Luftveje Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Luftveje > Flashcards

Flashcards in Luftveje Deck (78):
1

Kan man normalt høre inspiration hos hest i arbejde?

nej - det er patologisk

2

Kan man normalt høre ekspiration hos hest i arbejde?

ja

3

kan man normalt høre respirationen hos en hest i hvile?

nej

4

Hvad er normalt åndedræts volumen hos hest?

5-8L pr. respiration

5

Hvad er minut volumen for en hest?

75-100 liter

6

Hvad er respirationsfrekvensen for en hest under arbejde?

120-140 vejrtrækninger pr. min.

7

Hvad er åndedrætsvolumen pr. ventilation under arbejde?

10-12 liter pr. vejrtrækning.

8

Hvad er minut volumen for en hest i arbejde?

12-1500 liter pr. min

9

Hvornår sker inspiration i galop?

når forben løftes.

10

Hvornår sker ekspiration i galop?

når forben er vægtbærende.

11

Hvad er relevant anamnestisk information ift. luftvejslidelser hos hest?

vaccinationsstatus, opstaldnign, motions intolorance, symptomer(herunder mislyde), tidligere luftvejs lidelser,

12

Hvor langt bør et skop til undersøgelse af luftveje på hest være?

1 meter eller over.

13

Hvad bør man gøre under undersøgelse af pharynx med et endoskob?

Man bør lukke midlertidigt blokere modsatte næsebor for at se konformation af Palatum durum.

14

Hvad kigger man primært efter ved dynamisk endoskopi?

Dorsal displacement
Hemiplegi
Pharyngeal collaps

15

Hvad er klassiske tegn på dorsal displacement af palatum molle?

Regurgitation/dysphagia
Hosten
Nedsat præstation
Inspiratorisk stenoselyd
Ekspiratorisk snorkelyd
Respiration gennem cavum oris

16

Er det alle DDPM der laver stenose og snorkelyde?

Nej 30% er uden lyd.

17

Nævn min. 2 mulige konservative behandlinger af DDPM?

Tongue tie(fraholder larynx fra at falde "tilbage").
Næsebånd: modvirker respiration gennem munden.
Tie-forward collar(holder vha. metalplade larynx eksterntfikseret i en cranial position).

18

Nævn min. 2 mulige kirurgiske behandlinger af DDPM?

Staphylectomi: trimming the caudal free margin of the soft palate
Myektomi af de accessoriske respirationsmuskler
Epiglottic augmentation med teflon
Brænding
Laser
Kombination
Tie Forward!!

19

Hvor fæstnes protesen ifm. tie-forward?

Fra basishyoidbenet til cartilago thyroidea.

20

Hvad er kliniske tegn på ganespalte?

Regurgitation
Dysphagi
Aspirationspneumoni
Nedsat vækst

21

Hvad er behandlingen af ganespalte?

Kirurgi eller aflivning.

22

Hvad er de kliniske tegn på laryngeal neuropati?

Inspiratorisk stenoselyd
Evt. eksspiratorisk stenoselyd
Præstationsnedsættelse
Hæs vrinsken
Langtrukken host

23

Hvad er patofysiologien bag hemiplegi?

Hemiparese/paralyse af n. recurrens, deraf muskelatrofi af larynx muskulaturen, hvilket giver den inspiratoriske abdukterinsufficiens

24

Hvordan scores larygeal neuropati?

på en skale fra 1 til 4, 1 er normal, 4 er udtalt hemiplegi.

25

Hvad karakterisere en grad 4 hemiplegi?

Venstre arytenoidbrusk abduceres ikke under respiration og forbliver på eller tæt ved midtlinien

26

Er der et predilektionssted/side for hemiplegi?

Ja, det er næsten altid venstre side der er påvirket.

27

Hvad er den klare forskel på en grad 3 og 4 hemiplegi?

Grad 4 ligger permanent i midtplanet, hvor grad 3 ses at venstre arytenoidbrusk abduceres asynkront under respiration og at fuld abduktion ikke kan opnås ved nasal occlusion.

28

Kan man se fuld abduktion af arytenoid brusken ved nasal occlusion af grad 2 laryngeal hemiplegi?

ja.

29

Ved en tie-back procedure gør man hvad?

Proccesus muskularis på cartigolago aretynoidea dorsalis trækkes tilbage mod cartigolago cricoidea. Samtidig laves en abblation af ventrilkerne(stemmesækkene).

30

Hvad er succesraten for tie-back procceduren?

ca.80%

31

Hvad er epiglotic entrapment?

Epiglotis bliver fanget i plica Glossoepiglotica.

32

Hvorledes behandles en entrapment?

vha. en fingerkniv overskæres plica Glossoepiglotica.

33

Hvilken muskel fæstner på tungebenet?

Muskulus sternohyoideus.

34

Hvad er det omtrentlige rumfang af luftposerne?

300-500ml

35

Hvilke tre vigtige arterier traversere luftposen hos heste?

A. carotis internus et. externus. og a. maxillaris.

36

Hvad menes at være den primære funktion af luftsækkene

Afkøling af blod til hovedet.

37

Hvilke lidelser er oftest forbundet med luftposerne?

Mykose, tympani, emphyema/chondroider

38

Hvad er største ulempe ved udtalt luftpose tympani?

Pharyngeal stenose.

39

Nævn to infektiøse agens der kan isoleres fra luftpose empyema.

Streptococcus equi subs. equi.(kværke) & Streptococcus zoepidemicus

40

Hvad behandler man luftpose empyema med?

Skyldning med ringer acetat via foley kateter.

41

Luftpose mykopse forsages bla. af?

Aspergillus spp.

42

Nævn 4 symptomer på luftpose mykose:

Flåd fra næsen
Epistaxis (typisk ledere intern carotid)
Dysphagia
Dyspnea
Neurologiske symptomer

43

Nævn 3 ikke-infektiøse luftvejslidelser hos heste?

1.RAO (Recurrent Airway Obstruction) hos heste
2.Summer associated RAO hos heste
3.Inflammatory Airway Disease (IAD) hos heste
4.Exercise-induced Pulmonary hemorrage (EIPH) hos heste
5.Røgforgiftning

44

Nævn 3 virale luftvejslidelser:

1. Influenza
2. Herpes
3. EVA
4. Equine rhinitis virus
5. Adenovirus

45

Hvad står EIPH for?

Excercise induces pulmonary hemorage og det ses i heste.

46

Hvad er prædisponerende faktorer for bronchopneumoni hos heste?

Transport

47

Hvad er ofte årsag til bronchopneumoni i heste?

Streptococcus equi subs. zooepidemicus.

48

Ses mucopurulent flåd i trachea kun ved bakterielle infektioner?

nej, det ses også ved non-infektiøse/IAD

49

Hvad vil du behandle en bronchopneumoni med Strep. zooepidemicus med?

Penicillin!

50

Hvad vil du behandle en G neg. bronchopneumoni med?

Sulfa/TMP eller Gentamycin(efter tilladelse fra FVST).

51

Hvad vil du behandle en Anaerob G- bronchopneumoni med?

Metronidazol

52

Findes der nogen lungespecifikke biomarkører på en blodprofil?

Nej. Men ved bakteriologisk induceret bronkopneumoni ses ofte leukocytose, neutrofili, akut fase reaktanter forøges (SAA, fibrinogen, haptoglobin, immunglobuliner) eller falder (albumin), jern falder. Evt anæmi hvis lidelsen er kronisk.

53

Hvad er oplagte diagnostiske undersøgelser af føl med formodet pneumoni?

Thorax røntgen, Ultralyd, TTA/BAL, Blodgas analyse og blodprøver.

54

Hvad er en "klassisk" agens i føl med pneumoni i alderen 1-4 uger?

Rhodococcus equi.

55

Nævn to kendetegn for Rhodococcus equi

G positiv.
Syrefast.
strikt aerob.
Findes i jord
Findes i højere koncentrationer i stalde end på folde.
Multiplicere i makrofager

56

Hvad gør Rhodococcus equi i stand til at multiplicere i macrofager?

Vap-A genet.

57

Hvor gamle er føl med R.equi pneumoni typisk?

1-6 måneder.

58

Hvilken type pneumoni ser man ved R.equi pneumonier?

interstitielle.

59

Nævn to ekstra pulmonale symptomer på R.equi?

Kolik, diarré, enterocolitis, ledeffusion, abscesser(øjne nyrer milt).

60

Hvad er terapien for R.equi?

kombinations behandling med makrolider(erytromycin, clalrithromycin, azithromycin) og rifampicin. OBS. separer hoppe(lethal diarré) og føl.

61

Nævn min. 3 virale agens for luftvejslidelser i heste?

Orthomyxovirus
Influenza A/Equi/ 1
Influenza A/Equi/2
Herpesvirus
Equin Herpes Virus 1 EHV-1
Equin Herpes Virus 4 EHV-4
Arteri virus Equin Arteritis Virus EAV
Diverse
Rhino virus
Reo virus PI-3
Adeno
EHV-2

62

Hvilke virale luftvejsinfektioner giver også abort?

EHV1-4 og Equine arteitis virus.

63

Hvilken viral luftvejslidelse giver også lammelser?

EHV1-4

64

Hvilken viral luftvejslidelse giver næseflåd, feber og hoste?

Influenza virus.

65

Hvilke typer af influenza virus påvirker heste?

H7N7 og H3N8

66

Hvor replicere influenza virus sig henne i hesten?

I cilierne i luftvejene.

67

Hvilke strains af influenza virus anbefales det at man bruger i vaccinen?

ikke h7n7 og h3n8 da de ikke været årsag til udbrud de seneste mange år. Hvorfor vaccinen primært bør indeholde clade1 og clade2(amerikanske strains).

68

Hvad er den primære forskel på EHV-1 og EHV-4?

EHV-1 giver abort, neuro, vaskulitis og luftvejsproblemr.

EHV-4 giver primært luftvejslidelser.

69

Hvilken aldersgruppe ses sygdommen hyppigst i?

Dyr under 3 år.

70

Hvad er symptomer på EVA - Equine Viral Arteriitis?

Ofte asymptomatiske, ellers høj feber, hoste, ødemer, conjunktivitis(pink eye). Føl kan få fatal pneumoni og hopper kan abortere.

71

Da EVA kan smittes via hingstens sæd, kan man så inseminere en hoppe med en serro positiv hingst?

Ja, men hoppen SKAL vaccineres 3 uger før ønsket bedækning.

72

Hvad kan man lave af diagnostik af viral luftvejs infektion?

Parede blodprøver for antistoffer, PCR for virus partikler på TTA/BAL/ekspektorat og sidst med ikke mindst, en obduktion.

73

Kværke ses oftest i hvilken aldersgruppe?

Unge heste.

74

Hvordan ser kværke ud mikroskopisk?

Lange kæder af irregulære kokker.

75

Behandles heste med absceser i de retropharyngeale lymfeknuder?

nej, da det hæmmer modningen af bylden.

76

Nævn 3 virale luftvejsinfektioner i køer

IBR
BRSV
BVD
PI3

77

Nævn 3 virale luftvejslidelser i får

Maedi-vina
PI3
BRSV

78

Hvad er agens for IBR i kvæg?

Herpes virus type 1.