Chirurgia Flashcards Preview

LEK > Chirurgia > Flashcards

Flashcards in Chirurgia Deck (254)
Loading flashcards...
0

Co to jest E-NOTES? SILS, LESS?

E-NOTES - przez pępek
SILS, LESS - operacja przez jeden port

1

Gdzie się wprowadza dren?

To musisz sprawdzić!
V-VI międzyżebrze, linia pachowa środkowa, linia pachowa przednia - do szczytu płuca

2

Triada Charcota?

Przy ostrym zapaleniu dróg żółciowych

Gorączka i dreszcze
Żółtaczka mechaniczna
Ból w prawym podżebrzu
(Rzadko)

3

Co to jest manewr Pringla?

Przy urazie wątroby - zaciśnięcie więzadła wątrobowo-dwunastniczego

4

Wymień wskazania do torakotomii.

1) Krwotok do jamy opłucnej
->1500ml (20ml/kg mc) podczas drenażu lub w ciągu 24h po założeniu drenu
- drenaż >300ml przez kolejne 3h
- drenaż >200ml przez kolejne 4h (>2ml/kg mc)
- zaburzenia hemodynamiki
2) tamponada serca
3) rany drążące
4) rozerwanie tchawicy oraz dużych oskrzeli
5) uszkodzenie przełyku
6) pęknięcie przepony
7) złamanie żeber z uszkodzeniem płuca

5

Zespół Cronkhite'a-Canada?

- Polipowatość całego przewodu pokarmowego

- Przebarwienia skórne
- Zaniki paznokci
- Łysienie plackowate

6

Odwrotna próba Trendelenburga?

Jak próba Lintona ale opaskę zakłada się w połowie uda.

7

Klasyfikacja wg Astlera i Collera - przy jakim raku?

Staging raka j. grubego.

8

Wskazanie do respiratoroterapii w stłuczeniu płuca?

- Mnogie i rozległe stłuczenie płuc
- Wiotka klp
- Hipoksemia i hiperkapnia znaczna
- Podeszły wiek
- Współistniejąca choroba płuc
- Ilośc oddechów >40/min
- Pogorszenie obrazu RTG i niewydolność oddechowa

9

Skala Fontaine'a?

I - nieznaczne objawy kliniczny pod postacią drętwienia, mrowienia, większa wrażliwość na działanie zimna

II - chromanie przestankowe:
a) >200m
b) <200m

III - ból spoczynkowy

IV - martwica, owrzodzenia, zgorzel

10

Norma albumin?

3-5g/dl

11

Próba Lintona

Próba na drożność żył głębokich.
Zakładamy opaskę na podudziu przy wypełnionych żylakach.
Następnie pacjent się kładzie i podnosi kończynę.
Patrzymy czy żylaki się opróżniają.

12

ŻChZZ - przyczyny sklonnosci do zakrzepow (trombofilii)

- 40% wrodzone trombofilie:
- oporność na aktywne białko C (APC), spowodowana punktowa mutacja czynnika V-Leiden (35%)
- dimorfizm protrombinowy (10%)
- niedobór AT III (2%)
- inne (rzadkie - niedobor bialka C lub S, dysfibrynogenemie oraz homocysteinemia)

13

Przewaga jakiej bilirubiny w kamicy przewodowej?

Bilirubiny związanej.

14

Czynniki ryzyka stopy cukrzycowej.

Dotyczy 10-15% pacjentów ze źle prowadzoną cukrzycą.

Hiperlipidemia
Otyłość
Papierosy
>40 rż

15

Wskazania do drenażu jamy opłucnej

1) odma opłucnej
2) krwiak j. opłucnej
3) narastającą rozległa rozedma podskórna
4) podejrzenie uszkodzenia tchawicy, przełyku
5) złamania żeber z przemieszczeniem u chorych wentylowanych mechanicznie
6) rany drążące i przenikające klp
7) w czasie transportu u chorego z rozpoznaną odmą

16

Stany przedrakowe raka jelita grubego

- gruczolaki
- zespół FAP (zespół gruczolakowej polipowatości rodzinnej)
- zespół polipowatości młodzieńczego
- zespół Peutza-Jeghersa
- zespół Turcota
- zespół Gardner'a
- zespół Cronkhite'a-Canada
- colitis ulcerosa i choroba Leśniowskiego-Crohn

17

PBC - primary biliary cirrhosis

P/ciała AMA
ALP, GGTP, AST, ALT
RZS, twardzina, z. Sjörgena, kwas metaboliczne
Częściej kobiety (90%), 35-70 lat
Początkowo znikome objawy, męczliwość, świąd, żółtaczka, przebarwienia późno - objaw niewydolność wątroby
Leczenie: kwas ursodezoksycholowy, cholestyramina, witaminy ADEK, przeszczep wątroby

19

Próba Pratta

Chory leży z nogą podniesioną. Zakładamy opaskę uciskową na szczycie uda. Resztę nogi owijamy bandażem elastycznym. Chory wstaje. Odwijamy bandaż od góry ku dołowi. Na niewielkim odcinku niezabandażowanej kończyny -> wykrywamy niewydolność ŻŻ przeszywających.

20

Kiedy interwencja chirurgiczna w OZT?

Gdy rozpoznajemy:
- zakażone ogniska martwicy miąższu trzustki
- zbiorniki płynowe i przetoki trzustkowe
- ropnie okolicy trzustki oraz ropnie międzypętlowe
- torbiele rzekome trzustki
- przetoki jelitowo-skórne

21

II Próba Trendelenburga

- Diagnostyczna jeśli I próba Trendelenburga jest ujemna.
- Zdjąć opaskę.
- Jeśli żylaki wypełniły się zaraz po zdjęciu opaski, świadczy to o niewydolności zastawek pnia i ujścia żyły odpiszczelowej.

22

I Próba Trendelenburga

- Opaskę uciskową zakładamy w połowie uda, w pozycji leżącej gdy żylaki są opróżnione.
- Pacjent wstaje.
- Jeśli żylaki wypełniają się przed upływem 30 sekund (przy założonej opasce) ->

Niewydolność niżej położonych żył przeszywających. Perforatory są drożne - uszkodzone są zastawki (które normalnie powinny kierować krew do żył głębokich).

23

Jakie leczenie w pierwotnym stwardnieniającym zapaleniu dróg żółciowych?

- Kwas ursodezoksycholowy
- Antybiotyki
- ECPW z protezowaniem
- Przeszczepienie wątroby

24

Do poradni chirurgicznej zgłasza się 21-letni mężczyzna z raną ciętą dłoni. Do skaleczenia doszło w czasie prac ogrodowych. Z dokumentacji chorego wynika, że otrzymał wszystkie szczepienia przewidziane obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych (ostatnia dawka szczepionki Td przed 3 laty). Wskaż prawidłowe
postępowanie w zakresie profilaktyki tężca:

A) chory nie wymaga podawania szczepionki ani antytoksyny.
B) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T.
C) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T, a następnie wyznaczyć terminypodania dwóch kolejnych dawek (za 1 miesiąc i za 6 miesięcy).
D) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T oraz 1 dawkę swoistejimmunoglobuliny.
E) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T oraz 1 dawkę swoistej immunoglobuliny,a następnie wyznaczyć terminy podania dwóch kolejnych dawek (za 1 miesiąci za 6 miesięcy).

A) chory nie wymaga podawania szczepionki ani antytoksyny.

25

Trzy najczęstsze przyczyny niedrożności mechanicznej jelit to: 1) zrosty pooperacyjne; 4) wgłobienie jelita;
2) rak jelita grubego; 5) uwięźnięcie przepukliny.
3) uchyłek Meckela;

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,5.
B) 2,3,5.
C) 1,3,4.
D) 1,2,4.
E) 1,3,5.

A) 1,2,5.
zrosty pooperacyjne, rak jelita grubego, uwięźnięcie przepukliny

26

Pacjent lat 75 zadzwonił po pogotowie z powodu silnego bólu lewej kończyny górnej. Ból sięga od łokcia obwodowo, chory nie może poruszać ręką. Podczas badania stwierdza się ochłodzenie kończyny, zaburzenia czucia skórnego. Najlepszym postępowaniem doraźnym będzie:
A) angiografia
B) heparyna w dawce 5000 j.m.
C) heparyna we wlewie 18j.m/h/kg
D) aspiryna oraz klopidogrel
E) fasciotomia

B) heparyna w dawce 5000 j.m.

27

Najczęstszym nowotworem złośliwym w skali całego świata jest rak:
A) gruczołu piersiowego.
B) żołądka.
C) szyjki macicy.
D) płuca.
E) jelita grubego.

D) płuca.

28

Najgroźniejszym powikłaniem związanym z tzw. przełykiem Barretta jest:
A) zapalenie refluksowe przełyku.
B) owrzodzenie przełyku.
C) zwężenie przełyku.
D) przedziurawienie przełyku.
E) rak połączenia przełykowo-żołądkowego.

E) rak połączenia przełykowo-żołądkowego.

29

Który z wymienionych czynników stanowi przeciwwskazanie do leczenia oszczędzającego w raku piersi?
1) guz o średnicy mniejszej niż 3 cm;
2) wyczuwalne pojedyncze pachowe węzły chłonne po stronie guza;
3) rak zlokalizowany w kwadrantach wewnętrznych;
4) rak wieloogniskowy;
5) wiek poniżej 40 lat.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 1,3,4.
C) tylko 5.
D) 1,3.
E) tylko 4.

E) tylko 4.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Nowotwór sutka: Leczenie starszych chorych na raka piersi. Podsumowanie zaleceń SIOG oraz EUSOMA z 2012 roku

http://konsylium24.pl/kompendium24/link?link=http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=72622&PHPSESSID=8C4084B7CDB627973913F7F246E11894&_tc=53BFC2478F13F55CD25858E5DD486082

30

Zapalenie uchyłków jelita grubego najczęściej objawia się:
1) bólami w lewym podbrzuszu;
2) domieszką krwi w stolcu;
3) bolesnym oporem nad lewym talerzem biodrowym;
4) zatrzymaniem wiatrów i wymiotami;
5) wąskimi stolcami.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 2,3.
C) 3,4.
D) 1,3.
E) 1,5.

A) 1,2.

(sprawdz)