Kirstendomen Flashcards Preview

religion > Kirstendomen > Flashcards

Flashcards in Kirstendomen Deck (82)
Loading flashcards...
1
Q

Vad innebär kristendomens heliga skrift

A

bibeln är en samling av flera böcker, den innebär gt, nt, 1 a 2 3 4 5e moseboken

2
Q

vad står mosebökerna för

A

berätlser om folkets slaveri och uttåget ur egypten, den 40 åriga vandringen genom öknen, gudtjänstenboken, samt presentationen av isreaels tolv stammar, en repetition av regler från tidigare moseböker.

3
Q

vad står det gamla testamentet för efter moseböckerna?

A

israels historia, poesi och visdom och avslutas med guds budskap och löfte om messias

4
Q

vilka var de 4 evangelisterna och i vilken bok nämns de i

A

nya testamnetet och de heter markus, matteus, lukas och johannes.

5
Q

vad finner man i nya testamentet

A

hur man hanterar problem från ett kristet perspektiv

6
Q

vilka är de kristna högtiderna och

A

julen, påsken, ppingsten, kristihimmelfärd

7
Q

vad står påsken för

A

döden och uppståndelsen

8
Q

vad står julen för

A

jesus födelse

9
Q

vad står uppståndelsen för

A

att jesus var guds son och kristna menar den utlovade messiass

10
Q

vad hände före jesus död

A

jesus firade pesach med sina l’ärjungar

11
Q

vem förråde jesus

A

judas

12
Q

vem dödade jesus

A

pilatus

13
Q

hur gick jesus död till och vad hände efter

A

han blev förråd, tillfånga tagen av rommarna, korsfästes och levde återigen senare efter 3dagar vilket tydde på att han var guds son

14
Q

vad står treenigheten för

A

en gud, att gud kan förstås och upplevas på olika sätt, . fdaern sonen och den heliga anden.

15
Q

vad för positiv egenskap har de kristna om gud

A

gud kan upplevas på olika sätt men är fortfarande gud

16
Q

vad står arvsynden för

A

paradiset, adam och eva åt det förbjuda äpplet, the apple of knowledge. de bröt förtroendet med gud och ifrågastte gud.

17
Q

vilka tecken finner man inte kristendomen

A

korset och traingeln

18
Q

vad hände år 1054

A

man delade sig inom kristendomen till ortodox och katolsk

19
Q

vad gjorde luther på 1500 talet och varför

A

protesterade , eftersom man kunde köpa avlatsbrev så att man kunde bli bli förlåten.

20
Q

vilka grenar finn sinom kristendomen

A

protestanterna, katoslka och p ortodoxa

21
Q

vilka grenar finn sinom kristendomen

A

protestanterna, katoslka och p ortodoxa

22
Q

vart kom jesus ifrå

A

nasaret i palestina

23
Q

vad hände under 300 talet, 800, 800-1000, 1000, 1500, 1800, 1900

A

kristendeom rommarrikets officiella religion,centraleuropa är kristet 800, krisntedommen kommer till norden o island800-1000, splittringen vid 1000, melan orto och katolska, 1500 för reformationen, 1800 så skapas frikyrkoarörelsen, 1900 så delas ett värdlsråd från kyrkorna om ökat samarbete och samförstånd mellan kristna.

24
Q

hur kan en kristen tänka om gud,

A

'’det finns en enda gud som har skapat allt, somm kan besegra det onda i våärlden, och som är kärleksfull och god, gud kom ner till jorden som en vanliga människa,. genom hans liv blev det möjligt till evigt liv.

25
Q

vad kallar man jesus angående kungatiteln

A

kristus

26
Q

vad för religion s’tter man jesus i

A

jude

27
Q

vad kännertecknar den krista delen eller kallas och vad sägs i den

A

nya testamentet talar om jesus o de första kristna

28
Q

vad påmminner korset om trä korset

A

att han avrättades

29
Q

vad aser kristna om kroset

A

segertecken

30
Q

vad uttrycker triangeln

A

att gud är alla dessa 3 sidor och en enda

31
Q

hur ser man tillbaka på påsken angeånde jesus historia

A

att jesus , att personen försökte fonga o döda honom i jerusalem, han hann äta den judiska måltiden med sina låärjungar innan han blev fångad,

32
Q

vad kallar man den dagen som jesus blev avrättad

A

långfredagen

33
Q

när uppstod jesus

A

på påskdagen

34
Q

hur gick jesus födelse till

A

de 3 vise männen eller 3 visa stjärntydare råkar passera stallet och lämnar dubara gåvor tioll det nyfödda barnet’‘det äår en bakgrund till den kristna seden med govår o klaååar. detta kopplar man med julen

35
Q

vad för mat är förbjuden

A

ingen

36
Q

vad kan man säga om en kristen princip om mat

A

leva återhållsamt och inte berusa sig

37
Q

hur göra vissa kristna innan högtiderna

A

många kristna fastar på onsdagar och fredagar, med ennklare mat

38
Q

hur säåger nya testamnetet om utseende om kvinnor

A

att inte sminka sig, att säåtta upp håret i en knut och o att inte ha dydyrbara smycken

39
Q

vilken plats ‘är viktig för kristna, platser

A

rom i italein. eftersom påven är där, som år ledare för kristendomen. inom den katolska riktningen, israel

40
Q

vart bor påven, och vad finner man i vatikanstaten

A

vatikanstaten, peterkyrkan

41
Q

vad har jkuden, islam och kristen gemensmat

A

alla religionerna har växy upp i mellanöstern, att tro på en enda gud eller tron på en enda gud o detta kallas monoteism

42
Q

hur komer kristna i kontakt med gud

A

bön

43
Q

hur ser kristna på fader

A

smo en mäktig härskar, faderna står för att han ser allt, hör allt och styr allt samt inte glömma skapat allt

44
Q

vad står teodive problemet för

A

om att det finns en gud som är stark men problem finns fortfarande, och det är en fråga för tänkare som tänker igenom varför det är så. många säger att gud fightas med det onda o kommer vinna tillslut

45
Q

hur ser kristna på sonen

A

att jesus var gud och guds son

46
Q

vad betyder messias

A

den smorde kungen

47
Q

vad står det i bibieln om jesus

A

att han är avlad av den helige ande, avlada av den helige andee

48
Q

hur lyder jesus uppväxt

A

tomt i biblen förutom födseln, vid 12 så var han o hans familj i jerusalem, han stannade där hos de skriftläörda, ,

49
Q

vem träffades jesus på senare sikt

A

johannesdöparen, det var en profet i israel, om att leva enligt guds vilja, han döpte jesus

50
Q

vad gjorde jesus det sista året i sitt liv

A

han pratade om guds rike som snart skulle komma, han vlade 12 lärjungar som följde, han talade även o var häppnadsväckande för folk, om att vara bra här o nu,

51
Q

hur ser kristna på jesus

A

hur en människa ska leva o vara mot andra människor

52
Q

vad kännnertecknar det jesus visade

A

guds rike, förlåtelse till folk, botade o skapade gemenskap,

53
Q

hur var jesus

A

lite som robin hood men inte med pengar, han kritiserade de stora

54
Q

hur fortsätter jesus historia

A

han störde ordningen, han rörde ihop vid templet i jerusalem, han var hotande efter ha blivit populär mot rommarna

55
Q

hur ser kristna på jesus

A

att han offrade sig o att andra klan lära sig efter hiniom

56
Q

hur lyder domens dag

A

att alla som följer jesus kommer överleva domens dag om evigt liv när alla döda uppstår o de skall döma hur folk har levt, då lever de kristna kvar

57
Q

vad säger forskningen om jesus

A

att man har letat, att man vet lite, det finns få källior,mbla josefus o jakob skriver om jesus,. pilatus nömns, chrestus,

58
Q

vad säger man m den helige ande

A

helige ande är guds tredje ansikte, , att anden är guds osynliga närvaro,

59
Q

vad skrev man på 200 talet

A

nya testamentet, där finner man apostlagärnningenar som är om de första kristna,

60
Q

vad menar man med evangelier

A

de 4 kapitlena om jesus

61
Q

vad menar man med johannes uppenbarelser,

A

om det som ska ske i framtiden vid alltings slut

62
Q

vem var de försas kristna ledare

A

paulus tillsammans med jesus lkärljunge petrus

63
Q

vad kallar man acceptansen mellan riktningarna

A

ekumenik

64
Q

vad betyder ortodox

A

renlärig elr rätt ära och

65
Q

vad är viktigt för kristna om tavlor o måleri

A

ikoner om hur de ser ut också

66
Q

hur lyder gudstjänsten

A

gudstjänsten är då ett rött ljus bakom altaret som menas med att det finns ett invigt nattvardsbröd som symboliserar jesus är närvarande, de har bröd i tabermaklet

67
Q

vad betyder katoslkl

A

den almän

68
Q

vad hände 1510 när matrin luther var på besök i rom

A

han såg hur präster söp o hade prstoituerade med sig, påven ville då ha pengar till peters kyrkan

69
Q

vad symboliserar protestantismen

A

att man har allt på folkets språk.

70
Q

hur gick det till med sverige o kristendomen

A

asatron blev konkurerad ut, man bildade en statskyrka i uppsala 1593

71
Q

vad står frikyrkor för

A

ingår i en av de 4 rörelserna som är idrott, nykterhet och arbetar, de står för frvilliga insats och beror på andra.där har man pingströrelsen o svenska missinokyrkan

72
Q

vilka har mest krinsta angående värdsdel

A

sydamerika

73
Q

vad säger man inom staten o kopplingen med religion

A

lag och h religio är åtskilda

74
Q

vad menar mes kyrkans olika betydelser

A

att man ber i kyrkan, för gemenskaper o alla kristna i hrelwe avärlden

75
Q

när är de kristnas heliga dag, eller lediga dag

A

söndag, då firar man gudstänst

76
Q

vad menas med midnatssässa

A

att man firar nattten innan jul med gudstjänst

77
Q

vad innenbär tomten

A

från sanktnikolaus o nordiska folktro,

78
Q

vad kan an tänka på om palmsöndagen

A

om att jesus red in i jerusalem i sltuet av sitt liv

79
Q

vad firar man på påskdagen

A

att han uppostodo tillsammans tände rman ljus o går ut, enga

80
Q

vad strår ägg för

A

fruktsamhet o det nya livet

81
Q

vad menas med sakrament

A

helig handling o de är dop konfirmation, nattvard,äktenskap, prästinvigningm bikt och de sjukas smörjelse.

82
Q

vad tycker baptisterna

A

att människan skall få bestäma själv omatt bli döpt elle rinte