Matte Flashcards Preview

religion > Matte > Flashcards

Flashcards in Matte Deck (47)
Loading flashcards...
1

vad kan man göra med delat inom ekvationer

slå ut nummer om det är samma, bokstav ocks

2

vad skall det vara för svar på Pq formel vid början och slut

x1 och x2 med plus och minus, samt 0 vid början

3

hur ser pq formeln ut

x2+px+2=0 OCH
x=–(p2)±rotenur(p2)upphöjt2−q

4

hur gör man kvadrat komplettering

man lägger till en kvadrat med tidigare nummer sidor i area form ex 3*3

5

vad ska man tänka på när man faktorieserar

att lägga ihop till ett svar som har med båda sidorna att göra

6

2⋅5⋅x⋅x−2⋅3⋅x = 2x (5x−3) exempel

hur har det med båda sidorna att göra
?

7

vad kan man tänka på när man faktoriserar

att faktorisera hela talet och att slå ut siffor som är inom delat på båda sidorna

8

hur var konjugat regeln

(a+b)(a−b)=a2−b2

9

vad kan man t'nka på när man har parantes på en sida och göra sedan roten ur på den andra

att ta bort parantesen

10

vad menas medd reela tal

att det inte finns någon negativ roten ur

11

hur skall man svara när det gäller roten ur

x1 och x2 med plus o minus

12

vad kan man tänka på när man faktoriserar

jo att man 4x+4x kan göra med 4(x+4) då ett x redan är givet

13

vad ska man tänka på inom pq formeln

att ändra tecken ??

14

vad är svaret på nollproduktsmetoden?

x1 är 0 och x2 är tex 5 om det är -5 x(x+5)

15

hur var kvadrering reglerna och om det var delat inom kvadrering reglerna?

(a+b)2=a2+2ab+b2
(a−b)2=a2−2ab+b2
samma om det var delat tex. (x+(p/2))upp2=

16

hur ser pq formeln ut

x2+5x+6=0

x2+5x=–6

x2+5x+(5upp2)upp2=(5upp2)upp2−6

(x+5upp2)upp2=(5upp2)upp2−6

x+5upp2=±(5upp2)upp2−6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯√

x=–5upp2±(5upp2)upp2−6⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯√

p försvinner helt, faktorisering sker in till parantes tal sker.
man tar bort upp från första termen eller x och tar bort px helt. samt flyttar över med ändrade tecken.

17

vad kännetecknar }{

att man brukar skriva talen mellan dessa tecken

18

Vad menas med de olika bokstäverna, ex N

naturliga tal som innebär endast positiv

19

Vad menas med Q

Rationella tal

20

vad menas med rationella tal

alla tal ''där både a och b är hel tal tex a/b

21

vad menas med hela tal

både positiva och negativa, ''bildar Z. tex minus 6 på 4

22

Vad ingår i Q

decimaltal, delade tal

23

Vad för bokstav inom reela tal

R

24

Vad menas med reela tal

alal ' rationella tal plus alla irationella tal'

25

vad kan man tänka om reela tal

att alla tal ingår i reela tal

26

Vad kan man tänka på när man har xupp2

att göra roten ur på båda sidorna

27

vad händer med båda sidorna när man tar bor xupp2 till x

man lägger till roten ur samt innan plus minus, samt gör roten ur 1upp2

28

vad kan man tänka på med komplexa tal

att göra roten ur, att använda pq formeln, att faktorisera imaginära tal som roten-100 till roten100(-1)

29

vad är iupp2

(-1)

30

vad ska man tänka på inom ekvationer

att räkna ut allt, eller så mycket som möjligt