natur Flashcards Preview

religion > natur > Flashcards

Flashcards in natur Deck (39)
Loading flashcards...
1
Q

Redogör för skillnaden mellan gissning och hypotes.

A

En hypotes handlar om att man skriver om sin gissning, expanderar grunden om varför något kommer hända, det är en hypotes medans en gissning är lös.

2
Q

Redogör för orsakerna till att man använder statistik.

A

Eftersom man vill kunna ha resultat på papper, i en korrekt form.

3
Q

Redogör för varför astrologi är pseudovetenskap men inte astronomi.

A

Eftersom astronomi är vetenskapsbaserad medans astrologi är hittepå.

4
Q

Vad kännetecknar en nollhypotes?

A

nollhypotes är förklaringen till slumpen av ett resultat tex.

5
Q

Sammanfatta med egna ord vad som bör ingå under följande rubriker: Introduktion, Material och metoder, Resultat, Diskussion och Referenser.

A

Genom att kolla källan och sedan källans källa, alternativt jämföra med en annan källa.

6
Q

Redogör för vad som skiljer empirisk forskning från deduktion.

A

emperisk forskning är då eller betyder att arbetet är lite mer erfarenhets baserat ‘’sinnesintryck istället för spekuerande’’.

7
Q

Redogör för de olika stegen i en systematisk litteraturstudie.

A

en sådan består av att systematiskt leta efter texter, använda texter, kritiskt bedöma, analysera, skriva om svaret och göra en översikt av texterna.

8
Q

Redogör för hur forskare kan hantera placebo-effekter.

A

Man kan göra så att man delar upp studie gruppen i par av grupper och sedan utför en med falsk produkt medans den andra får den riktiga, en förberedande aktivitet.

9
Q

Förklara var i en atom man finner neutronerna.

A

neutroner är tillsammans med protoner, i mitten av det hela.

10
Q

Redogör kortfattat för vad pH-skalan mäter.

A

ph skalan används till att se antalet vätejoner i nummer.

11
Q

Ge några exempel på basiska ämnen.

A

kaustiksoda, kalk

12
Q

Redogör kortfattat för kolets kretslopp.

A
  1. kolet är i luften.
  2. kolatomer tas ifrån koldioxid.
  3. djur äter
  4. glukoset används hos källorna, cellandning sker nu
  5. nedbrytare städar upp. detta är då deras stadie av tid av mat
  6. nedbrytarna gör också cellandning eller har
  7. det icke nedbrytbara blir stenkol, olja, och naturgas
  8. människan eldar upp dessa icke nedbrytbara ‘’ämnen’’
13
Q

Redogör kortfattat för begreppet fossilt bränsle

A

stenkol, olja och naturgas räknas som ett fossilt bränsle. detta är då det vi använder för eller inom energikonsumtion.

14
Q

. Beskriv skillnaden mellan en molekyl och en jon.

A

en molekyl består av tex. vattenmolekylen består av en syreatom och sedan 2 väteatomer, molekylen har även bindningar och dessa består av elektroner, det är för att elektroner som håller ihop väteatomen och syreatomen.

En jon är en atom eller molekyl med en elektrisk laddning, den är elektrisk för att den inte har lika mycket av elektroner som protoner som gör denna aktivitet.

15
Q

Redogör kortfattat för skillnaden mellan vatten och saltvatten.

A

skillnaden är att saltvatten har ett ämne som kallas natriumklorid samt andra typer av medel. Vatten är bara vatten men saltvatten har lite mer än bara vatten.

16
Q

Redogör kortfattat för tallriksmodellen.

A

man kan tänka den som en del grönsaker, en del potatis och en del fisk.

17
Q

Redogör för skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater.

A

snabba kolhydrater bidrar med glukos snabbare än vad den segare gör.

18
Q

Redogör för varför man använder både midjemått och BMI .

A

För man vill mäta olika grejer, då bmi är för övervikt och midjemått är för att se hur mycket bukfett man har.

19
Q

Ge några exempel på sjukdomar som beror på övervikt.

A

etma, diabetes, kärlsjukdomar samt hjärt sjukd

omar.

20
Q

Redogör för tänkbara orsaker till anorexi.

A

’självsvält eftersom man bantar så kraftigt att man svälter sig självt. Man har en annorlunda självbild om vikt.

21
Q

Redogör för fördelar med att motionera regelbundet

A

Det handlar om bättre sömn, bättre stresshantering, bättre kraft eller ork.

22
Q

Redogör utförligt för vad kondition innebär.

A

nom vissa plan så ser man kondition som hur mycket kroppen tar för sig om syret, hur effektivt.

23
Q

Redogör för några risker med anabola steroider.

A

Riskerna är biverkningarna samt en laglig risk, då det är förbjudet att använda det.

24
Q

Redogör för varför man kallar gener för “recept”.

A

Genen har en instruktion eller recept så att den vet hur den skall tillverka ett ämne

25
Q

. Redogör för ursprunget till kroppens aminosyror.

A

Aminosyrorna hjälper eller proteiner i ens kropp innehåller massor av aminosyror,

26
Q

Redogör för skillnaden mellan mRNA och tRNA.

A

Mrna är själva informationen för protein syntesen, så att den kan hända. Trna är lasten till ribosomerna med amino syrorna samtidigt som syntesen sker, de har olika funktioner.

27
Q

Redogör för var i cellen vi finner våra anlag.

A

i cellkärnan, i själva mitten av cellen.

28
Q

Redogör för vad som menas med naturligt urval.

A

naturligt urval menas med eller man kan tänka att den starkaste överlever, om det är varmt väder så skulle en säl ha det svårt där men med tanke på att en skorpion är där så överlever den, skorpionen då. Med tanke på miljön så förändras eller det sker förändringar på ett plan av liv, starkaste överlever.

29
Q

Redogör utförligt för principerna med husdjursavel.

A

Man fokuserar på att skapa fram positiva delar som man vill se, detta sker inom växter också. Man fokuserar även på att behålla djurens hälsa och men även fokusera på kvaliteten av arbete gör man också, inom djuren.

30
Q

Redogör kortfattat för varför korsningar inte skapar nya arter.

A

Eftersom man blandar de olika arterna, man anser att det är en blandning

31
Q

Redogör kortfattat för principen med insemination.

A

Man har gjort ett försiktigt val, för vilka djur man vill använda. Man tar hand om materialet och behåller det i utvalda förvar.

32
Q

Redogör kortfattat för menstruationscykeln.

A

Menstruationscykeln funkar så att det är 5 dagar med mens, 5 dagar eller mer med ‘’enklast befruktning’’ dagar och 1 dag med ägglossning, resten av dagarna innebär inget speciellt.

33
Q

Redogör för varför man bör använda ordet slidkrans i stället för ordet mödomshinna.

A

Den är inte en hinna utan en krans av tunna och tänjbara veck i slemhinnan.

34
Q

Redogör kortfattat för skillnader mellan mannens och kvinnans orgasm.

A

kvinnan kan uppleva en hel orgasm eller flera små medans mannen kan uppleva en försats och en hel orgasm med sperma i repeterande omgångar.

35
Q

Redogör kortfattat för hur man skyddar sig från herpes.

A

genom att inte spricka blåsorna då herpesen sprids eller att ha kondom eller annat preventivmedel.

36
Q

Vad är skillnaden mellan en femidom och en pessar?

A

en femidom kör man in i slidan, man säger att det är en motsvarighet till kondom. en pessar är en gummihätta som hålls utspänd av en fjädrande ring, den placeras tillsammans med spermiedödande medel.

37
Q

Vilka inskränkningar för individen innebär de heteronormativa normerna?

A

att man ses vara hetero tills man har klivit ur garderoben. ‘’föräldrar kan förutsätta att barnen växer upp och bildar heterosexuella kärnfamiljer.

38
Q

Redogör för orsakerna till att Sverige har fri abort.

A

‘’2008 dog 47 000 kvinnor som en följd av osäkra aborter. Miljontals kvinnor
drabbas av infektioner och andra komplikationer i samband med osäkra ingrepp.
En majoritet av världens kvinnor lever i länder där de kan tvingas fullfölja gravi-
diteter och föda barn mot sin vilja. De saknar möjlighet att själva bestämma över
sina kroppar. ‘’

39
Q

Redogör kortfattat för begreppet “säkra perioder”

A

’Säkra perioder betyder att du undviker att ha samlag de dagar när risken att bli gravid är som störst. Det är en osäker metod.’’