Opthalmologi Flashcards Preview

Alm. Klinisk praksis store husdyr > Opthalmologi > Flashcards

Flashcards in Opthalmologi Deck (21):
1

Hvad er et godt valg af AB til en simpel keratitis?

Chloramphenicol eller tre-komponent(neosporin).

2

Hvad er normalt IOP for en hest?

17.1 to 29.6 mm (gennemsnit 23,3)

3

Hvilken funktion har atropin i opthalmologien?

det er et "mydriatic" og dialtere pupilen.

4

Hvad er det største funktion af serumbehandling?

Hæmning af MMP'ernes(matallo-protaser) nedbrydning af cornea.

5

Hvad skal man være opmærksom på ved brug af atropin?

Man kan inducere ileus.

6

Hvilke agens forsager oftest keratomykose?

Aspergillus og fusarium

7

Hvad kan man bruge som alternativ til flap-operation ifm. lacerationer på cornea?

Amnionmembran

8

Hvad betyder descemetocele?

Penetration af cornea således at decements membran bliver synlig som mørkfarving.

9

Hvad er den mest sandsynlige årsag til akut blindhed?

"Blunt trauma resulting in traumatic optic neuropati"

10

Negativ menace(kniper øjet sammen ved trussel) response, negativ photophobic/dazzle response(kniber øjet sammen ved skarpt lys) og ingen pupillary light respons(sammentrækning af iris) indikere?

blindhed.

11

Hvordan kan man finde tidlige tegn(microerosioner) på mykotisk keratitis?

ved hjælp af rose bengal stain.

12

Hvad er KCS - Kerato konjunktivitis sicca?

"Dry eye" som skyldes utilstrækkelig mængde tårerproduktion eller forøget tårerfilm fordampning.

13

Hvad betyder en miotisk pupil?

Anterior uveitis

14

Hvilke bakterier bruges Fucithalic mod?

G+

15

Hvilke bakterier bruges Tetracyklin mod?

G+ og G-

16

Hvilke antibiotika bruger man profylaktisk ved overfladiske cornea sår?

Fucithalmic eller Tetracyklin.

17

Hvad bruger man til dybe cornea sår?

Aminoglycocider(Tobramycin, Gentamycin) og Flouroquinoloner(Cephalosporin)

18

Hvor meget reepithalisere sundt epithel hver dag?

0,6mm

19

Du har et smeltende ulcus hvor BU viser Beta hemolytiske streptokokker. Hvilken AB vælger du?

Cephalosporine(Cifloxin).

20

Du har et smeltende ulcus hvor BU viser Pseudomonas. Hvilken AB vælger du?

Gentamycin eller Tobramycnin

21

Hvor højt er trykket i et hesteøje der har glaukom?

35mmHg