Dermatologi COPY Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Dermatologi COPY > Flashcards

Flashcards in Dermatologi COPY Deck (22):
1

Hvilke typer sarkoider findes der?

Occulte Verukøse Nodulære Fibroblastiske Maligne Mixed

2

Hvad hedder dene type af sarcoid?

Occult

3

Hvad hedder dene type af sarcoid?

Verukøse

4

Hvad hedder dene type af sarcoid?

Nodulære

5

Hvad hedder dene type af sarcioid?

Fibroblastisk

6

Hvad hedder dene type af sarcioid?

Maligne

7

Hvad hedder dene type af sarcioid?

Mixed

8

Hvilke heste ses melanomer hyppigst i?

Hvide og grå heste.

9

Nævn fire effektive behandlinger mod sarkoider?

Cisplatin(cytostatica) BCG vaccine Laser kirurgi Strålebehandling

10

Er sarkoider og sarkoidose det samme?

Nej, sarkoider er en lokal neoplastisk vækst i cutis og subcutis, hvor sarkoidose er en systemisk granulomatøs lidelse der kan forkomme overalt i kroppen, og som kun i lille grad har cutan manifestation.

11

Hvordan behandler man bedst en nodulær periorbital sarkoide?

Med multiple intranodulær BCG injektioner.

12

Hvad er den bedste behandling for periorbitale sarkoider?

Radiation brachytherapy.

13

Hvor mange forskellige typer sarkoider finder der?

6

14

Hvad kan melanomer klasificeres som?

infiltrativ neoplasi og i udviklet stadie som multricentrisk, invasiv, malign neoplasme.

15

Hvilken type af melanomer ses hyppigst i grå heste?

Dermale melanomer, ie. "dermal melanotosis" & "descrete dermal melanoma".

16

Hvad er de typiske steder for placering af dermale melanomer i grå heste?

Ventralt på halen, analt, perianalt, genitalt og perinealt samt i commisure et labia oris.

17

Hvad er den umiddelbare forskel på melanomatosis og diskret dermal melanoma?

Age of onset. Diskret dermal melanoma ses statistisk i yngre dyr end melanomatosis, som gennemsnitligt ses i dyr i alderen 17 år og op efter.

18

Hvad er den prognostiske forskel på diskret dermal melanoma og dermal melanomatosis?

Dermal melanomatosis er ofte viceralt metastaseret og derfor ikke mulige at behandle kirurgisk.

19

Kan man skelne dermal malanomatosis og diskret dermal melanoma histologisk?

Nej. De ses begge som tungt pigmenterede tumor celler placeret dybt i dermis.

20

Kan tidlig fjernelse af diskrete tumorer udelukke udvikling af mere agressive former for melanomatose?

Ja.

21

Er multiple melanomer på samme hest multicentriske separate neoplasmer eller en metastatisk tumor?

Det ved man ikke.

22

Hvad kan behandle ikke-kirugiske maligne melanomer med?

Cisplatin har i nyere studier vist mulig virkning mod dermale melanomer.