Colic Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Colic > Flashcards

Flashcards in Colic Deck (14):
1

Hvornår er en ventrikelskyldning positiv?

Når der kommer

2

Hvad hedder den glandulære del af ventriklen?

Fundus

3

Hvad hedder esophagus's indgang i ventriklen?

Cardia.

4

Hvad hedder overgangen mellem den glandulærer og non-glandulærer del af maven?

Margo plicatus

5

Hvad er predilektionssteder for kolik i hest?

Flexure pelvina, ceacum og colon transversum.

6

Hvad skal man, udover mængden, være opmærksom på ved ventrikelskyldning?

Farve, lugt, tilblanding og konsistens.

7

Hvad er croup membraner?

Hinde af mucus der ligger rundt om fæces, det er et tegn på fæces har ligget meget længe i tarmene (stilstand) pga. kolik.

8

Colon obstipation(v. flex. pelvina) og nyre-milt-bånds hernie kan skelnes hvordan?

Colon obstipation kan skubbes ned og bevæges relativt smertefrit, hvor NM-hernie fanger tanien fra colon og gør det svært at trække det forstoppede tarmafsnit ned.

9

Hvilke blodparametre er relevante ved en kolikhest?

Hæmatokrit
Plasmaprotein
SBE (standard base excess)
Ionstatus (Na+, K+, Ca2+, Cl-
Laktat: god til at sige noget om almen status
Glucose

10

Hvad vurderes på bughulepunktat?

Farve
Transparens
Proteinindhold
Volumen
Lugt
Sediment

11

Hvad er normal laktat i bughulevæske?

12

Hvad er normal protein indhold i bughulevæske?

13

Hvilken effekt har olie på ceacum forstoppelse?

Dårlig, olie kan ikke nå apex og har derfor ingen effekt.

14

Hvad er den bedste behandling til ceacum forstoppelse?

Væske, væske og mere væske. Både P.o & I.v.

Statistisk har hesten en bedre prognose for overlevelse hvis cecum-forstoppelsen behandles medicinsk.