buddhism etik Flashcards Preview

religion > buddhism etik > Flashcards

Flashcards in buddhism etik Deck (20)
Loading flashcards...
1
Q

vad menas med att budha var pessimist

A

han menade att livet är ett lidande, att han har en v’g med åtta råd

2
Q

vad menas med att buddha var optimist

A

buddha ansåg att han hade fuynnit en väg till lycka som håller, att man kan leva ett disciplinerat liv

3
Q

vad kallas de viktiga texterna

A

de 3 korgarna, tripitaka.

4
Q

hur går vissa buddhister angående texterna

A

de läser dikten dhammapada eftersom den innehålller buddhas lära i dikt form

5
Q

vilka symboler finns det inom buddhishmen

A

hjul med åtta ekrar som betyder buddhas lära , åtta råd. fotavtryck som står för , fötter också, att man måste följa honom för ett gott liv o nirvana

6
Q

vad anser buddhister om mat

A

att inte äta ett djur som är dött ifrån anledning till mat. , men om djuret har dött utan avsikt för mat, då är det okej

7
Q

vad innebär de 4 sanningarna

A

att livet är ett lidande på flera plan, människan tror att saker blir bättre om hon får mer = önskan är lidande. det finns en lösning till problemet, livet. till sist så om man följer de åta råden kan man bli fri

8
Q

vad menas det med att om man följer de åtta reglerna så kommer man till hägre andliga tillstånd.

A

Eftersom om människan följer reglerna så kommer människan i balans och har möjlighet att leva i lugn trots alla förändring i livet

9
Q

vad menas med livet mål

A

attt man skall återfödas, att uppleva positiva k’nslor, att nå nirvana

10
Q

vad är tipitaka

A

den består av 1 korg med regler för losterliv, den andra består av tal av buddha, den tredje av texter som utvecklar religionen .

11
Q

vad är de 3 tillflykterna

A

'’jag tar min tillflykt till buddha- sammam menning, läran, församlingen, anvä’nds i bön

12
Q

vad är vesak

A

en nhögtid som innebär buddhas födelse, upplysning och döäd. god mat och givmildhet är inklusiv.

13
Q

vad innehåller de 3 riktningarna

A

theravada, som handlar om att bli munk efter ex antal liv och nå arhat, en som inte återföds. mahayana står för att vanliga människor kan nå nirvana, riktningen handlar om att det finns en stor vagn och flera kan ta steget. vajrayana, som innebär för ledare, mantras har en påverkan här.

14
Q

vad menas med bodhisttva

A

en bodisattva står för en person som har nått nirvana men stannat för att visa annat folk hur man når till nirvana.. lite som en guru, folk vänder sig till en bodisattva.

15
Q

vad menas med etik

A

etik handlar mer om hur människor resonerar och tänker om vad som är rätt och fel

16
Q

vad är moral

A

moral står för det man handlar om, eller inte handlar om.

17
Q

vad står regeletik för

A

regeletik står för att vissa handlingar är fel, och andra är rätt, tex att man vill bli bemöt som man bemöter andra. tex. handlingen är god om den följer etisk regel

18
Q

vad står måletik för

A

om det uppstår en situation som handlar om att skydda något så skulle ljuga vara vägen, om den personen vill skada, ‘‘målet att undvika att någon skadas blir då viktigare än regeln att inte ljuga. ttex handdlingen är god om den följer ett visst mål och resultat

19
Q

vad står vilje etik för

A

vilje etik målas upp som att man gjorde en insats till något bra, man stod för något bra även om oddsen var emot en. .tex. handlinge är god om viljan som driver fram den är god

20
Q

vilka argument finns det för och emot dödsstraff

A

att en person borde få en andra chans, att en person som blev mördad eller utsatt fick aldrig en andra chans.