islam hinduism Flashcards Preview

religion > islam hinduism > Flashcards

Flashcards in islam hinduism Deck (133)
Loading flashcards...
1
Q

vad innehåller koranan

A

regler för hur man ska leva

2
Q

när levde mohammed

A

500-600 talet

3
Q

vilka är de 5 pelarna

A

bön, trosbekännelse, fasta, välgörenhet och vallfärd

4
Q

vad betyder islam

A

att underkasta sig, att vara ödmjuk mot gud

5
Q

vad händer i islams hhistoria

A

622 uttåget ur mekka, arabisk kultur i spanien i 700 år. erövring o återerövring om jerusalem, om istanbul också, muslimer flyttas runt, flyr och blir styrda, islams revulition år 1979

6
Q

vad är en typisk tanke om gud inom islam

A

gud får inte avbildas

7
Q

vad betyder allah

A

gud

8
Q

vad är en typisk muslimsk grej om 99 kulorm på ett radband

A

att den 100 e är den man får veta i paradiset, om guds namn, olika namn, motsvarar ett namn

9
Q

vart kom mohammed ifrån

A

mekka

10
Q

hur gick historian till om mohammed o reglerna

A

reglerna togs emot av mohammed, från aängeln grabeie fick han medelande om att vara guds sändebud

11
Q

hur behandlar man koranen

A

man får inte lägga något på den

12
Q

vilket språk är den riktiga koreanen ksirven ooå

A

arabiska

13
Q

vad är två typiska tecken

A

månskäran , fatimas hand står för dottern som många muslimer ser upp till

14
Q

vad betyder månskäran

A

den gröna färgern är islams tecken,

15
Q

vad betyder fatismas hand

A

den symboliserar en hand i silver eller som man bär runt halsen

16
Q

hur funkar islams kalender

A

354 dagar på ett år, och som sedan anpassas från ica butiker till musilmer

17
Q

vad är 3 viktiga högtider

A

ramadan, id-al-adha, id-al-fitr,

18
Q

vad innebär ramadan

A

de ite äter eller dricker något under dygnets ljusa timnmar,, ståt för eftertanke

19
Q

ad upplever muslimerna för fångenskap

A

muslimer fördrivs från spanien 1492 och muslimska länder på 1800 talet blir koloniserade

20
Q

hur bildades korana

A

mohammed fick uppenbarelser av gud o sedan samlades de i koranan

21
Q

hur ser man på månen

A

att månen skepnad är utifrån , högtider är utifrån skepnaden

22
Q

vad firar man offerfesten för

A

eftersom gud testade abraham

23
Q

vad firar man fastebrytandets fest flr

A

när ramadan är slut, då firar man med mat o presenter

24
Q

vad äter muslimerna för någotr

A

halal

25
Q

vad kallar man för haram

A

man säger även haram för det förbjudna, som är svinkött o alkohol

26
Q

vad kännetecknas hons en muslimsk kvinna för kläder

A

hidjab som täcker håret

27
Q

vad kalls en viktig byggnad flör muslimerna

A

moskén, mosken kan även vara en icke byggnad

28
Q

vad tyckte mohammed om religiösa aspekter

A

han protesterade om att man bad till många olika gudar och att folk var egoistiska, han delade med att det endast fanns en gud

29
Q

vad gjorde mohammed efter att han delade om en uppenbarelserna

A

han flyttade till medina, tvingades flytta från mekka, byggdfe upp ett samhälle, flytten kallas hijra, och där började tiden inom islam, han lyckades med en hel muslism halvö

30
Q

vad hände med islam

A

islam skapade fred och spreds vidare till andra platser

31
Q

vad betyder koran

A

uppläsning

32
Q

vad känner tekknar koranan

A

114 kapitel som kallas suror

33
Q

hur var diskussionen om koranan om språk

A

att man inte vill eöversätta den från arabiska eftersom ursprunget, nu kan de godkännas,

34
Q

vad innehåller koranen

A

berätelser och varningar om domens dag, berät om guds profeter och de som har tagit emot medelanden från gud, uppgörelser med fiender till islam, regler.

35
Q

vad känner tecknar icke förseåekse inom koranan

A

att vissa behöver hjälp med ett sätt att leva som är moderniserat men kopplat ändå till boken,

36
Q

hur läser vissa koranan

A

bokstavligt, omtolkning som åär modern,

37
Q

vad innebär trosbekäånelsen

A

det finns ingen gud utom gud och mohammed är hans budbärare

38
Q

vad är ett typiskt uttryck inom islam

A

n’shah Allah som betyder Om gud vill som kan sägas som man kan inte lyckas med något om inte också gud vill det.

39
Q

vad betyder mohammeds sunn

A

traditionen efter mohammed

40
Q

vad kalla rman beöneomgångarna

A

rakat

41
Q

hur ber muslimer

A

man är på knö och nuddar marken med pannan, riktningen är mot mekka, själv,

42
Q

när är man rättrogen

A

5 böne rom dagen

43
Q

vad kallar man muslimernas torn på moekeerna

A

minareter

44
Q

vad kallas riktningen för

A

kibla

45
Q

hur bestämmer man bönetiderna

A

genom solen läge på himlen, före och efter före och eftermiddag samt kväll

46
Q

vad heter böneledarna

A

imamer

47
Q

vad innebär fasta

A

inge sex samt att fastan är anpassad efter förmåga,

48
Q

vad står den religösa avgiften för

A

muslimer betalar till den religösa gemenskapen, kallas zakat,

49
Q

vad menas med gästfrihet

A

att ta hand om o budaas på det bästa,

50
Q

vad tänker muslimer ofta på

A

att vara jämlika, på ekonomiskt plan o andra plan

51
Q

vad kallar man den som utför vallfärden

A

pilgrim

52
Q

vad säger man om stenen i kaba

A

att man vill kyssa den och att den ramlas ner från himmlen

53
Q

vad kallar man en viktig kulle

A

arafrat, där kan man hitta en predikande imam

54
Q

vad är titeln för fden som har gjort vallfärden

A

hadji

55
Q

hur gör man när man ska gå in i en moske

A

man tar av sig skorna, de sitter sedan på golvet som är täckt med matta,

56
Q

vad känner tecknar en moske inomhus

A

tecken, nishen som heter mihrab, åtskildheten, koranverser på våäggen,

57
Q

hur är muslimska tiden förhållande till kristna tiden

A

11 dagar frammåt för ramadan, år 622 börjar muslimsk tid

58
Q

hur länge firar man id al fitr

A

3 dagar i slutet av ramadan

59
Q

vad firar man om id al-Adha

A

om att abraham offrade ett djur istället för sin spn när han tänkte göra det

60
Q

vad får man inte äta inom islam

A

fläskkött,

61
Q

hur gör man halal

A

skäktning, när djuret dör ska så mycket blod som möjligt försvinna samtidigt men djuret , huvudet ska vara emot mekka

62
Q

vad är också förbjudet inom islam angående rus

A

alkhol ochg druz

63
Q

hur gör an när ett barn föds

A

man viskar trosbekänelsen i örat på det,

64
Q

vad kännetecknar kroppsliga tecken

A

omskärelse, könsstympning som är inom klitorisk och blygdläppar

65
Q

hur ser man på begravning

A

att man ösnkar om att begrava inom 24 hh, tvättad kropp och kropp i tyg, man läser korn o bln, även vänd mot mekka i graven

66
Q

hur lever man som kvinna inom islam

A

man ska däölja så mykcet som möjligt med kläder, men inte i hemmet

67
Q

vad betyder hidjab

A

det som avskiljer, att kvinnan är mogen

68
Q

vad säger man inom arbetet om jämnst’lldehet

A

om att kvinnor ska ha arbete utanför hemmet, att män har alltid tolkat kornenn, och att de har gjort fel,

69
Q

vad menar många feminister

A

att alla mä’nniskor har lika värde och att mohammeds hustru khadidja var påverkandfe, utan henne inge profet.

70
Q

hur många muslimer i världen finns det

A

1 miljard

71
Q

vad är ursprunget ur shiamuslim

A

shiamuslim kommer ifrån den gruppen som tyckte att ali, mohammeds släkting skulle ta över budskapen,

72
Q

vad anser sunni muslimer

A

att uppbarelserna dog ut samtidigt som, mohammeds död. de ansåg att man skulleta han dom arvet istället

73
Q

vad kallas den ledare som företräder islam

A

kalif

74
Q

när var den senaste kalifen

A

1923 avsates han

75
Q

hur är lagar och religion förhållande till varandra

A

vissa tycker att religionen ska komma först och sedan lagstiftning, o andra hållet också, baserad på vad mohammed gjorde är de

76
Q

vad tycker tradionalisterna

A

vill ha gammal islam, på det gamla sättet

77
Q

vad säger islamisterna

A

samhället ska styras och förvandlas av islam på ett bokstavstroende sätt, digitalisering är accepterat, religössa experter skall ha hand om det juridiska,

78
Q

vad säger modernisterna

A

modernister vill anpassa islams tankar till modern tid, att man anpassar islamistiska tankar.

79
Q

vad tycker sekularister

A

de tycker religion och politik och lagstiftning skall vara åtskilda.

80
Q

vad kan man säga om islams påverkan

A

med tanke på 9 11 så har man kollat snett på vissa,

81
Q

vad betyder sanatana dharma

A

den eviga ordningen

82
Q

vad menas med brahman

A

världssjälen

83
Q

vad händer mellan 1500 fkr till 600 efk

A

ariernas invasion, vedantatexterna växer fram vid 1200 fkr, 600 så sker upanishaderna, 600 efk så utvecklas vedanta och bhakti uppstår

84
Q

vad händer från 800 talet o frammåt

A

sankara, 1750 så är indien brittisk koloni, 1895 så religions konferens, 1960 så är beatles involverade

85
Q

redogör för hinduernas matvanor

A

de högsta kastet äter inte kött, de är vegeterianer, mjölk o smör är uppskattat däremot–,

86
Q

vad står brahman för

A

världens själ

87
Q

hur är religions grundaren inom hinduismen

A

varje generation och tidålder har lämnat biodra till utvecklingn

88
Q

vilka är de viktiga texterna inom hinduismen

A

vedaböckerna, bhagavadgita, som även kallas den högstes sång

89
Q

vilka är de 3 symbolerna inom hindu

A

aum för ljuder, lotusblomman står för det kvinnliga hos gudarna, linga shivas kraft

90
Q

vad är holi

A

vårfest för att återknyta konstakter och glömma gammal finedeskap

91
Q

vad är så speciellt med ganges

A

folk badar i den, tror på att man bli fri från onda gåärningar, man finner likbål o död aska som sprids ut på den

92
Q

vad står panhinduism för

A

hinduism för alla

93
Q

vad betyder samsara

A

att man återföds efter sin död, människans skäl lever vidare i en ny kroppm

94
Q

vad beyyder karma

A

att man föds efter sina livs resultat, tidigare livsresultat

95
Q

vad betyder moksha

A

icke återfödelse, att vara fri från liv

96
Q

hur lyder den andliga lagen atman-brahman

A

att man inte kan lita poå det man ser omkring sig

97
Q

vad menas med brahman

A

världssjäl, en verklighet

98
Q

vad menas med atman

A

den egna själen kallas atman

99
Q

vad är målet med livet

A

att återföreas med brahman med sin atman, en droppe i havet,

100
Q

vad menas med ahramna

A

flera periodera av liv

101
Q

förklara de olika ashrama peiooderna

A
  1. lära sig av tidigare generationer, 2. arbete, familj o barn. 3. lite av distans, grotta stil. 4. total distans o endast fokus på det spirituella. fokus på mokhsa
102
Q

vad menas med huvudets väg

A

förståelse, att meditera om de eviga lagarna som atman-brahman

103
Q

vad menas med handens väg

A

god karma, goda handlingar,

104
Q

vad menas med hjätrats väg

A

bhakti, kärlket till gud,

105
Q

vilka är de 3 stora gudarna

A

kali, vishnu och shiva

106
Q

vad sägs om shiva

A

mest poppis, oftast med många armar, känd för att dansa o förstöra hela världen,

107
Q

vad säga opm vihsnu

A

kommer ner til jorden föär att ställa allt till rötta, han har flera olika avatarer, 10 olika, den vanligaste är krishna, . vishnus sista avatar ska rädda jorden.

108
Q

vad säga om kali

A

känd för både on d o god, känd för dödsguddinna, hon har olika namn

109
Q

vad finns ionom vedaskriferna

A

magiska formler och offersånger, mellan dessa. rigveda. läses endast på sanskrit,

110
Q

vad menas med puja

A

bönen kallas puja, i hemmet leder kvinnorna puja, i templet män av högsta kastetet. med förberedelse av ren kropp o kläder, man offrar frukt o mat.

111
Q

vad säger man om många gudbider men endast 1 gud

A

att brahman är den enda guden

112
Q

vad firar man när man firar hjoli

A

att kivet återkommer

113
Q

hur ser man på holi

A

inge kast mellan foklk

114
Q

vad gör man under holi

A

kastar färg, popcorn i elden,äter kokosnöt som står för människans förhållande till hans egna gud

115
Q

vad är divali för något

A

ljusfest

116
Q

vilken gud kopplar man ljus festen med

A

laksmi, eftersom hon stor för lycka och framgång

117
Q

vad anser hinduerna om , koppling till julfirandet

A

om att hinduer gärna firar jul, all gud kontakt är viktig

118
Q

vad har astroloogi för roll

A

att hinduerna ger namn efter stjärnornas positition när barenet föds

119
Q

vad har en guru för roll

A

en guru lär upp barn och blir religöst myndiga med hjälp av de

120
Q

vad menas med ett tvinat band över axeln

A

att man är religöst myndig

121
Q

hur går ett hinduistiskt bröllop till

A

man läser mantra, offrarmat, paret går 7 varv runt elden, en halskedja åker på bruden av gummen och en röd prick

122
Q

hur ser man på kremering o eld

A

att elden gör själen fri från kroppen

123
Q

vad har den äldste sonen för roll vid död

A

att trycka på ugns knappen av krematiöriumet

124
Q

vad gör man med kremerad aska

A

störör ut den i heligt vatten

125
Q

hur gör hinduerna med födda flickor o varfr

A

man aborterar för att brudens fäldrar ska betala bröllor o hemgift

126
Q

hur många flcikor aborteras

A

500 000

127
Q

hur många följare har hinduismen

A

800 ,iljoner

128
Q

vad menas med kast

A

att man har en rang efter ursprung o hudfärg

129
Q

vilka kaster finns

A

präst, krigarna, bönderna, tjänarna,

130
Q

vart finner man kast systemet

A

i de heliga skrifterna

131
Q

vad heter de utstötta, som inte har nå kast

A

daliter

132
Q

hur går ett giftermål till

A

föäkdrarna väljer partner

133
Q

varför är kastlös speciellt

A

eftersom de tillhör fortfarande yrkes o släkt grupper, att det finns gemenskap inom dessa kaster