Kirstendomen Flashcards Preview

religion > Kirstendomen > Flashcards

Flashcards in Kirstendomen Deck (82)
Loading flashcards...
1

Vad innebär kristendomens heliga skrift

bibeln är en samling av flera böcker, den innebär gt, nt, 1 a 2 3 4 5e moseboken

2

vad står mosebökerna för

berätlser om folkets slaveri och uttåget ur egypten, den 40 åriga vandringen genom öknen, gudtjänstenboken, samt presentationen av isreaels tolv stammar, en repetition av regler från tidigare moseböker.

3

vad står det gamla testamentet för efter moseböckerna?

israels historia, poesi och visdom och avslutas med guds budskap och löfte om messias

4

vilka var de 4 evangelisterna och i vilken bok nämns de i

nya testamnetet och de heter markus, matteus, lukas och johannes.

5

vad finner man i nya testamentet

hur man hanterar problem från ett kristet perspektiv

6

vilka är de kristna högtiderna och

julen, påsken, ppingsten, kristihimmelfärd

7

vad står påsken för

döden och uppståndelsen

8

vad står julen för

jesus födelse

9

vad står uppståndelsen för

att jesus var guds son och kristna menar den utlovade messiass

10

vad hände före jesus död

jesus firade pesach med sina l'ärjungar

11

vem förråde jesus

judas

12

vem dödade jesus

pilatus

13

hur gick jesus död till och vad hände efter

han blev förråd, tillfånga tagen av rommarna, korsfästes och levde återigen senare efter 3dagar vilket tydde på att han var guds son

14

vad står treenigheten för

en gud, att gud kan förstås och upplevas på olika sätt, . fdaern sonen och den heliga anden.

15

vad för positiv egenskap har de kristna om gud

gud kan upplevas på olika sätt men är fortfarande gud

16

vad står arvsynden för

paradiset, adam och eva åt det förbjuda äpplet, the apple of knowledge. de bröt förtroendet med gud och ifrågastte gud.

17

vilka tecken finner man inte kristendomen

korset och traingeln

18

vad hände år 1054

man delade sig inom kristendomen till ortodox och katolsk

19

vad gjorde luther på 1500 talet och varför

protesterade , eftersom man kunde köpa avlatsbrev så att man kunde bli bli förlåten.

20

vilka grenar finn sinom kristendomen

protestanterna, katoslka och p ortodoxa

21

vilka grenar finn sinom kristendomen

protestanterna, katoslka och p ortodoxa

22

vart kom jesus ifrå

nasaret i palestina

23

vad hände under 300 talet, 800, 800-1000, 1000, 1500, 1800, 1900

kristendeom rommarrikets officiella religion,centraleuropa är kristet 800, krisntedommen kommer till norden o island800-1000, splittringen vid 1000, melan orto och katolska, 1500 för reformationen, 1800 så skapas frikyrkoarörelsen, 1900 så delas ett värdlsråd från kyrkorna om ökat samarbete och samförstånd mellan kristna.

24

hur kan en kristen tänka om gud,

''det finns en enda gud som har skapat allt, somm kan besegra det onda i våärlden, och som är kärleksfull och god, gud kom ner till jorden som en vanliga människa,. genom hans liv blev det möjligt till evigt liv.

25

vad kallar man jesus angående kungatiteln

kristus

26

vad för religion s'tter man jesus i

jude

27

vad kännertecknar den krista delen eller kallas och vad sägs i den

nya testamentet talar om jesus o de första kristna

28

vad påmminner korset om trä korset

att han avrättades

29

vad aser kristna om kroset

segertecken

30

vad uttrycker triangeln

att gud är alla dessa 3 sidor och en enda

31

hur ser man tillbaka på påsken angeånde jesus historia

att jesus , att personen försökte fonga o döda honom i jerusalem, han hann äta den judiska måltiden med sina låärjungar innan han blev fångad,

32

vad kallar man den dagen som jesus blev avrättad

långfredagen

33

när uppstod jesus

på påskdagen

34

hur gick jesus födelse till

de 3 vise männen eller 3 visa stjärntydare råkar passera stallet och lämnar dubara gåvor tioll det nyfödda barnet''det äår en bakgrund till den kristna seden med govår o klaååar. detta kopplar man med julen

35

vad för mat är förbjuden

ingen

36

vad kan man säga om en kristen princip om mat

leva återhållsamt och inte berusa sig

37

hur göra vissa kristna innan högtiderna

många kristna fastar på onsdagar och fredagar, med ennklare mat

38

hur säåger nya testamnetet om utseende om kvinnor

att inte sminka sig, att säåtta upp håret i en knut och o att inte ha dydyrbara smycken

39

vilken plats 'är viktig för kristna, platser

rom i italein. eftersom påven är där, som år ledare för kristendomen. inom den katolska riktningen, israel

40

vart bor påven, och vad finner man i vatikanstaten

vatikanstaten, peterkyrkan

41

vad har jkuden, islam och kristen gemensmat

alla religionerna har växy upp i mellanöstern, att tro på en enda gud eller tron på en enda gud o detta kallas monoteism

42

hur komer kristna i kontakt med gud

bön

43

hur ser kristna på fader

smo en mäktig härskar, faderna står för att han ser allt, hör allt och styr allt samt inte glömma skapat allt

44

vad står teodive problemet för

om att det finns en gud som är stark men problem finns fortfarande, och det är en fråga för tänkare som tänker igenom varför det är så. många säger att gud fightas med det onda o kommer vinna tillslut

45

hur ser kristna på sonen

att jesus var gud och guds son

46

vad betyder messias

den smorde kungen

47

vad står det i bibieln om jesus

att han är avlad av den helige ande, avlada av den helige andee

48

hur lyder jesus uppväxt

tomt i biblen förutom födseln, vid 12 så var han o hans familj i jerusalem, han stannade där hos de skriftläörda, ,

49

vem träffades jesus på senare sikt

johannesdöparen, det var en profet i israel, om att leva enligt guds vilja, han döpte jesus

50

vad gjorde jesus det sista året i sitt liv

han pratade om guds rike som snart skulle komma, han vlade 12 lärjungar som följde, han talade även o var häppnadsväckande för folk, om att vara bra här o nu,

51

hur ser kristna på jesus

hur en människa ska leva o vara mot andra människor

52

vad kännnertecknar det jesus visade

guds rike, förlåtelse till folk, botade o skapade gemenskap,

53

hur var jesus

lite som robin hood men inte med pengar, han kritiserade de stora

54

hur fortsätter jesus historia

han störde ordningen, han rörde ihop vid templet i jerusalem, han var hotande efter ha blivit populär mot rommarna

55

hur ser kristna på jesus

att han offrade sig o att andra klan lära sig efter hiniom

56

hur lyder domens dag

att alla som följer jesus kommer överleva domens dag om evigt liv när alla döda uppstår o de skall döma hur folk har levt, då lever de kristna kvar

57

vad säger forskningen om jesus

att man har letat, att man vet lite, det finns få källior,mbla josefus o jakob skriver om jesus,. pilatus nömns, chrestus,

58

vad säger man m den helige ande

helige ande är guds tredje ansikte, , att anden är guds osynliga närvaro,

59

vad skrev man på 200 talet

nya testamentet, där finner man apostlagärnningenar som är om de första kristna,

60

vad menar man med evangelier

de 4 kapitlena om jesus

61

vad menar man med johannes uppenbarelser,

om det som ska ske i framtiden vid alltings slut

62

vem var de försas kristna ledare

paulus tillsammans med jesus lkärljunge petrus

63

vad kallar man acceptansen mellan riktningarna

ekumenik

64

vad betyder ortodox

renlärig elr rätt ära och

65

vad är viktigt för kristna om tavlor o måleri

ikoner om hur de ser ut också

66

hur lyder gudstjänsten

gudstjänsten är då ett rött ljus bakom altaret som menas med att det finns ett invigt nattvardsbröd som symboliserar jesus är närvarande, de har bröd i tabermaklet

67

vad betyder katoslkl

den almän

68

vad hände 1510 när matrin luther var på besök i rom

han såg hur präster söp o hade prstoituerade med sig, påven ville då ha pengar till peters kyrkan

69

vad symboliserar protestantismen

att man har allt på folkets språk.

70

hur gick det till med sverige o kristendomen

asatron blev konkurerad ut, man bildade en statskyrka i uppsala 1593

71

vad står frikyrkor för

ingår i en av de 4 rörelserna som är idrott, nykterhet och arbetar, de står för frvilliga insats och beror på andra.där har man pingströrelsen o svenska missinokyrkan

72

vilka har mest krinsta angående värdsdel

sydamerika

73

vad säger man inom staten o kopplingen med religion

lag och h religio är åtskilda

74

vad menar mes kyrkans olika betydelser

att man ber i kyrkan, för gemenskaper o alla kristna i hrelwe avärlden

75

när är de kristnas heliga dag, eller lediga dag

söndag, då firar man gudstänst

76

vad menas med midnatssässa

att man firar nattten innan jul med gudstjänst

77

vad innenbär tomten

från sanktnikolaus o nordiska folktro,

78

vad kan an tänka på om palmsöndagen

om att jesus red in i jerusalem i sltuet av sitt liv

79

vad firar man på påskdagen

att han uppostodo tillsammans tände rman ljus o går ut, enga

80

vad strår ägg för

fruktsamhet o det nya livet

81

vad menas med sakrament

helig handling o de är dop konfirmation, nattvard,äktenskap, prästinvigningm bikt och de sjukas smörjelse.

82

vad tycker baptisterna

att människan skall få bestäma själv omatt bli döpt elle rinte