Hematologi Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Hematologi > Flashcards

Flashcards in Hematologi Deck (71):
1

Hvad er øget ALAT indikativt for i hest?

Muskelskade ie. myopatier(rhabdomyolyse og myokariditis).

2

Hvad er øget ASAT indikativt for i hest?

Myopati og hepatopati

3

Basisk-phosphatase/Alkalisk-Phosphatase

Indikativt for leverstase ved større dyr samt øget osteoklastisk aktivitet.

4

Hvad er normal plasmaprotein(blod) i heste?

60-77 g/L

5

Hvad er normal hematokrit(blod) i hest?

30-45%

6

Hvad er normal laktat(blod) i hest?

7

Hvad er normal glucose niveau i blod i hest?

4,2-6,4 mmol/L

8

Hvad er normal protein indhold i bughulepunkt?

9

Hvad er GGT indikativt for?

Primært frigivet af galdegangsepithel men også splenopati og pancreatitis kan give udslag.

10

Hvad bruger man hæmoglubin og hæmatokrit målinger til?

De viser om der er anæmi eller væskeforstyrrelser. Obs: dehydrerede dyr med anæmi vil have en "normal" pcv.

11

Hvad ser man typisk i den akutte fase af en virus infektion?

Lymfocytopeni med efterfølgende lymfocytose i rekonvalescens perioden.

12

Hvad ser man typisk i den akutte fase af en bakteriel infektion?

Neutropeni og såfremt infektionen bliver kronisk vil man se en neutrofili med mange umodne celler.

13

Hvad er "hungerødemgrænsen"?

under 40g protein/L. Herunder ses universelt ødem.

14

Hvad bruger man en glutaraldehyd prøve til?

Ses hurtig koagulation af blodet indikere det et høj immunoglubolin indhold i blodet(kronisk, >2-3 uger, pyogen infektion).

15

Hvordan undersøger man at føl og kalve har fået nok råmælk?

Hvis de har en positiv glutaraldehyd prøve på serum indikere det tilstrækkelig maternel antistoffer.

16

Hvilket enzym har interesse i en biokemisk profil fra langligger køer, heste med nyreslag, nutritionel muskeldystrofi i kalve, føl eller svin?

Creatinekinase - CK (i det akutte stadie, få timer, falder også hurtigt grundet lav halveringstid).

Aspartat amino transferase - ASAT (1-2 døgn efter skaden, forhøjet længe efter skade grundet halveringstid på 1-2 uger).

Alanin-aminotransferase - ALAT(senere).

17

Leverskade i planteædere ses som?

Forhøjet BASP, let forhøjet ASAT og normal ALAT.

18

Findes ALAT i leveren på planteædere?

nej.

19

Hvordan ses skade på galdegangs epithel, ie. cholestase?

Forhøjet GGT.

20

Hvornår kan BASP være normalt forhøjet?

I unge dyr i vækst(skelet).

21

Siger ALAT noget om leverens tilstand i planteædere?

Nej. (Muskel enzym).

22

Græstetani er hvad?

Magnesium deficiens i dyr på græs. Ses som muskel facikulationer eller kramper.

23

Hvordan kan man måle en ko's magnesium status?

Strips i urin, dog kun såfremt sygdommen ikke er fremskredet, da dyr med ophørt ædelyst også nedsætter udskillelse af magnesium og derfor kan influere på testens specificitet.

24

Hvis man finder urobilirubiner i urin og blod, må man formode at dyret har?

en ekstrahepatisk galdevejs obstruktion og det ekstrahepatiske galdekredsløb ikke fungere.

25

Hvis man finder bilirubiner i blod og urin samt urobilirubiner i urinen må man antage at dyret har?

intrahepatisk galdestase.

26

Hvilket rør benyttes til bughulepunktat ifm. måling af lactat?

Natrium fluride rør(hvide) til laktat.

27

Hvilket rør benytter man til måling af protein i bughule punktat?

Rene rør uden stabilisator el. lign.

28

Hvilket rør benytter man til måling af fibrinogen og D-dimer?

Citrat(blå)

29

Hvad er et normalt protein niveau i bughule punktat?

30

Hvad skal man altid sammenholde laktat i bughule punktat med?

laktat niveau i blodet. Men også proteinindhold og farve og til blanding.

31

Hvilke akutfase proteiner benytter man hos heste?

SAA, Fibrinogen og haptoglobulin.

32

Hvad indikere D-dimer i heste?

Koagulation et eller andet sted i kroppen.

33

Hvad er indikativt for kirurgisk kolik ved analyse af bughule punktat?

PCV>46%, Hemolyse, total protein >20g/L, Laktat over 2 mmol/L

34

Hvad indikere forlænget CRT, HR > 80, cyanotiske slimhinder, lethargy, hypothermi?

shock.

35

Hvornår er en hest acidotisk?

når pH er under 7,35

36

Hvornår er en hest alkalotisk?

når pH er over 7,45

37

Hvad er normal pCo2 i venøst blod hos hest?

40-46mmHg

38

Hvad svarer pCo2 på 30mmHg til?

alkalose.

39

PPID heste ses ofte i alderen?

> 10 år

40

Nævn 5 kliniske tegn for PPID?

Hirsutisme
> 10 år
sløvhed/nedstemt
Nedsat muskelmasse
Laminitis
Hovbylder
gentagne infektioner
nedsat fertilitet
polyuri/polydipsi
hyperglycæmi

41

Nævn 3 kliniske tegn på equine metabolisk syndrome?

Generaliseret fedme
Regional fedme(fedtkam, halerod)
Laminitis.

42

Hvilke parametre undersøger man for at diagnosticere equine metabolic syndrome?

- Insulin efter 10 timers faste.
- Blodsukker(udtages i serum eller na+flouride rør)
- Triglycerid i blod udtages med serum eller natriumheparin rør.

43

Hvad bevirker den høje udskillelse af ACTH i hesten?

Høje niveauer af Cortisol i blodet.

44

Hvad ses paraklinisk i EMS heste?

Insulin resistens, hyperlipædimi eller hyperlipæmi

45

Hvad er behandlingen for EMS heste?

Energifattig(lavt i kulhydrater.) diæt samt motion. Man kan også give Thyroid hormoner for at øge fedt-metabolismen.

46

Hvad er den tilgrundliggende årsag til PPID i heste?

Manglende dopamin fra pars intermedia gør at ACTH udskilles i overdreven grad og dermed udskilles der også for meget cortisol hvoraf kliniske tegn oprinder.

47

Hvilke ting kan påvirke blodprøve udtagning?

stress, ophiselse, transport, træning, glucocorticoidbehandling, sedation(alpha 2), håndtering af prøven.

48

Hvordan kan stress påvirke blodprøvesvar?

Adrenalin giver karkonstriktion og miltkontraktion. Deraf falsk forhøjet PCV og WBC.

49

Hvornår ses nedsat natrium og chlor i blod?

ved dehydrering.

50

Hvornår ses øget calcium og kalium i blod?

Metabolisk acidose

51

Hvordan håndteres en serum prøve?

Lad prøven koagulere ved rumtemperatur inden den lægges i køleskab.

52

Hvor hurtigt bør en serum prøve centrifugeres for at undgå falske kalium, ASAT og glucose værdier?

Inden for 60 min.

53

Hvorfor calcium pH afhængig?

Den falder ved stigende pH grundet øget proteinbinding.

54

Nævn tre sygdomme hvor hypocalæmi typisk ses?

Sepsis, Mælkefeber, nyresvigt og græstetani.

55

Hvad ser man man ved overdosering med epsomsalt?

hypermagnesemi.

56

Hvornår ser man oftest hypochloridæmi?

Ved løbedrejning.

57

Hvornår bliver K+ falsk forhøjet?

Hvis din serumprøve ikke bliver centrifugeret og der sker in-vitro hemolyse.

58

Hvornår bliver K+ forhøjet grundet sygdom?

Blærer ruptur.

59

Hvad ses paraklinisk på heste der har spist ahornblade med svamp?

Myopati og deraf øget CK.

60

Hvornår ses >1000 fold stigning i CK, samtidig med en >100 fold stigning i ASAT?

Ved rhabdomyolyse.

61

Hvordan tester man en hest for Polysaccharide storage myopathi(PSSM)?

Man longere hesten i 15min og måler CK 4 timer efter. Ses en 3 fold stigning er testen positiv.

62

Hvor lang er CK's halveringstid?

T1/2 = 2 timer

63

Hvor findes ASAT?

I lever, muskel, RBC, nyrer.

64

Hvor lang er T1/2 for ASAT?

1/2 dag og op til 7 dage.

65

Hvad er direkte levertoksisk for heste?

Engbrandbæger og mycotoksiner

66

Hvornår ses fedtlever host hest?

Højdrægtige eller lakterende ponyhoppe, samt overvægtige anorektiske heste.

67

FIndes GGT andre steder end i lever og galdegangsepithelet?

Ja i nyrer og pancreas.

68

Hvornår ses blandt andet forhøjet GGT?

Ved nyremiltbånds kolik(right dorsal displacement).

69

Hvad kan fald i BUN indikere?

laversvigt, da laveren står for katabolismen af aminosyrer og BUN er et bi-produkt heraf.

70

Hvad er forskellen på hæmatokrit og red blood cell count?

PCV = Procentvise mængde af erytrocytter i blodet
RBC-count = Antallet af erytrocytter pr. L blod

71

Findes der en specifik lever enzym markør i blodprøver for store husdyr?

SDH - Sorbitol dehydrogenase specifik for lever skade. Har kort halveringstid.