Cardiologi Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Cardiologi > Flashcards

Flashcards in Cardiologi Deck (15):
1

Ved auskultation høres første hjertetone, hvad kommer lyden af?

Lyden af blodets strømning i hjertet under lukning af atrioventrikulær-klapperne i systolen.

2

Ved auskultation høres anden hjertetone, hvad kommer lyden af

Lyden af blodets tilbageslag mode semilunær klapperne, og dermed starten på diastolen.

3

Ved auskultation høres tredie hjertetone, hvad kommer lyden af?

Lette vibrationer i blodstrømmen under fyldning af ventriklerne i diastolen.

4

Ved samtidig auskultation og palpation kan man mærke pulsen efter hvilken hvertetone?

Mellem første og anden hjertetone. 1 hjertetone starter systolen og anden hjertetone indikere starten på diastolen.

5

En mislyd kan antage mange forskellige lyde. Hvad kommer lyden af? nævn fire forskellige årsager:

1. stenoser
2.viskocitets ændringer i blodet
3.utætte klapper med tilbageløb(regurgitation).
4.septumdefekt - shunts.
5.Belægninger i endocardiet
6.Forsnævring i hjertets ostier
7. Kompression af lumen grundet tumorer eller abscesser.

6

Ved EKG optagelse på hest placeres elektroderne hvor?

Udvændigt, lige over forknæet og lige over haserne. Det er vigtigt at elektroderne sidder på muskel.

7

Hvordan placeres elektroderne til EKG?

Sort HB
Grøn VB
Gul VF
Rød HF

8

Hvad indikere P-takken?

Depolarisering fra den sinusaurikulærer knude ud over atrierne.

9

Hvad indikere QRS - komplekset?

Depolarisering af ventriklerne via det his´ske bundt og samtidig repolarisering af atrierne.

10

Hvad indikere T-takken?

Repolarisering af ventriklerne.

11

Hvad indikere PQ-intervallet?

PQ-intervallet representere overledningstiden mellem depolarisering af atrierne og ventrikler. Forsinkningen er antageligt forsaget af lednings forsinkning i den atrio-ventrikulærer knude.

12

QT-intervallet indikere hvad?

Den ventrikulærer systolelængde.

13

ST-intervallet indikere hvad?

Den isoelektriske periode hvor der ikke måles nogen potentiale forskelle i hjertet.

14

TP-intervallet indikere hvad?

Hjertepausen.

15

RR-intervallet bruges til hvad?

Bruges ofte til at måle hjerterytmen.