Belastningsrelaterade arbetssjukdomar Flashcards Preview

K5 PU > Belastningsrelaterade arbetssjukdomar > Flashcards

Flashcards in Belastningsrelaterade arbetssjukdomar Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q
 • Tandläkare
 • Betongarbetare
 • Takmålare
 • Truckförare
 • Svetsare

Vilka påfrestningar ergonomisk har ofta dessa?

A

Nacke/skuldra och arm/hand

2
Q

Nackbesvär

 • Livstidprevalens 65 %
 • Symptom
  • Lokal smärta i nacke och skuldra
  • Huvudvärk/yrsel
  • Utstrålande smärta och/ eller neurologiska symptom i en eller båda armar
 • Riskfaktorer nacke
  • Obekväm, långvariga statiska arbetsställningar
  • Arbete med armar ovanför huvudet
  • Tungt armarbete
  • Repetitiva huvudrörelser
  • Bristande psykosocial arbetsmiljö, psykisk stress
  • Trauma mot nacken

Ge exempel på ett par diagnoser

A

Myalgi, cervikal spondylos, nervrotspåverkan (cervikal radikulopati), diskbrock, distortion i ledkapslar, ankyloserande spondylit, tumörer

3
Q

Axelbesvär

 • Tredje vanligaste muskelorsaken till besök efter rygg/nacksmärta
  • Förekomsten av axelsmärta varierar stort beroende på typ av yrke och arbetsbelastning
 • Yrken (handintensivt)

​Ge exempel

A
 • Måleri, storkök, tandvåd, lokalvård, grovmontering, finmontering, gjuteri, lager
4
Q

Arbetsmiljön har betydelse för artrosbesvär

Ge exempel

A
 • Vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning
 • Artrosbesvär i höft är vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden positition
 • Att lyfta och bära i arbete – förekomst av artrosbesvär i knä och höft vanligare
5
Q

Ländryggsbesvär

 • 75 % får någon problem
 • Varje år har mellan 40-47 % ont i ryggen
 • Prevalnes mellan 20-30 %
 • Diagnoser
  • Spondylolisdes (framåtglidning av L5 över S1
  • Ankyloserande spondylit
  • Tumörer

Ge tre exempel till

A
 • Ospecifika smärtor/muskler (lumbago, rygginsufficiens)
 • Lumbago ischias (diskbrock med nervrotstryck)
 • Uttalad diskgeneration
 • Spinal stenos
6
Q

Vilka riskfaktorer kan ses för ländryggsbesvär?

A
 • Tunga lyft med böjd och vriden rygg
 • Att arbeta knästående eller på huk
 • Pressad arbetssitutation med små påverkansmöjligheter och för höga krav (upplevda)
 • Dålig arbetstillfredsställelse
 • Arbete som sker utanför ordinarie arbetstid, ex skiftarbete inom industri
 • Helkroppsvibrationer – ex buss, lastbil
7
Q
 • Riktlinjer vid länsdryggbesvär
  • Utredning, åtgärder med arbetsfokus, implementering

Hur kan ett flödesschema se ut?

A
 • Anamnes, klinisk undersökning ev gå vidare med medicinsk utredning och bilddiagnostik
 • Funktionstester, kontakt med arbetsgivare osv
 • Röda flaggor
  • Tidigare cancer, feber, ofrivillig viktminskning, nyligen infekterad, allmänt nedsatt, långvarig hosta, uttalad morgonstelhet, konstanta eller progredierande smärtor nattetid, ihållande rörelseinskränkning, svullna perifera leder, svårighet att urinera, osteoporos, trauma, frakturer
8
Q

Vilket instrument kan du ta till hjälp vid utredningen av ryggbesvär?

A
 • Ryggspecifika frågeformulär
  • ODI – Owestry low back pain disability
   • Ortopedi, primärvård, företagshälsovård
  • Roland Morris disability questionnaire (RMDQ)
   • Vid mindre funktionsnedsättning
 • För psykosocial riskbedömning
  • Örebro muskoskeletal pain screening questionnaire (ÖMPSQ)
   • Handlar om smärthantering, fysisk och psykisk funktion, arbetssituation, tilltro till egen förmåga
9
Q

Användning av självrapporterade mått – enkäter

 • Mått på
  • Sociodemografiska variabler
  • Hälsa
  • Fysisk funktion
  • Mental funktion
  • Arbetsförhållanden
  • Socialt stöd
  • Arbetsförmåga
  • Förväntan på återgång i arbete
  • Nytta av åtgärderna

Ge två exempel

A
 • Patient reported outcome measure (PROM)
 • Patient reported experience measure (PREM)
10
Q

Vad innebär ergonomi?

A
 • Hur arbetet läggs upp och organiseras
 • Arbetstempo, arbetstider – arbetsplatssystemet
 • Utformningen av arbetslokaler, arbetsplatser
 • Arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och leder
 • Hur medarbetare står och sitter, hur kroppen belastas på ett lämpligt sätt i arbetet
 • Att skapa variation i arbetet med rimlig arbetsställning
  • Viktigt att vi bidrar till att skapa arbetsförhållanden som förbättrar säkerhet, god produktivitet
11
Q

Hur kan en belastningsergonomisk riskbedömning genomföras?

A
 • Formulera syfte
  • Var, vilka, hur många osv
 • Välj en riskbedömningsmetod
  • Observation, screening
  • Själv-rapporterade mått – enkäter
  • Tekniska mätmetoder
 • Arbetsuppgiftskarta
  • Kartlägga och visualisera arbetsuppgifter och arbetsmoment
 • Utgå från arbetsmiljölagen (AFS om ”Belastningsergonomi” samt om ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”
12
Q
 • Riskbedöm via samverkan
  • Arbetsgivare, arbetstagare
 • Förekommer höga belastningar: statiskt och ensidigt upprepad
 • Analysera fysisk och psykisk arbetsbelastning
 • När, var, omgivning, hur länge, hur ofta, tidspress?
 • Av vem? Arbetstagares styrka och kroppsmedvetenhet?
 • Arbetstagarens kunskap (om arbetet ex)
 • Ex inom tandvård, hälso- och sjukvård, patientens tillstånd, personen lång/stor, vissa patienter behöver hjälp?
 • Ger underlag för val av åtgärder

Vad beskrivs?

A

Ergonomisk riskbedömning

13
Q
 • 4 Undersökning och riskbedömning
  • Undersök om arbetsställningar, arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete kan vara hälsofarligt, risk för skador i rörelseorganen
  • Beakta fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser, gynnsamma för kroppen
 • Manuell hantering och annan kraftutövning – hjälpmedel
 • Repetitivt arbete
 • Handlingsutrymme
 • Kunskap och information (arbetsgivarens ansvar)

​Vilken föreskrift?

A

Föreskrift belastningsergonomi – AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling) (2012:2) – förebyggande

14
Q

Medicinska kontroller i arbetslivet – handintensivt arbete

Varför gör vid detta?

A
 • Syftet är att minska risken för ohälsa relaterat till arbetet genom medicinska kontroller
 • Att upptäcka tidiga tecken till ohälsa/skydda känsliga individer
 • Att upptäcka skadliga arbetsmiljöer och åtgärda dessa
15
Q
 • Stick, hot/våld, förflyttning
 • Omvårdnadsarbete – högre risk för ländryggsbesvär, hand, nacke osv

Risker som ses inom?

A

Hälso- och sjukvård