Mastitis Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Mastitis > Flashcards

Flashcards in Mastitis Deck (27):
1

En ko med klinisk mastitis har pr. definition et celletal over?

>200.000

2

Behøver der være en infektion i yveret for at have et celletal på 100.000 eller under?

Nej, der kan ses en naturlig forekomst af makrofager på mellem 0-100.000 celler.

3

Hvad betyder en CMT-score 0

At dyret har under 200.000 celler.

4

Hvad gør CMT reagensen?

Lysere celler således at deres proteiner agglutinere. Jo flere celler, jo mere agglutineret protein, jo tykkere bliver prøven.

5

Hvad karakterisere en subklinisk mastitis?

Inflammationsprocceses resultere ikke synlige abnomaliteter i mælk, yver eller i koen. Dog kan der ses nedsat ydelse og ændring i mælkens komposition(herunder ledningsevne ved robotter).

6

Hvad karaterisere klinisk mastitis?

Mælk fra den afficerede kirtel er tydligt abnorm, kirtlen i sig selv kan se inflameret ud og koen er mest sandsynligt gået ned i ydelse og har viser ofte tegn på sygdom.

7

Hvilket hormon bidrager til at tømme kirtlerne under malkning?

Oxytocin fra hypofysen.

8

Hvad er normal elektrisk konduktivitet i mælk ved 25 grader?

4,0-5,5 ms/cm^2

9

Stiger eller falder conduktiviteten i mastitis køer?

Stiger

10

Hvad forsager stigningen i konduktivitet?

Øget mængde natrium og chlorid, samt fald i kalium.

11

Hvad bruger man CMT, indikator papir, kondutivitets måling er mv. til?

Detektere subklinisk mastitis.

12

Hvilke parametre kan bruge til at finde sub-kliniske mastitis?

Reduceret casein, laktose og alpha-latalbumin. Disse stoffer diffundere over basalmembranen grundet den stigende pH og kan måles i blodbanen. Der ses i mælken et influx af natrium, chlorid, plasmaproteiner(herunder øget proteolytisk og lipolytisk effekt), lactoferin og øget mængde enzymer.

13

Ved hvilken type mastitis kan man efter behanling se kliniske tegn på, efter at patogenerne elimineret fra kroppen?

E. coli mastitis

14

Ved hvilken type mastitis kan man efter behandling se fuld resolution af kliniske tegn(ingen tegn på sygdom) og infektionen kan stadig persistere?

Staph. aureus.

15

Hvad er stor medvirkende faktor for smitsom mastitis?

Reverse-pressure ifm. malkning kan fejl i vakuummet skuppe bakterier gennem malkeudstyret fra en syg kirtel til andre raske og give patogener fri adgang til pattekanalen.

16

Nævn to klassiske smitsomme mastitis patogener

Streptococcus agalactiae, Streptococcus aureus.

17

Nævn én mindre smitsom mastitis patogen?

Corynebakterium bovis.

18

Hvilken type mastitis er Mycoplasma bovis?

Smitsom mastitis.

19

Nævn to klassiske mastitis miljøbakterier

Coliforme bakterier og Streptococcus uberis.

20

Hvordan undgår man bedst mastitis forsaget af miljø-bakterier under goldning?

Med ekstern patte forsegler. Coliforme bakterier og Strep. uberis bliver ikke påvirket synderligt at antibiotisk goldningsbehandling.

21

Har CMT testen høj eller lav sensitivitet?

Lav: det er ikke alle yverbetændelser, her specielt sub-kliniske, der bliver fanget af en CMT.

22

Har CMT testen høj eller lav specificitet?

Høj: Stort set alle positive CMT prøver kan også dyrkes.

23

Hvor mange forskellige kolonier på én agar plade indikere at mælkeprøven er kontamineret?

3 forskellige.

24

Hvilken patogen bør man først undersøge for hvis man ser celletallet stige i tankmælken?

S.agalactiae.

25

Hvilken mastitis patogen laver dobbelt hemolyse?

Coagulase positive staphylococcus aureus.

26

Hvad er normal pH i mælk?

mellem 6,6-7 afhængigt af hvor koen er i laktationen.

27

Hvad sker der med pH når koen har mastitis?

pH stiger(alkalisk).