 41 - General Flashcards Preview

(My Phrs - Tagalog Basic) > Basic - Words & Phrases x 41 - General > Flashcards

Flashcards in Basic - Words & Phrases x 41 - General Deck (41):
0

Oo

yes

1

paki

please

2

hindi

no

3

akoyo

no

4

hello

hello

5

pangalan

name

6

sino

who

7

ano

what

8

kailan

when

9

saan

where

10

bakit

why

11

ito

this

12

iyon or yon

that

13

ano yan

what's that

14

sino yan

who's that

15

mahal kita

I love you

16

tulong!

help

17

punta ka dito

come here

18

kumusta ka

how are you?

19

anong pangalan mo

what's your name?

20

Ilang taon ka na

how old are you?

21

saan ka nakatira

where do you live?

22

magkano

how much?

23

isla

one

24

dalawa

two

25

tatlo

three

26

apat

four

27

lima

five

28

anim

six

29

pito

seven

30

walo

eight

31

siyam

nine

32

sampu

ten

33

hindi ako marunong mag

I don't speak Tagalog

34

walang anuman

you're welcome

35

pwede patulong

can you help me?

36

mabuti

fine

37

ang

is

38

mo

your

39

ako ay

I am

40

salamat

thank you

Decks in (My Phrs - Tagalog Basic) Class (75):