Chirurgia Flashcards Preview

LEK > Chirurgia > Flashcards

Flashcards in Chirurgia Deck (254)
0

Co to jest E-NOTES? SILS, LESS?

E-NOTES - przez pępek
SILS, LESS - operacja przez jeden port

1

Gdzie się wprowadza dren?

To musisz sprawdzić!
V-VI międzyżebrze, linia pachowa środkowa, linia pachowa przednia - do szczytu płuca

2

Triada Charcota?

Przy ostrym zapaleniu dróg żółciowych

Gorączka i dreszcze
Żółtaczka mechaniczna
Ból w prawym podżebrzu
(Rzadko)

3

Co to jest manewr Pringla?

Przy urazie wątroby - zaciśnięcie więzadła wątrobowo-dwunastniczego

4

Wymień wskazania do torakotomii.

1) Krwotok do jamy opłucnej
->1500ml (20ml/kg mc) podczas drenażu lub w ciągu 24h po założeniu drenu
- drenaż >300ml przez kolejne 3h
- drenaż >200ml przez kolejne 4h (>2ml/kg mc)
- zaburzenia hemodynamiki
2) tamponada serca
3) rany drążące
4) rozerwanie tchawicy oraz dużych oskrzeli
5) uszkodzenie przełyku
6) pęknięcie przepony
7) złamanie żeber z uszkodzeniem płuca

5

Zespół Cronkhite'a-Canada?

- Polipowatość całego przewodu pokarmowego

- Przebarwienia skórne
- Zaniki paznokci
- Łysienie plackowate

6

Odwrotna próba Trendelenburga?

Jak próba Lintona ale opaskę zakłada się w połowie uda.

7

Klasyfikacja wg Astlera i Collera - przy jakim raku?

Staging raka j. grubego.

8

Wskazanie do respiratoroterapii w stłuczeniu płuca?

- Mnogie i rozległe stłuczenie płuc
- Wiotka klp
- Hipoksemia i hiperkapnia znaczna
- Podeszły wiek
- Współistniejąca choroba płuc
- Ilośc oddechów >40/min
- Pogorszenie obrazu RTG i niewydolność oddechowa

9

Skala Fontaine'a?

I - nieznaczne objawy kliniczny pod postacią drętwienia, mrowienia, większa wrażliwość na działanie zimna

II - chromanie przestankowe:
a) >200m
b) <200m

III - ból spoczynkowy

IV - martwica, owrzodzenia, zgorzel

10

Norma albumin?

3-5g/dl

11

Próba Lintona

Próba na drożność żył głębokich.
Zakładamy opaskę na podudziu przy wypełnionych żylakach.
Następnie pacjent się kładzie i podnosi kończynę.
Patrzymy czy żylaki się opróżniają.

12

ŻChZZ - przyczyny sklonnosci do zakrzepow (trombofilii)

- 40% wrodzone trombofilie:
- oporność na aktywne białko C (APC), spowodowana punktowa mutacja czynnika V-Leiden (35%)
- dimorfizm protrombinowy (10%)
- niedobór AT III (2%)
- inne (rzadkie - niedobor bialka C lub S, dysfibrynogenemie oraz homocysteinemia)

13

Przewaga jakiej bilirubiny w kamicy przewodowej?

Bilirubiny związanej.

14

Czynniki ryzyka stopy cukrzycowej.

Dotyczy 10-15% pacjentów ze źle prowadzoną cukrzycą.

Hiperlipidemia
Otyłość
Papierosy
>40 rż

15

Wskazania do drenażu jamy opłucnej

1) odma opłucnej
2) krwiak j. opłucnej
3) narastającą rozległa rozedma podskórna
4) podejrzenie uszkodzenia tchawicy, przełyku
5) złamania żeber z przemieszczeniem u chorych wentylowanych mechanicznie
6) rany drążące i przenikające klp
7) w czasie transportu u chorego z rozpoznaną odmą

16

Stany przedrakowe raka jelita grubego

- gruczolaki
- zespół FAP (zespół gruczolakowej polipowatości rodzinnej)
- zespół polipowatości młodzieńczego
- zespół Peutza-Jeghersa
- zespół Turcota
- zespół Gardner'a
- zespół Cronkhite'a-Canada
- colitis ulcerosa i choroba Leśniowskiego-Crohn

17

PBC - primary biliary cirrhosis

P/ciała AMA
ALP, GGTP, AST, ALT
RZS, twardzina, z. Sjörgena, kwas metaboliczne
Częściej kobiety (90%), 35-70 lat
Początkowo znikome objawy, męczliwość, świąd, żółtaczka, przebarwienia późno - objaw niewydolność wątroby
Leczenie: kwas ursodezoksycholowy, cholestyramina, witaminy ADEK, przeszczep wątroby

19

Próba Pratta

Chory leży z nogą podniesioną. Zakładamy opaskę uciskową na szczycie uda. Resztę nogi owijamy bandażem elastycznym. Chory wstaje. Odwijamy bandaż od góry ku dołowi. Na niewielkim odcinku niezabandażowanej kończyny -> wykrywamy niewydolność ŻŻ przeszywających.

20

Kiedy interwencja chirurgiczna w OZT?

Gdy rozpoznajemy:
- zakażone ogniska martwicy miąższu trzustki
- zbiorniki płynowe i przetoki trzustkowe
- ropnie okolicy trzustki oraz ropnie międzypętlowe
- torbiele rzekome trzustki
- przetoki jelitowo-skórne

21

II Próba Trendelenburga

- Diagnostyczna jeśli I próba Trendelenburga jest ujemna.
- Zdjąć opaskę.
- Jeśli żylaki wypełniły się zaraz po zdjęciu opaski, świadczy to o niewydolności zastawek pnia i ujścia żyły odpiszczelowej.

22

I Próba Trendelenburga

- Opaskę uciskową zakładamy w połowie uda, w pozycji leżącej gdy żylaki są opróżnione.
- Pacjent wstaje.
- Jeśli żylaki wypełniają się przed upływem 30 sekund (przy założonej opasce) ->

Niewydolność niżej położonych żył przeszywających. Perforatory są drożne - uszkodzone są zastawki (które normalnie powinny kierować krew do żył głębokich).

23

Jakie leczenie w pierwotnym stwardnieniającym zapaleniu dróg żółciowych?

- Kwas ursodezoksycholowy
- Antybiotyki
- ECPW z protezowaniem
- Przeszczepienie wątroby

24

Do poradni chirurgicznej zgłasza się 21-letni mężczyzna z raną ciętą dłoni. Do skaleczenia doszło w czasie prac ogrodowych. Z dokumentacji chorego wynika, że otrzymał wszystkie szczepienia przewidziane obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych (ostatnia dawka szczepionki Td przed 3 laty). Wskaż prawidłowe
postępowanie w zakresie profilaktyki tężca:

A) chory nie wymaga podawania szczepionki ani antytoksyny.
B) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T.
C) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T, a następnie wyznaczyć terminypodania dwóch kolejnych dawek (za 1 miesiąc i za 6 miesięcy).
D) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T oraz 1 dawkę swoistejimmunoglobuliny.
E) należy podać 1 dawkę szczepionki Td lub T oraz 1 dawkę swoistej immunoglobuliny,a następnie wyznaczyć terminy podania dwóch kolejnych dawek (za 1 miesiąci za 6 miesięcy).

A) chory nie wymaga podawania szczepionki ani antytoksyny.

25

Trzy najczęstsze przyczyny niedrożności mechanicznej jelit to: 1) zrosty pooperacyjne; 4) wgłobienie jelita;
2) rak jelita grubego; 5) uwięźnięcie przepukliny.
3) uchyłek Meckela;

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,5.
B) 2,3,5.
C) 1,3,4.
D) 1,2,4.
E) 1,3,5.

A) 1,2,5.
zrosty pooperacyjne, rak jelita grubego, uwięźnięcie przepukliny

26

Pacjent lat 75 zadzwonił po pogotowie z powodu silnego bólu lewej kończyny górnej. Ból sięga od łokcia obwodowo, chory nie może poruszać ręką. Podczas badania stwierdza się ochłodzenie kończyny, zaburzenia czucia skórnego. Najlepszym postępowaniem doraźnym będzie:
A) angiografia
B) heparyna w dawce 5000 j.m.
C) heparyna we wlewie 18j.m/h/kg
D) aspiryna oraz klopidogrel
E) fasciotomia

B) heparyna w dawce 5000 j.m.

27

Najczęstszym nowotworem złośliwym w skali całego świata jest rak:
A) gruczołu piersiowego.
B) żołądka.
C) szyjki macicy.
D) płuca.
E) jelita grubego.

D) płuca.

28

Najgroźniejszym powikłaniem związanym z tzw. przełykiem Barretta jest:
A) zapalenie refluksowe przełyku.
B) owrzodzenie przełyku.
C) zwężenie przełyku.
D) przedziurawienie przełyku.
E) rak połączenia przełykowo-żołądkowego.

E) rak połączenia przełykowo-żołądkowego.

29

Który z wymienionych czynników stanowi przeciwwskazanie do leczenia oszczędzającego w raku piersi?
1) guz o średnicy mniejszej niż 3 cm;
2) wyczuwalne pojedyncze pachowe węzły chłonne po stronie guza;
3) rak zlokalizowany w kwadrantach wewnętrznych;
4) rak wieloogniskowy;
5) wiek poniżej 40 lat.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 1,3,4.
C) tylko 5.
D) 1,3.
E) tylko 4.

E) tylko 4.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Nowotwór sutka: Leczenie starszych chorych na raka piersi. Podsumowanie zaleceń SIOG oraz EUSOMA z 2012 roku

http://konsylium24.pl/kompendium24/link?link=http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=72622&PHPSESSID=8C4084B7CDB627973913F7F246E11894&_tc=53BFC2478F13F55CD25858E5DD486082

30

Zapalenie uchyłków jelita grubego najczęściej objawia się:
1) bólami w lewym podbrzuszu;
2) domieszką krwi w stolcu;
3) bolesnym oporem nad lewym talerzem biodrowym;
4) zatrzymaniem wiatrów i wymiotami;
5) wąskimi stolcami.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 2,3.
C) 3,4.
D) 1,3.
E) 1,5.

A) 1,2.

(sprawdz)

31

Do zmian uwidaczniających się w obrazie radiologicznym należą wszystkie wymienione poniżej, z wyjątkiem:
A) guzków dnawych.
B) guzków Schmorla.
C) guzków Heberdena.
D) syndesmofitów.
E) osteofitów.

A) guzków dnawych.

Guzki Schmorla to przepuklina śródkostna, która znajduje się w głębi trzonu kręgu. W wyniku tej choroby dochodzi do uszkodzenia płytki granicznej. Guzki Schmorla są jednym z objawów choroby Scheuermanna, w tym przypadku występują one centralnie. Zmiany te występują najczęściej w odcinku lędźwiowym oraz piersiowym kręgosłupa. Dysk ulega w tym przypadku uwypukleniu w stronę płytki granicznej.

Guzki Heberdena – guzki charakterystyczne dla choroby zwyrodnieniowej stawów rąk, występujące na grzbietowej powierzchni stawów międzypaliczkowych dalszych

32

Wymień w kolejności malejącej częstości występowania przerzutów odległych raka dolnego odcinka przełyku:
A) kości, nerki, wątroba
B) wątroba, płuca, kości
C) płuca, OUN, nadnercza
D) wątroba, OUN, nerki
E) żołądek, kości, nadnercza

B) wątroba, płuca, kości

33

Z leków stosowanych w leczeniu bólu pooperacyjnego:
A) metamizol ma również działanie spazmolityczne.
B) metamizol jest najdłużej działającym nieopioidowym lekiem przeciwbólowym.
C) paracetamol może dawać czerwone zabarwienie moczu.
D) morfinę można podawać u chorych z porfirią wątrobową.
E) diklofenak nie może być podawany dożylnie.

A) metamizol ma również działanie spazmolityczne.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Medycyna Bólu: Jak stosować opiody w leczeniu bólu nowotworowego? Wytyczne European Association for Palliative Care (2012)
http://www.epcrc.org/publication_listfiles.php?id=mKSDu3SdcE9qsqhhgXk6

34

Zaawansowany rak kątnicy najczęściej objawia się:
1) bólami w prawym podbrzuszu; 4) smolistymi stolcami;
2) guzem nad prawym talerzem biodrowym; 5) wyniszczeniem.
3) niedokrwistością;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 3,4,5.
D) 1,3,4.
E) 1,2,5.

A) 1,2,3.

35

Najczęstszym objawem klinicznym u chorych po operacji raka przełyku jest/są:
A) dysfagia.
B) wymioty i odbijania.
C) bóle za mostkiem podczas połykania.
D) bóle stawowo-mięśniowe.
E) ulewanie treści pokarmowej.

A) dysfagia.

36

Typowe nakłucie jamy opłucnej celem odbarczenia płynu wykonuje się w:
A) II przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej.
B) IV-V przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej środkowej.
C) III przestrzeni międzyżebrowej w linii środkowoobojczykowej.
D) V-VI przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej przedniej.
E) VII-VIII przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej tylnej.

E) VII-VIII przestrzeni międzyżebrowej w linii pachowej tylnej.

37

Pacjent lat 42 zgłosił się na izbę przyjęć z powodu bardzo silnych dolegliwości w okolicy lewego pośladka i odbytu uniemożliwiających siedzenie, nasilających się podczas oddawania stolca. Bóle trwają od 4 dni, towarzyszy im gorączka do 38O
A) leki przeciwbólowe, antybiotyk doustnie, kontrola w poradni chirurgicznej za 3 dni.
B) maści przeciwzapalne, leki przeciwbólowe.
C) maść z antybiotykiem, nasiadówki, leki przeciwbólowe.
D) przyjęcie do oddziału chirurgicznego celem pilnego zabiegu nacięcia i zdrenowania zmiany.
E) przyjęcie do oddziału chirurgicznego celem obserwacji – nasiadówki, antybiotyk dożylnie i leki przeciwbólowe.

D) przyjęcie do oddziału chirurgicznego celem pilnego zabiegu nacięcia i zdrenowania zmiany.

38

Najczęstszymi powikłaniami choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy są:
1) krwawienie z wrzodu;
2) przedziurawienie wrzodu;
3) zwężenie odźwiernika;
4) rak żołądka;
5) zespół Mallory-Weiss’a.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) wszystkie wymienione.
B) 1,2,5.
C) 1,2,4.
D) 1,2.
E) 3,4,5.

D) 1,2.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Choroba wrzodowa: Postępowanie w przypadku zakażeń Helicobacter pylori (ang., 2012 r.)

http://gut.bmj.com/content/61/5/646.full.pdf%20html

39

Czy zabieg cholecystektomii wskazany jest u bezobjawowych chorych z opisywanym w badaniu usg pęcherzykiem żółciowym o niepogrubiałej ścianie wypełnionym licznymi drobnymi złogami?
1) tak, na wyraźne życzenie pacjenta;
2) nigdy;
3) tak, w przypadku chorych oczekujących operacji kardiochirurgicznych;
4) tak, u chorych wymagających leczenia immunosupresyjnego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) tylko 2.
B) 1,3.
C) 1,3,4.
D) 3,4.
E) tylko 1.

C) 1,3,4.

Inne:
- objawy kamicy pecherzyka zolciowego - atak kolki, OZT.
- czeste podroze pacjenta
- mozliwosc wykonania zabiegu przy okazji innej operacji
-wystepowanie zlogow w pecherzyku >3cm
- polipy pecherzyka zolciowego
- wdrozone leczenie immunosupresyjne (np. po przeszczepieniu)
- cukrzyca
- przewidywana dlugosc zycia powyzej 30 lat
- zapalenie, wodniak, ropniak, przedziurawienie pecherzyka
- oczekujacych na rozlegle operacje
- kobiety przed planowana ciaza

40

W przypadku wystąpienia nagłego, bardzo silnego bólu głowy z ograniczeniem lub utratą świadomości i sztywnością karku, najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
A) udar niedokrwienny.
B) udar krwotoczny.
C) krwotok podpajęczynówkowy.
D) zapalenie mózgu.
E) udar lakunarny.

C) krwotok podpajęczynówkowy.

41

Przeciwwskazaniem do laparoskopowej cholecystektomii są:
1) ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego;
2) zrosty w jamie brzusznej;
3) niewydolność krążenia;
4) 1. i 2. trymestr ciąży;
5) epizod żółtaczki mechanicznej w wywiadzie.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 1,4,5.
D) 1,3,4.
E) 2,4,5.

B) 2,3,4.

42

Przyczyną odcinkowej martwicy jelita cienkiego może być:
1) uwięźnięcie przepukliny; 4) zator tętnicy krezkowej;
2) cukrzyca; 5) porfiria.
3) zadzierzgnięcie jelita wokół zrostów otrzewnowych;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 1,3,5.
D) 1,3,4.
E) 1,2,4.

D) 1,3,4.

43

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przywieziono 40-letniego poszkodowanego, który został wielokrotnie uderzony tępym narzędziem w głowę. Nie pamięta okoliczności zdarzenia. Skarży się na podwójne widzenie. W badaniu fizykalnym widoczne jest ewidentne zapadanie się gałki ocznej po stronie prawej, po tej samej stronie występuje deficyt czucia skóry pod oczodołem i liczne stłuczenia, jednak bez ruchomości patologicznej. Do jakich uszkodzeń doszło najprawdopodobniej u tej osoby?
A) krwiak komory IV.
B) krwiak podtwardówkowy okolicy potylicznej.
C) stłuczenie płatów czołowych.
D) złamanie LeFort III.
E) złamanie kości oczodołu.

E) złamanie kości oczodołu.

złamanie typu Le Fort I: oderwanie wyrostka zębodołowego górnego i podniebienia od szczęki

złamanie typu Le Fort II: oderwanie szczęki od pozostałej części twarzoczaszki

złamanie typu Le Fort III: oderwanie twarzoczaszki od podstawy czaszki ze złamaniem podstawy czaszki (przedniego dołu)

44

Które z niżej wymienionych metod leczenia operacyjnego przepuklin pachwinowych są metodami beznapięciowymi (z użyciem siatek syntetycznych)?
1) metoda Lichtensteina;
2) metoda Halsteda;
3) metoda Bassiniego;
4) metoda Rutkowa;
5) metoda Schouldice’a.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 1,4.
C) 2,3,4.
D) 2,3,5.
E) 4,5.

B) 1,4.

45

Przepukliny pachwinowe:
1) u mężczyzn są kilkakrotnie częstsze niż u kobiet;
2) operować należy tylko duże przepukliny, schodzące do worka mosznowego;
3) najlepsze wyniki przynoszą operacje z użyciem siatki z tworzywa;
4) zawsze grożą uwięźnięciem;
5) najczęściej operuje się metodą laparoskopową.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 1,3,4.
C) 2,4,5.
D) 1,2,5.
E) 2,3,4.

B) 1,3,4.

46

Badania kontrolne po operacji usunięcia jelita grubego z powodu raka powinny obejmować:
1) USG jamy brzusznej i RTG klatki piersiowej
2) kolonoskopię
3) kontrolę poziomu CEA
4) RTG z barytem
5) kontrolę poziomu fosfatazy alkalicznej

Wskaż prawidłowy zestaw:
A) 1,2,3
B) 1,3,4
C) 1,2,5
D) 1,4,5
E) 3,4,5

A) 1,2,3

47

Objawem, który najczęściej występuje w raku nerki jest:
A) ból w okolicy lędźwiowej.
B) krwiomocz.
C) gorączka.
D) niedokrwistość.
E) nadciśnienie tętnicze.

B) krwiomocz.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Nowotwory układu moczowego: Rak nerkowokomórkowy (ang., 2012 r.)

http://konsylium24.pl/kompendium24/link?link=http://www.uroweb.org/gls/pdf/NEW09_Renal_Cell_Carcinoma_LR.pdf

48

Niedrożność mechaniczna jelita grubego:
1) najczęściej jest spowodowana rakiem okrężnicy;
2) operacja powinna polegać na wycięciu odcinka jelita wraz z guzem;
3) zawsze konieczne jest wytworzenie sztucznego odbytu;
4) jest spowodowana uchyłkowatością esicy;
5) odbyt sztuczny nie zawsze jest konieczny.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,4,5.
B) 1,2,5.
C) 1,3,4.
D) 1,2,4.
E) 2,3,4.

B) 1,2,5.

49

Profilaktyka antybiotykowa w leczeniu chorych z rakiem jelita grubego:
A) ma zastosowanie ograniczone, tylko u chorych z chorobą rozsianą.
B) powinna być zastosowana w przeddzień operacji.
C) ma zastosowanie wyłącznie u chorych z niedrożnością jelita grubego.
D) powinna być zastosowana w dniu operacji przed jej rozpoczęciem.
E) prawdziwe są odpowiedzi A i C.

D) powinna być zastosowana w dniu operacji przed jej rozpoczęciem.

50

Leczenie odmrożenia w warunkach szpitalnych obejmuje:
1) ogrzanie chorego i odmrożonej części ciała;
2) wdrożenie profilaktyki przeciwtężcowej;
3) podanie leków przeciwbólowych;
4) zastosowanie antybiotyków o szerokim zakresie działania;
5) podawanie leków rozszerzających naczynia.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) 1,2,3.
B) 3,4,5.
C) 1,3,5.
D) 2,3,5.
E) wszystkie wymienione.

ponoc E) wszystkie wymienione.

Według Noszczyka:
- Miejsce odmrożone ogrzewać w wodzie o stopniowo wzrastającej temperaturze (od ok. 25 do ok. 40 stopni C) przez 15-13min.
- Pokryć jałowym opatrunkiem.
- Ogrzać chorego.
- Wdrożyć profilaktykę przeciwtężcową.
- Podać heparyny drobnocząsteczkowe i leki przeciwbólowe.
- W przypadku obrzęków odmrożonych kończyn zastosować elewację.

51

Czterdziestoletni mężczyzna, przed 2 miesiącami wypisany ze szpitala po ciężkim zapaleniu trzustki, skarży się na dyskomfort w nadbrzuszu i zauważył uwypuklenie w tej okolicy. Przy badaniu wyczuwa się duży, niebolesny, nieruchomy guz. Badanie USG potwierdza obecność guza o średnicy 20 cm, prawie całkowicie wypełnionego płynem. Optymalną metodą leczenia będzie:
A) nakłucie i opróżnienie z płynu.
B) nacięcie i drenaż.
C) zespolenie z jelitem lub żołądkiem.
D) usunięcie guza w całości.
E) resekcja trzustki wraz z guzem.

C) zespolenie z jelitem lub żołądkiem.

52

Do chirurgicznej Izby Przyjęć zgłosiła się 70-letnia chora z bólami i wzdęciem brzucha od 3 dni, zaparciem (ostatni stolec przed 4 dniami). W wywiadzie nie było operacjinbrzusznych. W ciągu 2 miesięcy schudła ok. 5 kg. Prawidłowe postępowanie to:
1) jak najszybsza laparotomia z powodu niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego;
2) diagnostyka radiologiczna (rtg przeglądowe jamy brzusznej) w kierunku niedrożności mechanicznej jelita cienkiego spowodowanej zrostami, jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny dolegliwości;
3) diagnostyka radiologiczna (rtg przeglądowe jamy brzusznej) w kierunku niedrożności mechanicznej jelita grubego spowodowanej rakiem, jako najbardziej prawdopodobnej przyczyny dolegliwości;
4) po potwierdzeniu obecności niedrożności mechanicznej jelita na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej - pilna laparotomia;
5) po potwierdzeniu obecności niedrożności mechanicznej jelita grubego na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej - wykonanie kontrastowego wlewu doodbytniczego w celu określenia poziomu niedrożności i tego, czy jest całkowita, czy przepuszczająca. Decyzja o trybie operacji w zależności od wyniku wlewu doodbytniczego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) tylko 1.
B) 3,5.
C) 2,4.
D) 2,5.
E) żadna z wymienionych.

B) 3,5.

53

Pacjent (57 lat) zgłosił sie z powodu silnego bólu odbytu. Ogólnie bez dolegliwości, poza okresowymi bólami brzucha. W rektoskopi zaczerwienienie błony sluzowej odbytu i dwa szczelinowate peknięcia wzdłuz jelita, silna bolesnośc przy badaniu, podwyższone CRP.
A) wzjg
B) ropień
C) chLC
D) zapalenie kilowe
E) mechaniczne uszkodzenie odbytu

C) chLC

54

Najbardziej charakterystycznymi klinicznymi objawami zapalenia dróg żółciowych wywołanego przez pałeczkę okrężnicy (E.coli) są:
1) gorączka;
2) świąd skóry;
3) żółtaczka;
4) spadek ciśnienia tętniczego krwi;
5) bóle w prawym górnym kwadrancie brzucha.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) wszystkie wymienione.
B) 1,2,3,4.
C) 1,3,5.
D) 1,3,4.
E) żadna z wymienionych.

C) 1,3,5.

55

Nie wymaga aktualnie diagnostyki i leczenia:
A) wrodzony wodniak jądra u 2-miesięcznego dziecka.
B) brak kontroli oddawania moczu u 18-miesięcznego dziecka.
C) przyklejony napletek do żołędzi u 2-letniego dziecka.
D) prawdziwe są odpowiedzi A,B.
E) prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

E) prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.

56

Wskaż prawdziwe zdania dotyczące uwięźnięcia przepukliny brzusznej:
1) najczęściej uwięźnięciu ulega przepuklina pachwinowa;
2) w niektórych przypadkach uwięźnięciu ulega tylko ściana jelita;
3) przepuklina uwięźnięta zawsze prowadzi do niedrożności mechanicznej jelit;
4) do uwięźnięcia dochodzi najczęściej w nocy, w czasie snu.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) wszystkie wymienione.
B) 1,2,4.
C) 2,4.
D) 1,2.
E) 1,2,3

D) 1,2.

57

70-letnia chora, od 3 dni skarżąca się na stały ból w lewym dole biodrowym. W wywiadzie przewlekłe zaparcia. W dniu dzisiejszym ból nagle się nasilił. W badaniu przedmiotowym silna bolesność uciskowa w całym podbrzuszu, obrona mięśniowa, tachykardia, temperatura 38°
A) ostre zapalenie lewych przydatków.
B) perforacja wrzodu żołądka lub dwunastnicy.
C) niedrożność mechaniczna jelita grubego.
D) zakażenie dróg moczowych z lewostronnym roponerczem.
E) perforacja uchyłku esicy.

E) perforacja uchyłku esicy.

58

Wskaż prawdziwe zdanie o zapaleniu wyrostka robaczkowego:
1) nie wskazane jest leczenie laparoskopowe
2) może występować w każdym wieku
3) charakterystyczne jest przemieszczanie się bólu z nadbrzusza do prawego podbrzusza
4) występuje z jednakowa czestością u obu płci
5) często współistnieje z rakiem kątnicy
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,3,5
E) 2,3,5

B) 2,3,4

59

W urazowym pęknięciu śledziony:
1) usunięcie śledziony jest zawsze konieczne;
2) możliwe jest oszczędzenie części miąższu śledziony;
3) można operować technika laparoskopową;
4) zawsze występuje krwawienie do jamy otrzewnej;
5) często powstaje krwiak zaotrzewnowy.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3
B) 3,4
C) 2,3
D) 1,4
E) 2,5

E) 2,5

60

35-letnia pacjentka skarży się na wyczuwalny guz lokalizowany w dolnym zewnętrznym kwadrancie piersi prawej. Twór jest bolesny, a skóra nad nim zaczerwieniona i nadmiernie ucieplona. Pacjentka gorączkuje. W wykonanym USG opisano regularną hipoechogeniczną zmianę o średnicy 7cm. Właściwym postępowaniem będzie:
A) nacięcie i drenaż ropnia piersi, dodatkowo antybiotykoterapia.
B) wycięcie zmiany w całości i przesłanie jej do badania histopatologicznego.
C) leczenie okładami z Rivanolum i antybiotykiem empirycznie.
D) biopsja cienkoigłowa zmiany pod osłoną antybiotyku.
E) żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna.

A) nacięcie i drenaż ropnia piersi, dodatkowo antybiotykoterapia.

61

75-letni mężczyzna z chorobą uchyłkową esicy zgłasza: bóle w lewym dolnym kwadrancie, zaburzenia w rytmie wypróżnień bez obecności krwi w stolcu, gorączkę. W badaniu palpacyjnym stwierdzono guz, obronę mięśniową i objaw Blumberga w lewym dole biodrowym. W leczeniu tego pacjenta w pierwszej kolejności należy rozważyć:
1) leczenie operacyjne;
2) dietę elementarną;
3) zwiększone spożycie rozpuszczalnych form błonnika;
4) dietę ścisłą;
5) antybiotykoterapię przez 7-10 dni.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,4,5.
B) 4,5.
C) 2,3.
D) 1,2.
E) 2,3,5.

B) 4,5.

62

Do leczenia szpitalnego przyjęto 56-letnią, otyłą chorą z trwającymi od około 12 h
dolegliwościami bólowymi w nadbrzuszu. W ultrasonografii stwierdzono kamicę pęcherzyka
żółciowego, przestrzeni pozaotrzewnowej nie uwidoczniono. W badaniach laboratoryjnych
stwierdza się istotnie podniesiony poziom leukocytów, białka C reaktywnego oraz
amylazy. Jakie powinno być Twoim zdaniem najbardziej prawidłowe postępowanie?
A) pilna laparoskopowa cholecystektomia.
B) otwarta cholecystektomia z cholangiografią śródoperacyjną.
C) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna.
D) przeniesienie na OIT i dokładne monitorowanie chorej.
E) dieta „0”, płynoterapia, antybiotyk i obserwacja.

C) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna.

63

Pacjent został przyjęty w ramach ostrego dyżuru do Oddziału Chirurgii z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Badania dodatkowe (USG) pozwoliły na stwierdzenie nacieku okołowyrostkowego. U pacjenta wdrożono leczenie zachowawcze, a po ustąpieniu dolegliwości i spadku liczby leukocytów w krwi obwodowej został on w szóstej dobie wypisany do domu. Na drugi dzień pacjent zgłosił się ponownie na Izbę Przyjęć tego samego szpitala skarżąc na podwyższoną ciepłotę ciała, uczucie ogólnego rozbicia oraz ból o niewielkim nasileniu w prawym dole biodrowym. Wskaż właściwe wnioski i postępowanie:
A) u pacjenta należy wykonać USG jamy brzusznej.
B) u pacjenta można wykonać TK jamy brzusznej.
C) pacjent prawdopodobnie będzie wymagał doraźnego leczenia inwazyjnego.
D) możliwe będzie rozpoznanie obecności ropnia wewnątrzbrzusznego.
E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

64

Który z wymienionych objawów nie odpowiada przełomowi hiperkalcemicznemu?
A) oliguria.
B) polidypsja.
C) nudności i wymioty.
D) senność i śpiączka.
E) obniżenie ciśnienia.

A) oliguria.

65

Najpewniejszym sposobem zróżnicowania krwawienia z żylaków przełyku od krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy jest:
A) charakter wymiotów: obecność świeżej krwi lub skrzepów (żylaki) lub wymiotyfusowate (wrzód).
B) charakter stolca: krwisty (żylaki) lub smolisty (wrzód).
C) stan ogólny chorego: ciężki z zaburzeniami hemodynamicznymi (żylaki) lub dobry,bez zaburzeń hemodynamicznych (wrzód).
D) wywiad i badanie przedmiotowe: marskość wątroby w wywiadzie i kliniczne objawymarskości w badaniu (żylaki).
E) intensywność krwawienia: masywne krwawienie (żylaki) lub niewielkie podkrwawianie(wrzód).

D) wywiad i badanie przedmiotowe: marskość wątroby w wywiadzie i kliniczne objawymarskości w badaniu (żylaki).

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Choroba wrzodowa: Postępowanie w przypadku zakażeń Helicobacter pylori (ang., 2012 r.)
http://gut.bmj.com/content/61/5/646.full.pdf%20html

66

Przedłużająca się niedrożność porażenna po operacji brzusznej może być spowodowana:

1) hipoalbuminemią
2) kwasicą
3) hipokaliemią
4) zespołem ciasnoty wewnątrzbrzusznej
5) ropniem wewnątrzbrzusznym
Wskaż prawidłowy zestaw:
A) 1,2,4
B) 3,4,5
C) 1,3,5
D) 4,5
E) wszystkie poprawne

E) wszystkie poprawne

67

Drenaż drenem "T" sposobem Kerha służy do drenowania:
A) jamy opłucnej
B) jamy otrzewnej
C) moczowodów
D) dróg żółciowych
E) brak prawidłowej odp.

D) dróg żółciowych

68

Wskaż prawidłowe stwierdzenie na temat złamań szyjki kości udowej:
1) częste u osób w wieku podeszłym.
2) częściej u kobiet
3) leczenie operacyjne - zespolenie odłamów
4) leczenie operacyjne - proteza
5) leczenie operacyjne tylko u osób młodych

Wskaż prawidłowy zestaw:

/pytanie unieważnione z powodu braku prawidłowej odpowiedzi wśród dostępnych wariantów/
A) 1,3,4
B) 1,2,3
C) 2,3,4
D) 1,2,5
E) 2,4,5

Prawidłowe 1,2,3,4

Cechy kliniczne tego złamania są następujące:
— jest to złamanie typowe dla osteoporozy starczej
— 90% złamań występuje po 50. roku życia (w Wielkiej Brytanii średni wiek to 75 lat);
— występuje ono 2 razy częściej u kobiet.
Z założenia nie ma tu leczenia zachowawczego. Leczenie operacyjne (złamania przezszyjkowe — endoproteza,
złamania przez- i podkrętarzowe — zespolenie
odłamów) jest leczeniem z wyboru.
(Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology, Tom/Volume 60; Numer/Number 6/2009)

69

W przypadku zranienia się przez lekarza podczas wykonywania zabiegu operacyjnego prawidłowe postępowanie to:
1) wykonanie badan na nosicielstwo HIV i HCV u lekarza;
2) wykonanie badan na nosicielstwo HIV i HCV u pacjenta;
3) w kadym przypadku podanie leków antyretrowirusowych.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) tylko 1.
B) tylko 2.
C) 1,2.
D) 2,3.
E) wszystkie wymienione.

C) 1,2.

70

W celu tamowania krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego pod postacią krwistych wymiotów w pierwszej kolejności (metoda z wyboru) należy zastosować:
A) leczenie operacyjne
B) leczenie zachowawcze
C) leczenie endoskopowe
D) obserwację pacjenta
E) żadne z wymienionych

C) leczenie endoskopowe

71

Uszkodzenie kości w miejscu osłabionym przez wcześniej istniejącą chorobę nosi nazwę złamania patologicznego. Do przyczyn takiego złamania nie zalicza się:
A) uszkodzenia w obszarze poprzednio przebytego złamania.
B) pierwotnych guzów kości bądź przerzutów nowotworowych.
C) zakażenia.
D) chorób metabolicznych i układowych.
E) chorób wrodzonych.

A) uszkodzenia w obszarze poprzednio przebytego złamania.

72

Pacjent 25-letni zgłosił się do izby przyjęć z powodu bólu przy siadaniu i defekacji (od 3 dni). W badaniu fizykalnym obecna zmiana guzowata na pośladku, umiejscowiona 3 cm od odbytu, skóra nad zmianą nie zmieniona. Badanie per rectum nie możliwe do wykonania z powodu silnej bolesności. Jakie będzie postępowanie:
A) antybiotykoterapia
B) USG transrektalne
C) nacięcie i drenaż
D) drenaż pod kontrolą USG
E) badanie per rectum w znieczuleniu

C) nacięcie i drenaż

73

Prawidłowe założenie drenu jest podstawą leczenia chorych z obrażeniami klatki piersiowej. Standardowym miejscem jest linia pachowa środkowa w 5. lub 6. międzyżebrzu. Wskaż prawdziwe twierdzenia spośród podanych poniżej:
1) położenie to jest zwykle bezpieczne ze względu na to, że znajduje się powyżej przepony;
2) w tym obszarze mięśnie klatki piersiowej są najcieńsze;
3) to umiejscowienie drenu, dzięki grawitacji, umożliwia ewakuację zarówno krwi, jak i powietrza.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) tylko 1.
B) tylko 2.
C) 1,2.
D) 1,3.
E) wszystkie wymienione.

E) wszystkie wymienione.

74

Przedziurawienie wrzodu żołądka lub dwunastnicy objawia się:
1) smolistymi stolcami; 4) zatrzymaniem wiatrów;
2) wymiotami z domieszką krwi; 5) obroną mięśniową.
3) okresowymi bólami brzucha;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 3,4.
C) 4,5.
D) 2,5.
E) 1,5.

C) 4,5.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Choroba wrzodowa: Postępowanie w przypadku zakażeń Helicobacter pylori (ang., 2012 r.)

http://gut.bmj.com/content/61/5/646.full.pdf%20html

75

Przeciwwskazaniami do stosowania kwasu ursodeoksycholowego (UDCA) w leczeniu kamicy pęcherzyka żółciowego są:
1) kamienie barwnikowe;
2) kamienie uwapnione;
3) złogi o średnicy powyżej 15 mm;
4) mnogie kamienie;
5) ciąża;
6) otyłość.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3,5.
B) 4,5,6.
C) wszystkie wymienione.
D) żadna z wymienionych.
E) tylko 5.

C) wszystkie wymienione.

76

Metoda operacyjna tzw. otwartego brzucha, polegająca na planowych, powtarzanych rewizjach jamy brzusznej, płukaniu i usuwaniu zakażonych oraz martwiczych tkanek stanowi „złoty standard” w leczeniu:
A) niedrżności mechanicznej przewodu pokarmowego.
B) ostrego martwiczego zapalenia trzustki.
C) przewlekłego zapalenia trzustki. wyrostka robaczkowego.
D) raka trzustki.
E) ostrego zapalenia

B) ostrego martwiczego zapalenia trzustki.

77

W leczeniu owrzodzenia żylnego największe znaczenie ma:
A) chirurgiczne oczyszczenie rany.
B) kompresoterapia.
C) stosowanie maści zasuszajacych.
D) antybiotykoterapia.
E) leczenie żylaków podudzi.

B) kompresoterapia.

78

U pacjenta chirurg wykonał nacięcie skóry na wysokości jednego palca powyżej wcięcia mostka i po sprowadzeniu cieśni tarczycy do dołu i nacięciu pionowym dwóch chrząstek pierścieniowatych tchawicy, wprowadził do jej światła rurkę, którą następnie przymocował szwem do skóry. Zabieg został wykonany bez znieczulenia. Jak nazywa się opisywany zabieg?
A) konikotomia planowa.
B) konikotomia nagła.
C) tracheostomia planowa.
D) tracheostomia nagła.
E) bronchostomia.

D) tracheostomia nagła.

79

Pacjentka 3 dni po operacji raka pęcherzykowego tarczycy zgłasza drętwienia, mrowienie okolicy ust, niepokój. Jakie będzie postępowanie w tym przypadku?
A) podanie lekow uspokajających
B) preparaty wapnia i.v.
C) leki poprawiające krążenie
D) reoperacja
E) psychoterapia

B) preparaty wapnia i.v.

80

U 75-letniej chorej w 5. dobie po hemikolektomii prawostronnej wystąpił silny, ciągły ból brzucha. Stwierdzono brzuch bolesny z objawami otrzewnowymi, brak perystaltyki, temp. 39°C, tętno 120/min. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem jest:
A) niedrożność porażenna.
B) nieszczelność zespolenia.
C) perforacja wrzodu trawiennego.
D) zapalenie trzustki.
E) ropnie międzypętlowe.

B) nieszczelność zespolenia.

81

Podczas gastroskopii wykonywanej z powodu dolegliwości dyspeptycznych
u 60 letniego mężczyzny stwierdzono kraterowate owrzodzenie średnicy około 4 cm
położone w części podwpustowej na krzywiźnie mniejszej żołądka. W pobranych
wycinkach stwierdzono utkanie raka żołądka typu jelitowego. Do jakiego zabiegu
operacyjnego należy w pierwszym rzędzie kwalifikować tego chorego?
A) całkowite wycięcie żołądka.
B) całkowite wycięcie żołądka w limfadenektomią.
C) częściowe proksymalne wycięcie żołądka.
D) częściowe dystalne wycięcie żołądka.
E) częściowe dystalne wycięcie żołądka z limfadenektomią.

B) całkowite wycięcie żołądka w limfadenektomią.

82

Wprawdzie dla opanowania krwotoku z żylaków przełyku stosuje się obecnie leczenie endoskopowe, to w pewnych sytuacjach ma zastosowanie tamponada balonowa. Zakładając choremu zgłębnik Sengstakena-Blakemore’a należy stosować następującą zasadę:
A) zgłębnik zakłada się przez usta, najlepiej pod kontrolą laryngoskopu.
B) oba balony wypełnia się powietrzem.
C) oba balony wypełnia się płynem.
D) balon żołądkowy wypełnia się płynem, przełykowy powietrzem.
E) zgłębnik należy utrzymywać w napięciu, obciążając go ciężarkiem o wadze 1 kg.

B) oba balony wypełnia się powietrzem.

wg Noszczyka i internisty na Konsylium24: D) balon żołądkowy wypełnia się płynem, przełykowy powietrzem.
Wypełnia się balon żołądkowy powietrzem lub wodą (ok.200 ml) (...) Po wypełnieniu balonu przełykowego powietrzem do ciśnienia 40 mmHg, sondę umieszcza się na wyciągu.
Zgłębniki do tamponady należy wprowadzać przez nos. Zgłębnik powinien być stale napięty przez linkę ciężarkiem o wadze 250-500g"

83

3-tygodniowy noworodek płci męskiej. Od 2 dni chlustająco wymiotuje treścią
pokarmową po każdej próbie karmienia piersią oraz jest bardzo niespokojny. W badaniu
przedmiotowym lekarz stwierdził dodatni objaw oliwki. Najbardziej prawdopodobnym
rozpoznaniem jest:
A) zarośnięcie przełyku.
B) przerostowe zwężenie odźwiernika.
C) niedrożność odbytnicy.
D) alergia pokarmowa.
E) ostry nieżyt żołądka.

B) przerostowe zwężenie odźwiernika.

84

Chory był przez półtora miesiąca hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia trzustki. W trzy tygodnie po wypisaniu do domu zaczął odczuwać bóle w nadbrzuszu, pojawiła się narastająca stopniowo gorączka. W nadbrzuszu wyczuwa się bolesny, nieruchomy guz. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A) torbiel rzekoma.
B) ropień.
C) torbiel prawdziwa.
D) guz nowotworowy.
E) nawrót ostrego zapalenia trzustki.

B) ropień.

85

Drenaż płynu z jamy opłucnowej powinien być założony przez:
A) 3-4 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej.
B) 5-6 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej.
C) 3-4 miedzyżebrze w linii pachowej przedniej.
D) 5-6 miedzyżebrze w linii pachowej przedniej.
E) 7-8 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej.

B) 5-6 miedzyżebrze w linii pachowej tylnej.

86

60-letnia otyła kobieta zgłosiła się do szpitala z powodu silnego bólu w prawym podżebrzu, promieniującego do prawej łopatki. Ból pojawił się przed 5 godzinami po błędzie dietetycznym. W badaniu przedmiotowym jamy brzusznej stwierdzono silną bolesność pod prawym łukiem żebrowym bez objawów otrzewnowych. Perystaltyka była zachowana, prawidłowa. Podobne dolegliwości występowały kilkakrotnie wcześniej. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A) przedziurawienie owrzodzenia żołądka.
B) zator tętnicy krezkowej górnej.
C) kolka nerkowa lewostronna.
D) kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego.
E) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.

D) kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego.

87

Kobieta lat 56 trafia do szpitala po urazie czaszkowo-mózgowym. Otwiera oczy w odpowiedzi na bodziec bólowy, na który występuje reakcja zgięciowa (ucieka ręką). Jest na tyle zdezorientowana, że nie jest możliwe zebranie z nią wywiadu. Jaką ma punktację w skali GCS?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
E) 13

C) 9

88

U 58-letniego pacjenta leczonego na Oddziale Hepatologii z powodu marskości wątroby wystąpiły objawy krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ciśnienie chorego wynosiło 170/80 mmHg, akcja serca 118/min. Jakie rozpoznanie i postępowanie będzie najbardziej prawdopodobne?

A) żylaki przełyku – panendoskopia.
B) żylaki przełyku – laparotomia.
C) krwawiący wrzód dwunastnicy – panendoskopia.
D) krwawiący wrzód dwunastnicy – laparotomia.
E) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

A) żylaki przełyku – panendoskopia.

89

Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej wykonuje się celem potwierdzenia:
A) niedrożności przewodu pokarmowego.
B) perforacji przewodu pokarmowego.
C) kamicy pęcherzyka żółciowego.
D) prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E) prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.

D) prawdziwe są odpowiedzi A i B.

90

Który z wymienionych nie jest czynnikiem ryzyka rozejścia się rany pooperacyjnej?
A) wiek (powyżej 30 lat).
B) cukrzyca.
C) żółtaczka.
D) nadciśnienie w jamie brzusznej.
E) wszystkie wymienione są czynnikami ryzyka.

A) wiek (powyżej 30 lat).

91

Nastawienie zwichnięcia stawu ramiennego wykonuje się najczęściej sposobem Kochera i wykonuje się w 4 fazach w odpowiedniej kolejności:
A) abdukcja, rotacja do wewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej i rotacja na zewnątrz.
B) abdukcja, rotacja na zewnątrz, odwiedzenie od klatki piersiowej i rotacja do wewnątrz.
C) abdukcja, rotacja na zewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej, rotacja do wewnątrz.
D) abdukcja, rotacja do wewnątrz, odwiedzenie od klatki piersiowej, rotacja na zewnątrz.
E) abdukcja, rotacja na zewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej, rotacja na zewnątrz.

C) abdukcja, rotacja na zewnątrz, przywiedzenie do klatki piersiowej, rotacja do wewnątrz.

http://www.youtube.com/watch?v=2wiIlT6_YLM

92

Triada Whippla to objawy towarzyszące:
A) ostremu zapaleniu trzustki.
B) guzowi trzustki – insulinoma.
C) perforowanemu owrzodzeniu dwunastnicy.
D) krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
E) niedrożności przewodu pokarmowego.

B) guzowi trzustki – insulinoma.

93

Chory lat 33 w wypadku komunikacyjnym doznał złamania trzonu kości udowej. Wykonano: tomografię komputerową głowy – bez odchyleń, RTG klatki piersiowej – bez odchyleń, USG brzucha – bez odchyleń, Hb – 12,5 g%, RR – 120 / 80. Choremu planowano wykonać zespolenie śródszpikowe w dniu następnym i założono wyciąg szkieletowy za guzowatość piszczeli. U chorego w nocy wystąpiły zaburzenia świadomości i pobudzenie psychoruchowe. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest/są:

A) powikłania płucne o charakterze zakrzepowo-zatorowym.
B) wstrząśnienie mózgu.
C) postępujące rozmiękanie mózgu.
D) działanie leków przeciwbólowych.
E) zatory tłuszczowe w krążeniu mózgowym.

E) zatory tłuszczowe w krążeniu mózgowym

94

W dobie stosowania leków hamujących wydzielanie HCl wskazania do
chirurgicznego leczenia wrzodu żołądka istnieją w przypadku:
A) przedziurawienia.
B) nieskuteczności leczenia zachowawczego przez ponad 3 miesiące.
C) nawrotu wrzodu pomimo prawidłowego leczenia zachowawczego.
D) niemożności wykluczenia procesu złośliwego.
E) we wszystkich wymienionych.

E) we wszystkich wymienionych.

95

Podczas operacji, w której resekowano odbytnicę doszło do otwarcia światła jelita na perforowanym guzie i wycieku treści kałowej do jamy otrzewnej. W jaki sposób kwalifikuje się taką ranę?
A) rana czysta.
B) rana czysto-skażona.
C) rana skażona.
D) rana brudna.
E) rana operacyjna.

C) rana skażona.

A rana czysto-skażona to jest kontrolowane otwarcie przewodu pokarmowego w trakcie operacji

96

Co jest najczęstszą przyczyną ostrego zapalenia trzustki:
1) alkoholowa marskość wątroby
2) nadmiar tłuszczu w pożywieniu
3) spożycie w nadmiernej ilości alkoholu
4) dieta niskobiałkowa
5) kamica żółciowa

Wskaż prawidłowy zestaw:
A) 1 i 2
B) 2 i 3
C) 1 i 3
D) 4 i 5
E) 3 i 5

E) 3 i 5

97

Stan zapalny przełyku, w którym stwierdza się w okolicy połączenia przełykowo-żołądkowego zastąpienie nabłonka wielowarstwowego płaskiego nabłonkiem gruczołowym, nazywamy:
A) zespołem Mallory'ego-Weissa.
B) kurczem przełyku.
C) chorobą refluksową.
D) przełykiem Barretta.
E) kurczem wpustu.

D) przełykiem Barretta.

Zespoł Mallory'ego-Weissa - 5-10% wszystkich krwawien z gopp - linijne pekniecia blony sluzowej przelyku - etiologia: intensywne wymioty

98

W którym przypadku nie można założyć przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)?
A) w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze przełyku.
B) w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze wpustu.
C) w zamykającym światło przewodu pokarmowego nowotworze odźwiernika.
D) prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E) prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.

D) prawdziwe są odpowiedzi A i B.

Można założyć PEG celem odbarczenia żołądka, a następnie dokonać np. endoksopowego rozszerzenia odźwiernika z założeniem protezy. PEG może też służyć do podawania leków.

99

Do częstszych przyczyn ostrego zapalenia trzustki należą:
1) kamica pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych;
2) alkohol;
3) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna;
4) niektóre leki;
5) uraz jamy brzusznej;
6) infekcje bakteryjne.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 1,2,6.
C) 2,3,6.
D) 3,5,6.
E) wszystkie wymienione.

A) 1,2,3.

100

Odma otwarta prowadzi do szybko narastającej niewydolności oddechowokrążeniowej, ponieważ w jej przebiegu występuje znaczne przesunięcie narządów śródpiersia na stronę przeciwną.
A) oba twierdzenia są prawdziwe i jest między nimi związek przyczynowy.
B) oba twierdzenia są prawdziwe, lecz nie ma między nimi związku przyczynowego.
C) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.
D) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
E) oba twierdzenia są fałszywe.

C) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie jest fałszywe.

101

Spiralę śmierci tworzą i wzajemnie się napędzają:
1) hipowolemia
2) kwasica
3) anuria
4) hipotermia
5) zaburzenia krzepnięcia
A) 1,2,3
B) 1,2,5
C) 2,3,5
D) 2,4,5
E) 3,4,5

D) 2,4,5

102

Jaki narząd jest najczęstszym miejscem lokalizacji przerzutów z nowotworu innych narządów?
A) mózg
B) płuca
C) wątroba
D) kości
E) skóra

Rozne sa prawidlowe odpowiedzi...

Albo watroba albo pluca (roznie rozne zrodla podaja)

103

Przyczyną bólu w okolicy prawego dolnego kwadranta brzucha może być:
A) zapalenie uchyłków esicy.
B) zapalenie węzłów krezkowych.
C) zapalenie uchyłka kątnicy.
D) prawdziwe są odpowiedzi B, C.
E) prawdziwe są odpowiedzi A,B, C.

D) prawdziwe są odpowiedzi B, C.

104

Ściana jelita ulega martwicy w następstwie:
1) uwięźnięcia przepukliny;
2) nadciśnienia wrotnego;
3) zadzierzgnięcia jelita wokół zrostów otrzewnowych;
4) zatoru tętnicy krezkowej lub jej rozgałęzień;
5) uchyłków jelita cienkiego.
Prawidłowa odpowiedź to:
Tę odpowiedź wybrało
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 1,3,5.
D) 1,3,4.
E) 1,2,4.

D) 1,3,4.

105

Pacjent doznał w wypadku komunikacyjnym otwartego złamania kości udowej. Złamania zaopatrzono operacyjnie. W następnym dniu chory skarży się na narastający ból kończyny, nie reagujący na normalne dawki leków przeciwbólowych. Jest blady, spocony, majaczy, choć nie ma wysokiej gorączki. Rana jest obrzęknięta i bardzo bolesna bez wyczuwalnego trzeszczenia. Po zdjęciu jednego szwu z rany wycieka posokowaty brudnoszary płyn. Należy przede wszystkim podejrzewać:
A) zakażenie gronkowcem metycylinoopornym.
B) zgorzel gazową.
C) wcześnie występującą ropowicę paciorkowcową.
D) masywne zakażenie Escherichia coli.
E) zakażenie meningokokowe.

B) zgorzel gazową.

106

Powikłaniami zrostu kości są:
1) zrost w nieprawidłowym ustawieniu;
2) zapalenie kości;
3) przykurcze sąsiednich stawów;
4) zrost opóźniony;
5) staw rzekomy.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,5.
B) 1,4,5.
C) 2,3,5.
D) 2,4,5.
E) 3,4,5.

B) 1,4,5.

107

Trzy najczęstsze przyczyny krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego to:
1) rak żołądka; 4) zespół Mallory – Weissa;
2) krwotoczne zapalenie śluzówki żołądka; 5) żylaki przełyku.
3) choroba wrzodowa;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 3,4,5.
D) 1,3,4.
E) 2,3,5.

E) 2,3,5.

108

W przypadku zwężenia przełyku spowodowanego nieoperacyjnym nowotworem, najlepszą metodą przewlekłego leczenia żywieniowego jest:
A) dożylne podawanie roztworu glukozy.
B) podawanie mieszaniny roztworów odżywczych do żyły obwodowej.
C) podawanie mieszaniny roztworów odżywczych do żyły centralnej.
D) podawanie mieszaniny roztworów odżywczych przez gastrostomie.
E) doodbytnicze podawanie mieszaniny roztworów odżywczych.

D) podawanie mieszaniny roztworów odżywczych przez gastrostomie.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Nowotwory narządów trawiennych: Przełyk Baretta i gruczolakorak przełyku - konsensus (ang., 2012 r.)

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0016-5085/PIIS0016508512006142.pdf

109

Najlepsze rokowanie po leczeniu chirurgicznym przerzutów nowotworowych do wątroby istnieje w przypadku:
A) raka żołądka.
B) czerniaka.
C) raka piersi.
D) raka jelita grubego.
E) raka trzustki.

D) raka jelita grubego.

110

Przy naciśnięciu w lewym dolnym kwadrancie brzucha pacjent odczuwa ból po przeciwległej stronie. Jest to objaw:
A) Chełmońskiego.
B) Blumberga.
C) Rovsinga.
D) Cullena.
E) Goldflamma.

C) Rovsinga.

111

Tylną ścianę kanału pachwinowego tworzy:
A) dolny brzeg mięśnia skośnego wewnętrznego brzucha.
B) dolny brzeg mięśnia poprzecznego brzucha.
C) powięź poprzeczna brzucha.
D) więzadło pachwinowe.
E) rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.

C) powięź poprzeczna brzucha.

112

Obecność kamieni w przewodzie żółciowym wspólnym można podejrzewać, gdy:
1) przewód żółciowy wspólny jest poszerzony;
2) w pęcherzyku żółciowym jest dużo drobnych kamieni;
3) chory przebył żółtaczkę mechaniczną;
4) przewód pęcherzykowy jest niedrożny;
5) przewód pęcherzykowy jest szeroki.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) wszystkie wymienione.
B) 1,2,3,5.
C) 1,2,3,4.
D) 4,5.
E) 3,4,5.

B) 1,2,3,5.

113

Zastrzał:
1) jest zakażeniem toczącym się po stronie dłoniowej palców i ręki;
2) jest zakażeniem grzybiczym;
3) jest krwiopochodnym zakażeniem bakteryjnym;
4) leczenie polega na nacięciu, sączkowaniu i unieruchomieniu;
5) jest zakażeniem wału paznokciowego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 2,4.
B) 3,4.
C) 4,5.
D) 1,4.
E) 2,5.

D) 1,4.

114

62-letnia chora, zgłasza się z bólem całego brzucha o umiarkowanym nasileniu. W wywiadzie tendencja do zaparć, okresowe pojawianie się krwi w stolcu i utrata masy ciała ok. 4 kg. Od 3 dni zatrzymanie gazów i stolca. Nie wymiotowała. W badaniu przedmiotowym stan dobry, brzuch wzdęty, bolesny na całej powierzchni, objawy
otrzewnowe ujemne, per rectum brak stolca w bańce odbytnicy. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A) ostre zapalenie uchyłków esicy.
B) zwężenie esicy na tle uchyłkowatości.
C) zaostrzenie przewlekłego zaparcia.
D) niedrożność jelita grubego, prawdopodobnie na tle nowotworowym.
E) niedrożność jelita grubego, spowodowana prawdopodobnie kamieniem kałowym.

D) niedrożność jelita grubego, prawdopodobnie na tle nowotworowym.

115

Infekcja tkanek miękkich ograniczona do tkanki podskórnej, najczęściej ograniczona do jednego paliczka, a w przypadku zajęcia paliczka bliższego z tendencją do przechodzenia na dłoń. Początkowo w formie nacieku zapalnego, później zbiornika zawierającego treść ropną. Przedstawiona charakterystyka może odpowiadać:
A) zanokcicy.
B) ropniakowi.
C) zastrzałowi.
D) surowiczakowi.
E) włókniakowi.

C) zastrzałowi.

116

Kobieta lat 40 po przebytych dwóch porodach, o masie ciała 104 kg przy wzroście 172 cm – to pacjentka ze skłonnością do:
A) wrzodu żołądka i dwunastnicy.
B) kamicy przewodowej i moczowej.
C) kamicy żółciowej.
D) wrzodu dwunastnicy.
E) kamicy nerkowej.

C) kamicy żółciowej.

117

Bóle brzucha, zatrzymanie wiatrów i stolca oraz nudności i wymioty to objawy:
1) porażennej niedrożności jelit;
2) mechanicznej niedrożności jelit;
3) kolki w przebiegu kamicy żółciowej;
4) hiperkaliemii;
5) hipernatremii.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 2,4,5.
D) 1,3,4.
E) 1,2,5.

A) 1,2,3.

118

Które z niżej wymienionych badań jest najmniej przydatne w diagnostyce niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego:
A) rtg przeglądowe jamy brzusznej.
B) kontrastowy wlew doodbytniczy.
C) osłuchiwanie brzucha (charakter dźwięków perystaltyki).
D) tomografia komputerowa brzucha.
E) pasaż przewodu pokarmowego.

D) tomografia komputerowa brzucha.

119

Które z niżej wymienionych jest badaniem z wyboru u chorego z objawami krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego?
A) tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym.
B) wlew barytowy.
C) kolonoskopia.
D) angiografia selektywna.
E) angiografia subtrakcyjna.

C) kolonoskopia.

120

Jedną z przyczyn narastającego ciśnienia w drogach żółciowych prowadzącą do żółciowej marskości wątroby jest pierwotne zwężające zapalenie dróg żółciowych (primary sclerosing cholangitis – PSC). Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące pierwotnego zwężającego zapalenia dróg żółciowych:
1) w 60 – 70% PSC towarzyszy wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna;
2) współistnienie PSC i nieswoistych zapalnych chorób jelit w istotny sposób zwiększa ryzyko rozwoju raka dróg żółciowych;
3) chorobami towarzyszącymi mogą być: choroba Peyronie, guzy rzekome gałek ocznych;
4) głównymi objawami są bezbólowa żółtaczka i świąd skóry (45-55% chorych);
5) w leczeniu zastosowanie znajduje endoskopowe wsteczne rozszerzanie i protezowanie dróg żółciowych.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3,5.
B) 1,2,4.
C) 2,3,4,5.
D) wszystkie wymienione.
E) 1,4,5.

D) wszystkie wymienione.

Choroba Peyronie - stwardnienie cial jamistych pracia

121

Metodą z wyboru leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest:
A) leczenie operacyjne z dostępu laparoskopowego.
B) leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi.
C) leczenie operacyjne z dostępu klasycznego.
D) leczenie endoskopowe.
E) żadna z wymienionych metod.

D) leczenie endoskopowe.

122

Przepukliny w bliźnie pooperacyjnej:
1) mogą ulec uwięźnięciu;
2) ich częstą przyczyną jest ropienie rany;
3) pas przepuklinowy jest właściwym sposobem leczenia;
4) wyniki operacji z siatką polipropylenową i bez siatki są podobne;
5) są skutkiem niedokrwistości.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 1,3.
C) 4,5.
D) 1,5.
E) 2,4.

A) 1,2.

123

Przeszczep narządów w Polsce, po śmierci chorego jest możliwy:
A) w każdym przypadku z wyjątkiem choroby nowotworowej
B) jedynie w przypadku gdy chory wyraził za życia zgodę na piśmie
C) jedynie w przypadku gdy chory wyraził za życia zgodę w obecności dwóch świadków
D) w każdym przypadku po uprzednim wyrażeniu zgody przez najbliższą rodzinę chorego
E) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

E) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

124

Jakie postępowanie wydaje się być optymalne w przypadku stwierdzenia jednoczasowo 3 guzów jelita grubego lokalizowanych odpowiednio we wstępnicy, poprzecznicy i zstępnicy, przy założeniu, że są to gruczolakoraki, a stopień zaawansowania choroby nie przekracza dla żadnego z nich T3NXM0?
A) endoskopowa polipektomia.
B) Przezodbytowa Mikrochirurgia Endoskopowa (TEM). protezy.
C) kolektomia.
D) endoskopowe założenie
E) leczenie paliatywne.

C) kolektomia.

125

Ostre toksyczne rozszerzenie okrężnicy (megacolon toxicum) to powikłanie:
A) gruźlicy jelita grubego.
B) wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i odbytnicy.
C) raka odbytnicy.
D) zwężenia odbytu.
E) ropnia w zagłębieniu odbytniczo – macicznym.

B) wrzodziejącego zapalenia okrężnicy i odbytnicy.

126

Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące przepuklin przeponowych:
A) częściej występuje przepuklina rozworu przełykowego okołoprzełykowa niż wślizgowa.
B) leczeniem przepuklin rozworu przełykowego jest fundoplikacja.
C) przepuklinie wślizgowej towarzyszy refluksowe zapalenie przełyku.
D) przepuklinie okołoprzełykowej towarzyszyć może krwawienie i uwięźnięcie.
E) wrota wrodzonych przepuklin przeponowych to otwór Bochdaleka i Morgagniego.

A) częściej występuje przepuklina rozworu przełykowego okołoprzełykowa niż wślizgowa.

127

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące wiotkiej klatki piersiowej:
A) powstaje w wyniku złamań co najmniej trzech sąsiednich żeber, gdy każde z nichjest złamane co najmniej w dwóch miejscach.
B) siła potrzebna do spowodowania tego rodzaju obrażeń zwykle powoduje stłuczeniepłuca.
C) najważniejsze jest jak najszybsze zabezpieczenie dróg oddechowych – metodą zwyboru jest intubacja.
D) wszystkie prawidłowe.
E) żaden z powyższych.

D) wszystkie prawidłowe.

128

Rak tarczycy wywodzący się z komórek C to rak:
A) rdzeniasty.
B) brodawkowaty.
C) pęcherzykowy.
D) anaplastyczny.
E) żaden z wymienionych.

A) rdzeniasty.

129

W przepuklinie okołoprzełykowej rozworu przełykowego dochodzi do przemieszczenia:
A) całego żołądka wraz z wpustem do śródpiersia.
B) dna i krzywizny większej żołądka bez wpustu.
C) jelita cienkiego.
D) żołądka z wpustem i wątrobą.
E) wpustu i górnej części żołądka.

B) dna i krzywizny większej żołądka bez wpustu.

130

Wskaż zdania, które prawidłowo charakteryzują najbardziej prawdopodobne przyczyny następującego stanu po urazie głowy:
1) jeżeli chory stracił chwilowo przytomność, doznał urazu głowy i jednocześnie oddał pod siebie mocz, to najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu jest udar mózgu;
2) jeżeli chory stracił chwilowo przytomność, doznał urazu głowy i jednocześnie oddał smolisty stolec, to najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu jest krwawienie z przewodu pokarmowego;
3) jeżeli chory doznał urazu głowy, stracił chwilowo przytomność i nie pamięta okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia, to jest to typowy obraz wstrząśnienia mózgu;
4) jeżeli chory stracił chwilowo przytomność, doznał urazu głowy i ma nierówne źrenice, to jest to najprawdopodobniej wynik napadu padaczkowego;
5) jeżeli chory doznał urazu głowy, jest nieprzytomny, ma nierówne źrenice i bradykardię, to jest to najprawdopodobniej spowodowane krwiakiem śródczaszkowym.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 1,4,5.
C) 2,4,5.
D) 2,3,4.
E) 2,3,5.

E) 2,3,5.

131

Przykurcz Volkmanna charakteryzuje się:
1) ustawieniem ręki i palców w położeniu przeprostu z powodu niedokrwienia mięśni prostowników nadgarstka;
2) ustawieniem ręki i palców w położeniu zgięciowym z powodu zbliznowacenia mięśni prostowników nadgarstka;
3) ustawieniem ręki i palców w położeniu zgięciowym z powodu zbliznowacenia niedokrwionych mięśni zginaczy przedramienia;
4) występowaniem jako powikłanie złamań kości łokciowej;
5) występowaniem jako powikłanie złamań kości ramiennej.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,4,5.
B) 2,4.
C) 3,5.
D) 3,4.
E) 2,5.

C) 3,5.

132

Przy urazie jamy brzusznej jaka metoda diagnostyczna jest szybka i jednocześnie skuteczna?
A) USG typu FAST
B) KT jamy brzusznej
C) RTG
D) diagnostyczne płukanie otrzewnej
E) arteriografia

A) USG typu FAST

http://docs6.chomikuj.pl/240341760,PL,0,0,Badanie-FAST-i-inne-możliwości-wykorzystania-USG-w-stanach-nagłych.doc

133

Optymalny czas wytworzenia (punkty 1-3) i lokalizacja (punkty 4-5) pierwszej przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ to:
1) kilka miesięcy przed rozpoczęciem dializoterapii;
2) kilka dni przed rozpoczęciem dializoterapii;
3) po rozpoczęciu dializoterapii – pierwsze dializy należy wykonać za pomocą cewnika;
4) na przedramieniu;
5) na ramieniu.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,4.
B) 1,5.
C) 2,4.
D) 2,5.
E) 3,4.

A) 1,4.

134

Zastrzał:
1) jest zakażeniem toczącym się po stronie dłoniowej palców i ręki;
2) często przebiega bez bólu;
3) jest zakażeniem krwiopochodnym;
4) leczenie polega na nacięciu, sączkowaniu i unieruchomieniu;
5) przyczyną jest uraz.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 1,4,5.
D) 1,2,4.
E) 1,2,5.

C) 1,4,5.

135

Chory l. 56 zgłosił się z powodu zażółcenia skóry. W wywiadzie nie zgłaszał żadnych dolegliwości bólowych poprzedzających wystąpienie żółtaczki. W badaniu przedmiotowym stwierdzono powiększony, niebolesny pęcherzyk żółciowy. Badania biochemiczne krwi wykazały podwyższony poziom bilirubiny całkowitej (stosunek bilirubiny bezpośredniej do pośredniej wynosił 3:1), nieznaczne podwyższenie poziomu transaminaz. Na podstawie powyższych objawów możemy rozpoznać?
A) kamicę pęcherzyka żółciowego.
B) kamicę przewodową.
C) guz głowy trzustki.
D) WZW.
E) prawdziwe są odpowiedzi A, D.

C) guz głowy trzustki.

136

Objaw Courvoisiera to:
A) bolesny opór patologiczny nad prawym talerzem biodrowym.
B) wyczuwalny, niebolesny, powiększony pęcherzyk żółciowy.
C) stawianie się pętli jelita cienkiego widoczne przez powłoki.
D) powiększona wyczuwalna wątroba.
E) powiększenie wątroby i śledziony.

B) wyczuwalny, niebolesny, powiększony pęcherzyk żółciowy.

137

Którą z wymienionych poniżej diet należy zastosować u 10-letniego chłopca
z ostrym zapaleniem trzustki?
A) eliminacyjną.
B) lekkostrawną.
C) bogatoresztkową.
D) ubogoresztkową.
E) ścisłą głodówkę.

E) ścisłą głodówkę.

138

Który z wymienionych odcinków jelita grubego jest najczęstszym miejscem lokalizacji raka jelita grubego?
A) okrężnica wstępująca.
B) odbytnica.
C) okrężnica zstępująca.
D) okrężnica poprzeczna.
E) wszystkie równie często.

B) odbytnica.

139

Uszkodzenia w mnogich obrażeniach ciała najczęściej dotyczą:
A) głowy.
B) klatki piersiowej.
C) brzucha.
D) miednicy.
E) kończyn.

A) głowy.

140

Które z poniżej podanych zdań dotyczących ostrego rozdęcia okrężnicy (megacolon toxicum) są prawdziwe?
1) rozpoznanie ostrego rozdęcia okrężnicy ustala się na podstawie wyniku enteroklizy metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego;
2) rozpoznanie ostrego rozdęcia okrężnicy ustala się na podstawie badania klinicznego i RTG przeglądowego jamy brzusznej;
3) konieczne jest żywienie parenteralne;
4) w leczeniu stosuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania;
5) zalecane jest doustne podawanie glikokortykosteroidów.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3,4.
B) 1,2,5.
C) 2,3,5.
D) 2,4,5
E) 2,3,4.

E) 2,3,4.

Enterokliza – radiologiczne badanie dwukontrastowe jelita cienkiego.

141

Sonda Sengstakena-Blakemore'a nie powinna być utrzymywana dłużej niż:
A) 12 godzin.
B) 24 godziny.
C) 48 godzin.
D) 36 godzin.
E) nie ma ograniczeń czasowych utrzymywania założonej sondy Sengstakena-Blakemore'a.

B) 24 godziny.

142

Wybierz prawdziwe zdanie:
A) prawidłowym leczeniem raka odbytu jest leczenie chirurgiczne.
B) najczęstszą lokalizacją raka jelita grubego jest kątnica.
C) choroby zapalne jelit nie zwiększają ryzyka wystąpienia raka jelita grubego.
D) najczęstszym typem histopatologicznym raka jelita grubego jest rak płaskonabłonkowy.
E) w przypadku raka odbytnicy T3N0 zlokalizowanego 5 cm od brzegu odbytu właściwym postępowaniem jest radioterapia neoadjuwantowa.

Niby E) w przypadku raka odbytnicy T3N0 zlokalizowanego 5 cm od brzegu odbytu właściwym postępowaniem jest radioterapia neoadjuwantowa.

Sprawdz dlaczego nie ->

A) prawidłowym leczeniem raka odbytu jest leczenie chirurgiczne.

143

Wskaż prawdziwe twierdzenie dotyczące ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego:
1) nie należy operować techniką laparoskopową;
2) najczęściej występuje w młodym wieku;
3) rozpoczyna się bólem, który przemieszcza się z nadbrzusza w prawe podbrzusze;
4) nie występuje u osób powyżej 50 roku życia;
5) często towarzyszy chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 3,4.
C) 4,5.
D) 2,3.
E) 2,4.

D) 2,3.

144

Próba Schwartza służy do oceny:
A) wydolności zastawek żyły odpiszczelowej.
B) wydolności zastawek żyły odstrzałkowej.
C) wydolności żył przeszywających.
D) wydolności zastawek w układzie żył głębokich.
E) drożności układu żył głębokich.

A) wydolności zastawek żyły odpiszczelowej.

Polega na opukiwaniu żylakowato zmienionego pnia żylnego; w przypadku niewydolności zastawek żylnych wyczuwalna jest fala wstrząsowa

145

Nowoczesne leczenie immunosupresyjne po przeszczepie nerki znamiennie wpływa na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory. U biorców przeszczepu nerki najczęściej występują nowotwory:
A) wątroby.
B) skóry.
C) rak piersi.
D) rak jelita grubego.
E) białaczka.

B) skóry.

146

Charakterystyczne objawy raka esicy to:
1) wąskie stolce; 4) spadek ciężaru ciała;
2) podwyższona ciepłota ciała; 5) domieszka krwi w stolcu.
3) niedokrwistość;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,4.
B) 1,3.
C) 2,5.
D) 1,5.
E) 2,3.

D) 1,5.

147

Prawidłowe zaopatrzenie chirurgiczne rany polega na wykonaniu następujących czynności, z wyjątkiem:
A) założenia opaski uciskowej powyżej rany.
B) przemycia brzegów rany.
C) płukania rany i usuniecia z niej skrzepów.
D) kontroli dna rany.
E) wyciecia martwiczych tkanek.

A) założenia opaski uciskowej powyżej rany.

148

Do prowadzenia całkowitego żywienia parenteralnego wskazane jest wkłucie do żyły:
A) łokciowej.
B) podobojczykowej.
C) promieniowej.
D) głównej dolnej.
E) odpiszczelowej.

B) podobojczykowej.

149

45-letni mężczyzna z wywiadem nadciśnienia tętniczego, zgłosił się do izby przyjęć z powodu nagłego silnego bólu w klatce piersiowej z promieniowaniem do pleców. W badaniu fizykalnym słyszalny szmer rozkurczowy oraz brak tętna na kończynie górnej lewej. Najbardziej prawdopodobną przyczyną bólu jest:
A) zawał mięśnia serca.
B) zator tętnicy płucnej.
C) tętniak rozwarstwiający aorty.
D) stenoza zastawki aortalnej.
E) zapalenie osierdzia.

C) tętniak rozwarstwiający aorty.

150

Objawami przedziurawienia wrzodu żołądka lub dwunastnicy są:
1) zatrzymanie wiatrów; 4) nagły, silny ból brzucha;
2) smoliste stolce; 5) obrona mięśniowa.
3) wymioty z domieszką krwi;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 3,4,5.
D) 1,2,5.
E) 1,4,5.

E) 1,4,5.

151

Dla jakich jednostek chorobowych charakterystyczny jest ból w podbrzuszu i lewym dole biodrowym?
1) uchyłkowatość esicy;
2) niedrożność mechaniczna jelita cienkiego;
3) zatrzymanie moczu;
4) zapalenie trzustki;
5) kolka nerkowa;
6) zawał śledziony.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 3,4,6.
B) 2,3,5.
C) 1,3,5.
D) 3,4,5.
E) 4,5,6.

C) 1,3,5.

152

Ciężarna w 8. miesiącu ciąży skarży się na silne bóle umiejscowione pod prawym łukiem żebrowym. 2 lata wcześniej przebyła cholecystektomię klasyczną. W badaniu fizykalnym stwierdzono tachykardię 140/min, obronę mięśniową w rzucie blizny po laparotomii, objaw Blumberga dodatni, perystaltyka nie do oceny. Chora gorączkuje do 38,0ºC, wymiotowała. Tętno płodu 140/min. W badaniach laborato-ryjnych próby wątrobowe w normie, WBC 15 tys./mm³, CRP 120 mg/l. Jakie rozpoznanie wydaje się być najbardziej prawdopodobne?
A) zapalenie uchyłków jelita grubego.
B) zapalenie przewodu żółciowego wspólnego na tle kamiczym.
C) choroba zrostowa.
D) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
E) poród przedwczesny.

D) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.

153

Chory leczony doustnymi antykoagulantami z powodu migotania przedsionków zgłasza się do szpitala z bólami w nadbrzuszu i zażółceniem białkówek. W badaniu USG stwierdza się drobne kamienie w pęcherzyku żółciowym. Prawidłowe postępowanie to:
1) jak najszybsza papillotomia endoskopowa i ewakuacja kamienia z dróg żółciowych;
2) leczenie rozkurczowe i płynoterapia, aby kamień sam się wydalił z dróg żółciowych;
3) określenie poziomu INR, i - jeżeli nie będzie on przekraczał 5 - wykonanie papillotomii endoskopowej i ewakuacji kamienia z dróg żółciowych;
4) pilne przetoczenie 3-4 jednostek osocza świeżo mrożonego, wykonanie papillotomii endoskopowej i ewakuacji kamienia z dróg żółciowych;
5) wykonanie papillotomii endoskopowej i ewakuacji kamienia z dróg żółciowych wtedy, gdy poziom INR nie przekracza 1,5.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) tylko 1.
B) tylko 2.
C) 2,3.
D) 4,5.
E) tylko 5.

E) tylko 5.

154

Właściwa ocena anatomiczna tzw. trójkąta Calota jest niezbędna w chirurgicznym leczeniu:
A) guzów nadnerczy.
B) nowotworów trzustki.
C) wrzodów żołądka.
D) choroby Hashimoto.
E) kamicy żółciowej.

E) kamicy żółciowej.

Trójkąt Calota: wątroba od góry, przewód żółciowy wspólny od strony przyśrodkowej oraz przewód pęcherzykowy od dołu.

155

Do poradni chirurgii ogólnej zgłosił się 32-letni pacjent skierowany przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z powodu ropiejącej rany stopy z cuchnącą wydzieliną, powstałej w wyniku przebicia przez wystający z ziemi na budowie pręt. Chory gorączkuje do 38,0°C, jest apatyczny, wokół rany widoczny jest rumień, skóra jest napięta, lśniąca, przy ucisku wyczuwalne jest trzeszczenie tkanek. W wynikach badań laboratoryjnych wykonanych jeszcze w POZ, oprócz podwyższonych parametrów zapalnych, charakterystyczny jest podwyższony poziom kreatyniny. Jaki schemat zdarzeń wydaje się być prawdopodobny w danym przypadku?
A) pobranie posiewu z rany, antybiotykoterapia empiryczna, konsultacja nefrologiczna, dalsze leczenie ambulatoryjne.
B) hospitalizacja pacjenta, pobranie materiału na posiew, antybiotykoterapia dożylna, obszerne wycięcie tkanek martwiczych, możliwa konieczność amputacji kończyny.
C) hospitalizacja pacjenta, pobranie materiału na posiew, antybiotykoterapia empiryczna, nacięcie i drenaż ropowicy.
D) ambulatoryjne nacięcie ropowicy, posiew, antybiotykoterapia empiryczna.
E) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

B) hospitalizacja pacjenta, pobranie materiału na posiew, antybiotykoterapia dożylna, obszerne wycięcie tkanek martwiczych, możliwa konieczność amputacji kończyny.

156

Profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył kończyn dolnych u osoby podróżującej samolotem (lot

A) unikaniu odwodnienia i wykonywaniu ćwiczeń mięśni łydek.

157

U chorego po urazie brzucha sródoperacyjnie stwierdzono pękniecie śledziony. Prawidłowe postępowanie to:
1) pozostawienie pęknięcia – wytworzenie się krwiaka wokół śledziony spowoduje samoistne zatrzymanie krwawienia;
2) próba zahamowania krwawienia (zeszycie torebki, sklejenie śledziony);
3) usuniecie śledziony, jeśli nie uda się zatamować krwawienia;
4) pozostawienie małych fragmentów usuwanej śledziony w sieci większej.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) tylko 1.
B) 1,2.
C) 2,3.
D) 3,4.
E) 2,3,4.

E) 2,3,4.

158

Zespół objawów:
- ból brzucha nasilający się w czasie ruchów i kaszlu,
- przyspieszone tętno,
- gorączka,
- bolesność uciskowa, obrona mięśniowa,
- leukocytoza,
jest charakterystyczny dla:
A) krwotoku z przewodu pokarmowego.
B) ostrego zapalenia otrzewnej.
C) mechanicznej niedrożności jelit.
D) anginy brzusznej.
E) kolki nerkowej.

B) ostrego zapalenia otrzewnej.

159

Który z wyżej wymienionych stanów może być przyczyną hiperkaliemii?
A) uraz i uszkodzenie mięśni.
B) przewlekła biegunka.
C) nadczynność tarczycy.
D) prawdziwe są odpowiedzi A i C.
E) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

A) uraz i uszkodzenie mięśni.

160

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin okolicy pachwiny:
1) w ich powstaniu ma udział zaburzenie metabolizmu kolagenu;
2) w ich powstaniu ma udział defekt mięśni brzucha;
3) najlepszym sposobem leczenia jest operacja laparoskopowa;
4) przepukliny udowe są częstsze u mężczyzn;
5) najmniej nawrotów jest po operacjach z użyciem siatki z tworzywa.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3.
B) 3,4.
C) 2,5.
D) 1,5.
E) 2,4.

D) 1,5.

161

U pacjenta w pierwszej dobie po hemikolektomii prawostronnej z powodu silnych dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej, wykonano zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej na stojąco, na którym stwierdzono obecność powietrza pod obiema kopułami przepony. Jakie postepowanie będzie najbardziej prawidłowe?
A) relaparotomia w trybie pilnym z powodu podejrzenia perforacji wrzodu stresowego
B) prawdziwe są odpowiedzi A i C
C) wykonanie badania MR celem potwierdzenia powyższego rozpoznania
D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
E) laparotomia zwiadowcza z powodu podejrzenia perforacji wrzodu stresowego

D) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

162

Chory zgłosił się na ostry dyżur chirurgiczny z powodu silnych dolegliwości bólowych okolicy odbytu utrzymujących się od 24 godzin, w badaniu fizykalnym stwierdzono chełboczący opór na lewo od odbytu, z zaczerwienioną, tkliwą palpacyjnie skórą pokrywającą zmianę. W wywiadzie nie stwierdzono żadnych chorób towarzyszących. Który z niżej wymienionych ropni zgodnie z klasyfikacją Cormana jest najbardziej prawdopodobny u tego chorego?
A) ropień międzyzwieraczowy.
B) ropień kulszowo-odbytniczy.
C) ropień nadzwieraczowy.
D) ropień w zakrzepie brzeżnym odbytnicy.
E) ropnie wymienione w A,B i C występują tak samo często.

B) ropień kulszowo-odbytniczy.

163

U 50-letniego mężczyzny z trwającymi od 2 dni dolegliwościami bólowymi w podbrzuszu po stronie lewej w badaniu przedmiotowym stwierdzono: ciepłotę ciała 37,8°C, tkliwość uciskową oraz obecność objawu Blumberga w podbrzuszu lewym. W badaniach laboratoryjnych leukocyty: 17 tys./mm3, CRP 45 U/L a w TK jamy brzusznej – pogrubienie ściany esicy i obecność nacieków zapalnych w okołookrężniczej tkance tłuszczowej. Wskaż najwłaściwszy sposób postępowania:
A) antybiotykoterapia empiryczna i kontrola TK jamy brzusznej po 48-72 godzinach wprzypadku utrzymywania się objawów miejscowego zapalenia otrzewnej.
B) doraźna laparotomia z resekcją zmienionego jelita i zespoleniem pierwotnym.
C) doraźna kolonoskopia lub wlew doodbytniczy z podwójnym kontrastem z uwagi napodejrzenie zmiany rozrostowej esicy.
D) z uwagi na podejrzenie zapalenia uchyłków - doraźne przeprowadzenie zabieguoperacyjnego - resekcji esicy sposobem Hartmana.
E) laparoskopowa resekcja esicy z zespoleniem, bez oczekiwania na progresję choroby.

A) antybiotykoterapia empiryczna i kontrola TK jamy brzusznej po 48-72 godzinach wprzypadku utrzymywania się objawów miejscowego zapalenia otrzewnej.

164

Do czynników ryzyka rozwoju raka trzustki należą:
1) palenie tytoniu;
2) ostre zapalenie trzustki;
3) przewlekłe zapalenie trzustki;
4) predyspozycja genetyczna;
5) AIDS.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 2,3,4.
B) 1,3,4.
C) 1,2,3,4.
D) 1,2,4.
E) wszystkie wymienione.

B) 1,3,4.

165

Chory lat 45 zgłosił się na SOR z czyrakiem w prawej okolicy podżuchwowej. Miejsce to zaczerwienione, bolesne, ze zbieleniem szczytu. Pacjent po wszczepieniu sztucznej zastawki aortalnej w przebiegu RZS (nieaktywne). W badaniu przedmiotowym szmer odpowiadający sztucznej zastawce, w II przestrzeni międzyżebrowej, po prawej stronie mostka. Poza tym w badaniu fizykalnym bez zmian. Co powinno obejmować prawidłowe postępowanie w takim przypadku?
A) nacięcie i drenaż
B) ewakuacja czopa martwiczego i treści surowiczej
C) nacięcie, drenaż i leki przeciwzakrzepowe
D) antybiotykoterapia doustna oraz antyseptyki miejscowo
E) ewakuacja czopa martwiczego i treści ropnej oraz antybiotykoterapia doustna

E) ewakuacja czopa martwiczego i treści ropnej oraz antybiotykoterapia doustna

166

Siedemdziesięciopięcioletni mężczyzna nagle zasłabł. Jest blady, spocony. Skarży się na ból w nadbrzuszu oraz silny ból w okolicy lędźwiowej z promieniowa-niem do lewej pachwiny. Stwierdza się czynność serca przyspieszoną do 130/min oraz hipotensję 80/40 mmHg. W pierwszej kolejności należy zlecić:
A) EKG i koronarografię.
B) TK lub NMR kręgosłupa lędźwiowego.
C) gastroskopię.
D) usg lub TK brzucha.
E) urografię i badanie moczu.

D) usg lub TK brzucha.

167

Które stwierdzenia dotyczące płynoterapii są prawdziwe?
1) roztwory koloidów są stosowane do wypełnienia łożyska naczyniowego;
2) roztwory krystaloidów służą do uzupełnienia przestrzeni zewnątrzkomórkowej;
3) w monitorowaniu stanu nawodnienia chorego uwzględnia się średnie ciśnienie tętnicze, częstość czynności serca i ośrodkowe ciśnienie żylne;
4) płyn Ringera jest przykładem roztworu koloidów;
5) Dekstran i żelatyna są roztworami krystaloidów.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,4,5.
C) 1,4,5.
D) 2,3,5.
E) 1,3,4.

A) 1,2,3.

168

Wybierz prawdziwe zdania na temat leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego:
1) w ok. 80% krwawienie ustaje samoistnie, lub po leczeniu zachowawczym;
2) najlepszą metodą interwencji jest uzyskanie hemostazy drogą endoskopową;
3) najpewniejszą metodą hemostazy jest leczenie chirurgiczne;
4) najbezpieczniejszą metodą leczenia jest zabieg endowaskularny (embolizacja naczynia, które krwawi);
5) w niektórych przypadkach skutecznym sposobem leczenia jest tamponada balonowa.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,4.
B) 1,2,5.
C) 1,4,5.
D) 3,5.
E) żadne z wymienionych.

B) 1,2,5.

169

Zespół pozakrzepowy:
1) występuje po zakrzepicy żył powierzchownych;
2) występuje po zakrzepicy żył głębokich;
3) powoduje zmiany troficzne w okolicy kostki przyśrodkowej;
4) powoduje zmiany troficzne w okolicy kostki bocznej;
5) przyczyną zmian troficznych jest nadciśnienie żylne;
6) nawrotowi owrzodzeń nie zapobiega podwiązanie żył przeszywających.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3,5.
B) 1,4,6.
C) 2,3,5.
D) 2,4,5.
E) 2,4,6.

C) 2,3,5.

170

Chory 27 lat zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu pobolewania przy kaszlu, po większym wysiłku fizycznym w obrębie podbrzusza. Nie gorączkuje, mocz oddaje raczej bez kłopotów, zaparć nie zgłasza. Badaniem palpacyjnym brzuch miękki bez patologicznych oporów. Perystaltyka jelit prawidłowa. W obrębie pachwiny lewej przy kaszlu pojawia się uwypuklenie wielkości mandarynki. W/w dane nasuwają podejrzenie:
A) tłuszczak kanału pachwinowego.
B) powiększony węzeł chłonny.
C) zapalenie węzłów chłonnych.
D) wodniak jądra lewego.
E) przepuklina pachwinowa.

E) przepuklina pachwinowa.

171

Które stwierdzenia dotyczące podstawowych zabiegów w chirurgii są prawdziwe?
1) venflon to cewnik zakładany do żyły;
2) odsłonięcie żyły obwodowej to wenesekcja;
3) chory nieprzytomny przed założeniem zgłębnika (sondy) do żołądka powinien być wcześniej zaintubowany;
4) nudności i wymioty są przeciwwskazaniem do założenia zgłębnika (sondy) do żołądka;
5) urazy cewki moczowej są przeciwwskazaniem do nakłucia nadłonowego pęcherza moczowego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,4,5.
C) 1,4,5.
D) 2,3,5.
E) 1,3,4.

A) 1,2,3.

172

Najczęstsze objawy raka esicy to:
1) wąskie stolce; 4) wyniszczenie;
2) naprzemienne zaparcia i biegunki; 5) domieszka krwi w stolcu.
3) niedokrwistość;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,4.
B) 1,2,3.
C) 2,3,5.
D) 1,2,5.
E) 2,3,4.

D) 1,2,5.

173

Do powikłań przewlekłego zapalenia trzustki należy:
1) rak trzustki;
2) torbiel prawdziwa trzustki;
3) tętniak rzekomy naczyń zlokalizowanych w sąsiedztwie trzustki;
4) zwężenie lub niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub dwunastnicy;
5) wodobrzusze trzustkowe.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3,4.
B) 1,2,4,5.
C) 1,2,3,5.
D) 1,3,4,5.
E) 2,3,4,5.

D) 1,3,4,5.

174

U pacjenta operowanego z powodu dużego wola tarczycy wystąpiła po zabiegu chrypka. W badaniu laryngologicznym stwierdzono unieruchomienie prawego fałdu głosowego. Uszkodzenie której z niżej wymienionych struktur daje powyższe objawy?
A) fałd głosowy
B) struna głosowa
C) nerw krtaniowy dolny
D) nerw krtaniowy górny
E) nerw krtaniowy wsteczny

E) nerw krtaniowy wsteczny

175

Wybierz zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniowskiego – Crohna:
1) zmiany mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego;
2) zmiany są ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej;
3) często towarzyszą im przetoki okołoodbytnicze;
4) w przypadku tej choroby obowiązuje zasada zabiegów oszczędzających;
5) w przypadku tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,4.
B) 2,3,4.
C) 2,3,5.
D) 1,3,4.
E) 1,2,3,4.

D) 1,3,4.

176

Główne objawy raka głowy trzustki to:
1) fusowate wymioty; 4) poszerzenie dróg żółciowych;
2) bezbólowa żółtaczka mechaniczna; 5) powiększenie śledziony.
3) powiększenie pęcherzyka żółciowego;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 3,4,5.
D) 2,4,5.
E) 1,3,5.

B) 2,3,4.

177

Przeglądowe zdjęcie brzucha jest wartościowym wstępnym badaniem u chorych z:
A) ostrym kłębuszkowym zapaleniem nerek.
B) kamicą nerkową.
C) ostrym zatorem tętnicy nerkowej.
D) autosomalnym wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek.
E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

B) kamicą nerkową.

178

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego jest prawdziwe?
A) jest najczęstszą chorobą zapalną jamy brzusznej, występującą przede wszystkim u ludzi starszych.
B) występuje częściej u mężczyzn, niż u kobiet, a choroby układu moczowego są najczęściej brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej.
C) typowo rozpoczyna się bólem w prawym dole biodrowym, a badanie leukocytozy jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozpoznaniu.
D) USG brzucha jest badaniem obrazowym decydującym o rozpoznaniu, a appendektomia jest jedynym leczeniem przy ustalonym rozpoznaniu.
E) rozpoznanie opiera się przede wszystkim na wywiadzie i badaniu przedmiotowym, a choroby układu moczowego i ginekologiczne u kobiet są najczęściej brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej.

E) rozpoznanie opiera się przede wszystkim na wywiadzie i badaniu przedmiotowym, a choroby układu moczowego i ginekologiczne u kobiet są najczęściej brane pod uwagę w diagnostyce różnicowej.

179

Bezobjawowy, przypadkowo wykryty 5 cm guz nadnercza należy:
1) operować wyłącznie metodą laparoskopową;
2) operację uzależnić od wyników badań hormonalnych;
3) operować metodą laparoskopową lub „otwartą”;
4) nie uzależniać postępowania od zmian wielkości guza w kolejnych badaniach obrazowych;
5) przed operacją rozpocząć leczenie farmakologiczne.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 3,4.
C) 1,5.
D) 2,4.
E) 3,5.

Ponoc B) 3,4.

Sprawdz dlaczego nie E) 3,5...

180

48-letni pacjent został przyjęty do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jego stan jest ciężki, chory jest niewydolny krążeniowo, zagraża mu niewydolność oddechowa. W przeszłości epizod ostrego zapalenia trzustki. Obecnie skarży się na bardzo silne dolegliwości bólowe nad całą jamą brzuszną promieniujące do pleców. W badaniu
fizykalnym brzuch jest wzdęty, perystaltyka niesłyszalna, bada się obronę mięśniową. W badaniach laboratoryjnych wielokrotnie podwyższone poziomy amylazy w surowicy i moczu, oraz lipazy w surowicy. Jakie postępowanie będzie najbardziej właściwe?
A) laparotomia w trybie nagłym.
B) hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii.
C) endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna w trybie nagłym.
D) intensywna antybiotykoterapia empiryczna.
E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

B) hospitalizacja w Oddziale Intensywnej Terapii.

181

Przepukliny pachwinowe:
1) są równie częste u mężczyzn i u kobiet;
2) każda przepuklina powinna być zoperowana;
3) najmniej nawrotów jest po operacji z użyciem siatki z tworzywa;
4) częściej ulegają uwięźnięciu niż przepukliny udowe;
5) większość przepuklin pachwinowych jest obustronna.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3.
B) 3,4.
C) 2,4.
D) 1,5.
E) 2,3.

Ponoc E) 2,3.

Sprawdz dlaczego nie B) 3,4 gdyz wg Noszczyka: str. 426 "Najczęściej dochodzi do uwięźnięcia przepukliny pachwinowej"

182

Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące zapaleń trzustki:
1) jedną z najczęstszych przyczyn ostrego zapalenia trzustki jest spożycie alkoholu;
2) z przewlekłym zapaleniem trzustki wiąże się zwiększone ryzyko wystąpienia raka trzustki;
3) około 50% przypadków ostrego zapalenia trzustki ma ciężki przebieg;
4) podstawowym leczeniem chirurgicznym w przypadku ostrego martwiczego zapalenia trzustki jest operacja sposobem Whipple’a.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 1,2,3.
C) wszystkie wymienione.
D) 1,3.
E) 1,4.

A) 1,2.

183

Najczęstszą przyczyną niedrożności z zatkania jest:
A) kamień żółciowy.
B) uwięźnięcie przepukliny pachwinowej.
C) duży polip jelita cienkiego.
D) rak okrężnicy.
E) skręt jelita cienkiego.

D) rak okrężnicy.

184

Niedrożność jelita grubego najczęściej jest spowodowana:
A) rakiem esicy.
B) rakiem kątnicy.
C) zrostami po przebytych operacjach.
D) chorobą Crohna.
E) skrętem esicy.

A) rakiem esicy.

185

Rak jelita grubego rozwija się na tle:
1) polipa jelita grubego;
2) niedokrwistości niedobarwliwej;
3) polipowatości rodzinnej;
4) wrzodziejącego zapalenia jelita grubego;
5) uchyłkowatości jelita grubego.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,4.
B) 1,2,3.
C) 1,3,5.
D) 1,3,4.
E) 2,3,5.

D) 1,3,4.

186

W raku kątnicy często występują:
1) guz nad prawym talerzem biodrowym; 4) wymioty;
2) bóle w prawym podbrzuszu; 5) biegunki.
3) niedokrwistość;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 3,4,5.
D) 1,3,4.
E) 1,2,5.

A) 1,2,3.

187

Które stwierdzenia dotyczące zakażeń leczonych chirurgicznie są prawdziwe?
1) zastrzał to ostry proces zapalny rozwijający się na grzbietowej powierzchni palców;
2) czyrak mnogi, gromadny, najczęściej umiejscowiony jest na karku;
3) zanokcica jest stanem zapalnym tkanek otaczających paznokieć;
4) w dobie antybiotyków wszystkie zakażenia leczy się zachowawczo, a leczenie chirurgiczne stosuje się tylko w przypadku powikłań;
5) ropień to ograniczone zapalenie tkanek miękkich z martwicą i obecnością treści ropnej.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,4,5.
C) 1,4,5.
D) 2,3,5.
E) 1,3,4.

D) 2,3,5.

188

W rutynowym badaniu histopatologicznym usuniętego laparoskopowo pęcherzyka żółciowego stwierdzono naciek raka. Właściwym postępowaniem będzie:
A) obserwacja i kontrola USG.
B) reoperacja: wycięcie loży pęcherzyka i limfadenektomia więzadła wątrobowo-dwunastniczego.
C) naświetlenie prawego podżebrza, następnie laparotomia (second look).
D) wyłącznie chemioterapia.
E) chory nie wymaga leczenia.

B) reoperacja: wycięcie loży pęcherzyka i limfadenektomia więzadła wątrobowo-dwunastniczego.

189

Żółtaczka mechaniczna i powiększony pęcherzyk żółciowy są charakterystycznym objawem:
1) raka trzonu trzustki;
2) raka głowy trzustki;
3) raka wątrobowokomórkowego;
4) kamicy pęcherzyka żółciowego;
5) raka brodawki Vatera.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 2,3.
C) 4,5.
D) 2,5.
E) 1,5.

D) 2,5.

190

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosiła się pacjentka lat 29 z powodu
narastających bólów brzucha w okolicy lewej połowy brzucha na wysokości pępka
i wymiotami, ból promieniował do lewej pachwiny, początek dolegliwości wiąże z uniesieniem
z ziemi ciężkiego przedmiotu. W badaniach obrazowych nie stwierdzono
nieprawidłowości, leukocytoza - 9,6K/mm3, niewielki efekt przeciwbólowy metamizolu,
tramadolu, leków rozkurczowych. Lekarz zdecydował o podskórnym podaniu morfiny,
po czym nastąpił bardzo silny atak bólowy. Co podejrzewamy u pacjentki?
A) ostre zapalenie wyrostka robaczkowego.
B) zapalenie przydatków.
C) podtorebkowe pęknięcie śledziony.
D) niecieniujący złóg w moczowodzie.
E) skręconą torbiel jajnika.

D) niecieniujący złóg w moczowodzie.

191

Najczęstszym nowotworem złośliwym żołądka jest:
A) gruczolakorak.
B) chłoniak.
C) guz stromalny.
D) rak płaskonabłonkowy.
E) wszystkie wymienione występują porównywalnie często.

A) gruczolakorak.

192

Właściwym postępowaniem u 4-letniego, prawidłowo rozwijającego się chłopca, u którego stwierdzono brak jąder w mosznie powinno być:
A) uspokojenie matki i wyznaczenie kontroli za pół roku.
B) skierowanie do endokrynologa.
C) skierowanie do chirurga.
D) skierowanie do poradni genetycznej.
E) zastosowanie gonadotropiny kosmówkowej (hCG) lub/i gonadoliberyny (GnRH).

C) skierowanie do chirurga.

193

Pacjentowi uciśnięto udo tak, żeby zamknąć żyłę odpiszczelową. Następnie polecono mu wykonywać energiczne zgięcie i prostowanie tej kończyny w stawie kolanowym. Po tej czynności kończyna stała się sina i obrzęknięta, w wyraźny sposób wypełniły się zastoinową krwią żyły powierzchowne kończyny. W jaki sposób można zinterpretować daną sytuację?
A) opisywane czynności nazywa się próbą Pratta. Czynności te spowodowały upośledzenie przepływu w naczyniach tętniczych, a tym samym niedokrwieniekończyny – jest to zjawisko fizjologiczne.
B) opisywane czynności nazywa się próbą Trendelenburga. Objawy świadczą o dodatniej próbie, i o niewydolności żył przeszywających.
C) opisywane czynności nazywa się próbą Trendelenburga. Objawy świadczą o ujemnej próbie i o wydolności żył przeszywających.
D) opisywane czynności nazywa się próbą Perthesa. Objawy świadczą o dodatniej próbie i o niewydolności żył przeszywających i/lub niedrożności żył głębokich.
E) opisywane czynności nazywa się próbą Perthesa. Objawy świadczą o ujemnej próbie i o wydolności żył przeszywających i drożności żył głębokich.

D) opisywane czynności nazywa się próbą Perthesa. Objawy świadczą o dodatniej próbie i o niewydolności żył przeszywających i/lub niedrożności żył głębokich.

194

Wskaż prawdziwe zdania na temat leczenia raka żołądka:
1) raka wczesnego, kiedy naciek nie przekracza błony śluzowej, o średnicy zmiany nieprzekraczającej 2 cm można leczyć metodą endoskopową (mukozektomia);
2) raka zaawansowanego leczy się chirurgicznie przez wycięcie całego żołądka, niezależnie od umiejscowienia guza;
3) raka wczesnego typowo leczy się chirurgicznie przez częściowe wycięcie żołądka wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi;
4) chemioterapia adjuwantowa jest tak samo ważnym elementem terapii, jak leczenie chirurgiczne;
5) radioterapia przedoperacyjna jest standardowym postępowaniem przed leczeniem operacyjnym zaawansowanego raka żołądka.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,4.
B) 1,2,5.
C) 1,3.
D) 3,5.
E) 1,4.

C) 1,3.

195

Rak głowy trzustki objawia się:
1) żółtaczką;
2) podwyższoną temperaturą;
3) silnymi falowymi bólami brzucha;
4) poszerzeniem dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego widocznym w USG;
5) niedokrwistością.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 3,4.
C) 4,5.
D) 3,5.
E) 1,4.

E) 1,4.

196

Do typowych objawów krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego nie należy:
A) nagłe zasłabnięcie lub omdlenie.
B) wstrząs hemodynamiczny (spadek ciśnienia, bladość, poty).
C) wymioty skrzepami krwi.
D) smolisty stolec.
E) obecność świeżej krwi w stolcu.

E) obecność świeżej krwi w stolcu.

197

Najczęstszym powikłaniem leczenia złamań trzonu kości ramiennej jest:
A) porażenie nerwu łokciowego.
B) porażenie nerwu pośrodkowego.
C) porażenie nerwu promieniowego.
D) uszkodzenie tętnicy ramiennej.
E) algodystrofia pourazowa.

C) porażenie nerwu promieniowego.

198

Czynnikiem ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie jest:
A) zastoinowa niewydolność krążenia.
B) hormonalna terapia zastępcza.
C) zespół nerczycowy.
D) przewlekła obturacyjna choroba płuc.
E) niedobór czynnika VIII.

E) niedobór czynnika VIII.

199

Profilaktyka powikłań zakrzepowo-zatorowych polega na:
A) wczesnym uruchamianiu.
B) podawaniu heparyny drobnocząsteczkowej.
C) podawaniu kwasu acetylosalicylowego.
D) stosowaniu pończoch uciskowych.
E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

200

Prawdopodobieństwo przemiany rakowej w przypadku polipów jelita grubego zależy od typu budowy histologicznej oraz wielkości polipa. Największą tendencję do złośliwienia wykazują:
A) gruczolaki o budowie kosmkowej.
B) gruczolaki cewkowe.
C) gruczolaki cewkowo-kosmkowe.
D) polipy metaplastyczne.
E) polipy Peutza-Jeghersa.

A) gruczolaki o budowie kosmkowej.

201

Wskazaniami do leczenia operacyjnego w chorobie Leśniowskiego-Crohna są:
1) ropnie i przetoki;
2) niedrożność jelit (skutek zwężenia lub zrostów pozapalnych);
3) perforacja jelit;
4) przemiana nowotworowa.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) wszystkie wymienione.
B) 1,2,3.
C) 2,3,4.
D) 1,3,4.
E) 3,4.

A) wszystkie wymienione.

202

Do ostrego zapalenia dróg żółciowych dochodzi na skutek zakażenia żółci wywołanego upośledzoną drożnością dróg żółciowych w przebiegu:
A) kamicy przewodowej.
B) nowotworów dróg żółciowych.
C) jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych.
D) pasożytów.
E) wszystkich wymienionych.

E) wszystkich wymienionych.

203

Do planowanego zabiegu operacyjnego przepukliny pachwinowej zgłasza się pacjent dotychczas nieszczepiony przeciwko wzw B. Po wytłumaczeniu przez lekarza,że wskazane byłoby wykonanie przed zabiegiem szczepienia przeciwko wzw B, chory odmawia poddania się temu szczepieniu. Jakie jest prawidłowe postępowanie lekarzaw takiej sytuacji?
A) należy odmówić wykonania zabiegu operacyjnego do czasu wykonania szczepienia przeciwko wzw B.
B) należy odmówić wykonania zabiegu operacyjnego, a o rezygnacji chorego ze szczepienia przeciwko wzw B powiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnegowłaściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego.
C) należy oznaczyć u chorego stężenie przeciwciał anty HBs, a dalsze postępowanie uzależnić od wyniku tego oznaczenia.
D) należy przyjąć chorego do zabiegu, ale do dokumentacji dołączyć oświadczenie chorego, że został poinformowany o potrzebie wykonania szczepienia przeciwkowzw B i odmówił poddania się temu szczepieniu.
E) należy przyjąć chorego do zabiegu operacyjnego; proponowanie szczepienia przeciwko wzw B było zbędne, gdyż to szczepienie nie jest obowiązkowe przedzabiegami operacyjnymi.

D) należy przyjąć chorego do zabiegu, ale do dokumentacji dołączyć oświadczenie chorego, że został poinformowany o potrzebie wykonania szczepienia przeciwkowzw B i odmówił poddania się temu szczepieniu.

204

Mechaniczna niedrożność jelit objawia się:
1) stałym bólem brzucha;
2) falowym bólem brzucha;
3) zatrzymaniem gazów i stolca;
4) hiperkaliemią;
5) bradykardią.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 2,3.
B) 2,4.
C) 3,4.
D) 1,4.
E) 2,5.

A) 2,3.

205

Oszczędzająca operacja raka sutka:
A) wykonywana jest w przypadkach małych guzów nowotworowych.
B) polega na miejscowym wycięciu segmentu gruczołu wraz z guzem.
C) niezbędne jest jednoczasowe wycięcie pachowych węzłów chłonnych.
D) po operacji konieczna jest radioterapia.
E) wszystkie twierdzenia są prawdziwe.

E) wszystkie twierdzenia są prawdziwe.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Nowotwór sutka: Leczenie starszych chorych na raka piersi. Podsumowanie zaleceń SIOG oraz EUSOMA z 2012 roku

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=72622&PHPSESSID=8C4084B7CDB627973913F7F246E11894&_tc=53BFC2478F13F55CD25858E5DD486082

206

Pacjent lat 25 zgłosił się z powodu świądu oraz okresowych plamień z okolicy odbytu występujących głownie po wypróżnieniu. Dodatkowa anamneza ujawniła okresowo pojawiające się bóle brzucha. W badaniu fizykalnym poza tkliwością śródbrzusza bez odchyleń. W anoskopii zaczerwieniona, obrzęknięta śluzówka, szczelina odbytu, jedna na spoidle tylnym druga na prawo-bocznej ścianie. Które z niżej wymienionych rozpoznań jest najbardziej prawdopodobne?
A) colitis ulcerosa
B) kiłowe zapalenie odbytu i odbytnicy
C) okoloodbytnicza postać Leśniowskiego-Crohna
D) grzybica kanału odbytu
E) mechaniczne uszkodzenie kanału odbytu

C) okoloodbytnicza postać Leśniowskiego-Crohna

207

Wskaż zdania prawdziwe:
1) perforacja wrzodu żołądka jest wskazaniem do pilnego leczenia operacyjnego;
2) najczęstszym objawem perforacji wrzodu żołądka jest nagle pojawiający się, silny ból w nadbrzuszu;
3) podstawowym badaniem dodatkowym pozwalającym na postawienie rozpoznania perforacji wrzodu żołądka jest zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej;
4) typowym objawem perforacji wrzodu żołądka na zdjęciu rtg jest obecność wolnego powietrza w jamie otrzewnej.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3.
B) 1,2,3.
C) 1,3,4.
D) 2,3,4.
E) wszystkie wymienione.

E) wszystkie wymienione.

Aktualne wytyczne i standardy, dot. zagadnienia Choroba wrzodowa: Postępowanie w przypadku zakażeń Helicobacter pylori (ang., 2012 r.)

http://gut.bmj.com/content/61/5/646.full.pdf%20html

208

Następujące operacje można przeprowadzić stosując technikę laparoskopowa:
1) wycięcie pęcherzyka żółciowego;
2) wycięcie wyrostka robaczkowego;
3) wycięcie nadnercza;
4) wycięcie nerki;
5) operacje naprawcza przepukliny pachwinowej.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) 1,2.
B) 1,2,3.
C) 1,2,3,4.
D) 1,2,4.
E) wszystkie wymienione.

E) wszystkie wymienione.

209

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego:
1) należy operować tylko laparoskopowo;
2) nie zdarza się po 50 r. życia;
3) badanie USG ma pomocniczą wartość diagnostyczną;
4) jest wynikiem zakażenia Clostridium difficile;
5) rozpoczyna się bólem w nadbrzuszu, który następnie przemieszcza się nad prawy talerz biodrowy.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 3,5.
B) 2,4.
C) 3,4.
D) 1,5.
E) 2,5.

A) 3,5.

210

U 80-letniej chorej przygotowywanej do planowej operacji tętniaka aorty brzusznej średnicy 85 mm kończącego się nad rozwidleniem aorty stwierdzono niewydolność krążenia z frakcja wyrzutowa 30%. W takim przypadku najlepszą metodą operacji tętniaka jest:
A) operacja metoda klasyczną z implantacją protezy prostej.
B) operacja metodą klasyczną z implantacją protezy rozwidlonej.
C) zabieg metodą wewnątrznaczyniową.
D) tętniak średnicy 85 mm nie jest wskazaniem do operacji.
E) frakcja wyrzutowa 30% jest przeciwwskazaniem do jakichkolwiek operacji.

C) zabieg metodą wewnątrznaczyniową.

211

U pacjenta operowanego z powodu dużego zamostkowego wola guzowatego
po zabiegu wystąpiło zapadnięcie gałki ocznej po stronie prawej, opadanie prawej
powieki oraz zwężenie prawej źrenicy. Gdzie należy lokalizować uszkodzenie?
A) ośrodek okoruchowy kory mózgowej.
B) pień nerwu błędnego.
C) oczodół.
D) szyjno-piersiowe nerwy współczulne.
E) gałka oczna.

D) szyjno-piersiowe nerwy współczulne.

212

U 30-letniego mężczyzny przywiezionego do SOR z tępym urazem brzucha doznanym w wypadku komunikacyjnym stwierdzono CTK 100/70 mmHg, AS 90/min, w badaniu fizykalnym wykazano bolesność uciskową ograniczoną do lewej strony brzucha, bolesność przy wstrząsaniu lewej okolicy lędźwiowej, w badaniu FAST – wolny płyn okołośledzionowo i w zachyłku pęcherzowoodbytniczym, po zacewnikowaniu pęcherza moczowego mocz podbarwiony krwiście. W TK jamy brzusznej wykazano uszkodzenie śledziony w stopniu IV wg AAST (American Association for the Surgery of Trauma) oraz uszkodzenie nerki lewej w stopniu II wg AAST. Po godzinie od przyjęcia stwierdzono CTK

A) laparotomia, splenektomia, kontrola pozostałych narządów jamy brzusznej, drenaż.

213

Najczęstszą przyczyną krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego jest:
A) zespół Mallory’ego-Weissa.
B) przetoka aortalno-jelitowa.
C) wrzód trawienny.
D) tętniczo-żylna wada rozwojowa.
E) żylaki przełyku.

C) wrzód trawienny.

214

Żółtaczka mechaniczna i poszerzenie dróg i pęcherzyka żółciowego to objawy:
1) raka trzonu trzustki;
2) raka brodawki Vatera;
3) raka głowy trzustki;
4) raka przewodu żółciowego wspólnego;
5) pierwotnego raka wątroby.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,3,4.
C) 3,4,5.
D) 2,4,5.
E) 1,3,5.

B) 2,3,4.

215

U chorego poddanego zabiegowi chirurgicznemu usunięcia guza jelita grubego, w pierwszych trzech dobach po zabiegu operacyjnym należy uzupełniać płyny drogą dożylną używając:
A) jedynie roztworu 0,9% NaCl.
B) jedynie roztworu 5% glukozy.
C) zarówno roztworu 0,9% NaCl oraz roztworu 5% glukozy.
D) roztworu 0,9% NaCl u chorych na cukrzycę, natomiast u chorych bez cukrzycy roztworu 5% glukozy.
E) jedynie płynu Ringera.

C) zarówno roztworu 0,9% NaCl oraz roztworu 5% glukozy.

216

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych dodatkowe dawki szczepionki przeciwko wzw B celem utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l) podaje się następującym osobom:
1) przewlekle chorym z niedoborami odporności;
2) z bliskiego otoczenia (domownikom) chorych na wzw B i nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu B;
3) przebywającym w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych;
4) poddawanym zabiegom hemodializy;
5) poddawanym zabiegom operacyjnym po upływie 5 lat od podania poprzedniej dawki szczepionki przeciwko wzw B.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2.
B) 1,2,3.
C) wszystkie wymienione.
D) 1,3,4.
E) 1,4.

E) 1,4.

217

Uzupełniająca chemioterapia pooperacyjna nie należy do standardowego postępowania w przypadku:
A) raka piersi.
B) raka jelita grubego.
C) raka trzustki.
D) niedrobnokomórkowego raka płuca.
E) prawidłowe C i D.

C) raka trzustki.

218

Chora 3 dni po tyroidektomii z powodu raka pęcherzykowego tarczycy zgłasza drętwienia palców i mrowienie wokół ust. Zwraca uwagę znaczne zdenerwowanie i pobudzenie pacjentki z tendencją do hiperwentylacji. Które z niżej wymienionych działań będzie optymalne w przedstawionej sytuacji?
A) glukonian wapnia.
B) leki uspokajające i przeciwlękowe.
C) intensywna tlenoterapia.
D) antybiotykoterapia dożylna.
E) konsultacja psychiatryczna.

A) glukonian wapnia.

219

Zespoły polipowatości jelita grubego uwarunkowane genetycznie to:
A) zespół Turcota.
B) zespół Turnera.
C) zespół Gardnera.
D) prawdziwe są odpowiedzi A, C.
E) prawdziwe są odpowiedzi B, C.

D) prawdziwe są odpowiedzi A, C.

220

Objawy mechanicznej niedrożności jelit to:
1) zwiększona liczba krwinek białych;
2) falowe bóle brzucha;
3) zatrzymanie gazów i stolca;
4) hiperkaliemia;
5) bradykardia.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 2,3.
B) 2,4.
C) 3,4.
D) 1,3.
E) 2,5.

A) 2,3.

221

Większość pacjentów z bezobjawowa kamica pęcherzyka żółciowego w ciągu swojego życia będzie mieć powikłania choroby, dlatego u każdego chorego, u którego stwierdzi się kamice pęcherzyka żółciowego, należy rozważać leczenie zabiegowe.
A) oba zdania sa prawdziwe i pozostają w związku logicznym.
B) oba zdania sa prawdziwe, ale bez związku logicznego.
C) pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
D) pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie jest prawdziwe.
E) oba zdania sa fałszywe.

E) oba zdania sa fałszywe.

222

Najczęstszymi przyczynami ostrego zapalenia trzustki są:
1) kamica żółciowa; 4) dieta niskobiałkowa;
2) dieta wysokosodowa; 5) otyłość.
3) alkohol;
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1, 2.
B) 2, 3.
C) 1, 4.
D) 4, 5.
E) 1, 3.

E) 1, 3.

223

Chory lat 20 zgłosił się na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu stwierdzenia czyraka okolicy ciemieniowej prawej. Co powinno obejmować prawidłowe postępowanie w takim przypadku?
A) nacięcie i drenaż.
B) ewakuację czopa martwiczego i ewakuację treści ropnej.
C) wycięcie zmiany z miejscową plastyką skóry.
D) antybiotykoterapię doustną i antyseptyki miejscowo.
E) ewakuację czopa martwiczego i treści ropnej oraz antybiotykoterapię.

E) ewakuację czopa martwiczego i treści ropnej oraz antybiotykoterapię.

224

Które z niżej wymienionych zdań najlepiej charakteryzuje przepuklinę uwięźniętą?
A) jest to przepuklina, której nie daje się odprowadzić.
B) jest to przepuklina, której towarzyszą objawy niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego.
C) jest to przepuklina, w której doszło do wtłoczenia jelit do kanału przepuklinowego.
D) jest to przepuklina, w której doszło do zaciśnięcia się pierścienia przepuklinowego na zawartości worka.
E) jest to przepuklina, w której doszło do powstania zrostów miedzy workiem przepuklinowym, a jego zawartością.

D) jest to przepuklina, w której doszło do zaciśnięcia się pierścienia przepuklinowego na zawartości worka.

225

W chirurgicznym leczeniu choroby hemoroidalnej stosowane są następujące metody, z wyjątkiem:
A) DGHAL.
B) Stretta.
C) Milligan-Morgan.
D) Longo.
E) Ferguson.

B) Stretta.

226

Do szpitala przyjęto 40-letniego mężczyznę z objawami krwawienia z przewodu pokarmowego. W wywiadzie kilkukrotne epizody krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na przestrzeni ostatniego roku. W wywiadzie chory podaje częste, silne biegunki od kilku miesięcy. Jaka jest najczęstsza lokalizacja zmiany powodującej tego typu dolegliwości?
A) płuca.
B) prawa połowa okrężnicy.
C) węzły chłonne.
D) okolica trzustkowo-dwunastnicza.
E) pień mózgu.

D) okolica trzustkowo-dwunastnicza.

227

Pół godziny po założeniu cewnika do żyły podobojczykowej u pacjenta wystą-piły duszności, obserwowano spadek saturacji. Co mogą oznaczać wymienione objawy?
A) stan normalny po założeniu dostępu dożylnego związany z uwalnianiem chemokin, wystarczającym jest leczenie zachowawcze (tlenoterapia).
B) zator powietrzny. Konieczna jest szybka diagnostyka (UKG) i intensywne leczenie zachowawcze.
C) odma opłucnowa. Konieczna jest pilna diagnostyka obrazowa (RTG klatki piersiowej), doraźnie punkcja i/lub drenaż opłucnej.
D) prawdziwe są odpowiedzi B i C.
E) żadna z powyższych odpowiedzi nie uzasadnia wystąpienia wymienionych objawów.

D) prawdziwe są odpowiedzi B i C.

228

Silny ból i obrzęk wału paznokciowego z sączeniem treści ropnej, to objawy:
A) czyraka.
B) różycy.
C) zastrzału.
D) zanokcicy.
E) ropowicy.

D) zanokcicy.

229

W okresie pooperacyjnym u chorego po hemikolectomii wystąpiła zakrzepica głębokich żył podudzia. Ustalono, że pacjent będzie leczony heparyną drobnocząs-teczkową. Dawkę należy ustalić w zależności od:
A) wskaźnika protrombinowego i INR.
B) APTT.
C) masy ciała chorego.
D) liczby płytek.
E) rozległości zmian zakrzepowych w ocenie USG-doppler.

C) masy ciała chorego.

230

W klasyfikacji przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych według Fontaine’a stadium III oznacza:
A) owrzodzenie niedokrwienne kończyny.
B) ból spoczynkowy kończyny.
C) ból kończyny pojawiający się po przejściu 200 m.
E) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

B) ból spoczynkowy kończyny.

231

Które stwierdzenia dotyczące zaburzeń hemostazy są prawdziwe?
1) triada Virchowa dotyczy powstawania zakrzepów żylnych;
2) trombogeneza to proces rozpuszczania zakrzepów;
3) koagulopatia z zużycia jest wynikiem rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego;
4) przeciwwagę dla układu krzepnięcia stanowi układ fibrynolityczny, którego fizjologiczna funkcja polega na rozpuszczeniu wewnątrznaczyniowych złogów fibryny;
5) zmniejszenie przepływu krwi hamuje powstawanie zakrzepów.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 2,4,5.
C) 1,4,5.
D) 2,3,5.
E) 1,3,4.

E) 1,3,4.

232

U chorego leczonego z powodu zaawansowanej marskości wątroby w przebiegu infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C doszło do krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Chory został poddany skutecznemu postępowaniu
doraźnemu i uzyskano hemostazę. Które z niżej wymienionych działań terapeutycznych ma najmniejsze szanse okazać się przydatne w zapobieganiu nawrotom krwawienia?
A) beta-adrenolityki.
B) endoskopowe zakładanie gumowych podwiązek.
C) przezskórne zespolenia porto-systemowe.
D) interferon.
E) przeszczep wątroby.

D) interferon.

233

Przeciwwskazaniem do badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego jest:
A) krwawienie z żylaków przełyku.
B) zwężenie odźwiernika.
C) perforowany wrzód żołądka.
D) żółtaczka.
E) rak jelita grubego.

C) perforowany wrzód żołądka.

234

Najczęściej tętniak aorty brzusznej jest błędnie rozpoznawany jako:
A) zawał mięśnia sercowego.
B) kamica nerkowa.
C) zapalenie trzustki.
D) zapalenie uchyłków jelita.
E) ból mięśniowy w okolicy pleców.

B) kamica nerkowa.

235

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych:
1) grozi zatorem tętnicy płucnej;
2) zawsze wymaga podawania heparyn drobnocząsteczkowych;
3) wymaga leczenia pompą heparynową;
4) wymaga leków przeciwzapalnych;
5) może być leczone operacyjnie usunięciem skrzepliny.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,3.
B) 1,5.
C) 2,4.
D) 3,5.
E) 4,5.

E) 4,5.

236

Czynnikiem rokowniczym w ostrym zapaleniu trzustki nie jest:
A) obecność wysięku w lewej jamie opłucnowej
B) występowanie objawów Cullena i Greya-Turnera
C) aktywność lipazy i amylazy w surowicy
D) BMI
E) procent martwicy w miąższu trzustki

C) aktywność lipazy i amylazy w surowicy

237

Leczenie pierwszego okresu ostrego zapalenia trzustki sprowadza się do:
1) zwalczania wstrząsu i zaburzeń wodno-elektrolitowych;
2) zapobiegania wtórnemu zakażeniu;
3) leczenia operacyjnego-laparotomii;
4) żywienia pozajelitowego lub dojelitowego;
5) stałego odsysania przez zgłębnik żołądkowy.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3,5.
B) 1,2,3,4.
C) 1,2,4,5.
D) 1,3,4,5.
E) 2,3,4,5.

C) 1,2,4,5.

238

Które z poniższych objawów odróżniają ostre zapalenie wyrostka robaczkowego od odmiedniczkowego zapalenia nerek?
1) początek choroby z dreszczami;
2) temperatura ciała powyżej 39 stopni C;
3) zaznaczone objawy otrzewnowe;
4) zwykły rytm oddawania moczu;
5) dodatni objaw Rowsinga.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) wszystkie wymienione.
B) 1,2,3.
C) 3,4,5.
D) 3,5.
E) 1,2.

C) 3,4,5.

239

W przebiegu której z wymienionych chorób może dojść do martwicy palców stopy?
A) choroba Raynauda.
B) choroba Buergera.
C) cukrzyca.
D) prawdziwe są odpowiedzi B i C.
E) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

D) prawdziwe są odpowiedzi B i C.

240

W leczeniu torbieli rzekomych trzustki można stosować:
A) drenaż przezskórny pod kontrolą USG.
B) drenaż chirurgiczny (wewnętrzny).
C) drenaż endoskopowy.
D) prawdziwe są odpowiedzi A i B.
E) prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.

E) prawdziwe są odpowiedzi A, B, C.

241

Unaczynienie trzustki pochodzi z następujących tętnic.
A) tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna.
B) tętnica trzustkowo-dwunastnicza dolna.
C) tętnica śledzionowa.
D) prawidłowe są odpowiedzi A i B.
E) prawidłowe są odpowiedzi A, B i C.

E) prawidłowe są odpowiedzi A, B i C.

242

Które stwierdzenia dotyczące zanokcicy (paronychia) są prawdziwe?
1) jest to stan zapalny tkanek otaczających paznokieć;
2) wrotami zakażenia może być wrastający paznokieć;
3) zakażenie powoduje powstanie ropnia śródskórnego umiejscowionego u podstawy paznokcia;
4) zawsze występują ogólne objawy zakażenia;
5) leczenie polega na nacięciu ropnia.
Prawidłowa odpowiedz to:
A) 1,2,3,5.
B) 1,2.
C) 1,4,5.
D) 1,2,5.
E) 1,2,3,4.

A) 1,2,3,5.

243

U 35-letniego mężczyzny po zaopatrzonym złamaniu kości skokowej obserwowano zmiany zanikowe mięśni i bolesny obrzęk w okolicy stawu skokowego. Po 3 tygodniach trwania dolegliwości w RTG pojawiły się zmiany zanikowe kości w okolicach szczeliny złamania. Objawy mogą odpowiadać:
A) zespół Sudecka
B) zespół Volkmanna
C) powstaniu stawu rzekomego
D) prawidłowym zjawiskom naprawczym uzkodzenia
E) żadna z odpowiedzi

A) zespół Sudecka
Dochodzi do bolesnego obrzmienia tkanek przystawowych co powoduje znaczne ograniczenie ruchu w stawie, wystepuja zmiany troficzne skóry i osteoporoza w obrębie zajętej kończyny.

Zespół Volkmanna - postępujące zwyrodnienie i martwica nerwów i mięśni powstała na skutek pourazowego niedokrwienia kończyny

244

Całkowite żywienie pozajelitowe (TPN) powinno być prowadzone w domu
chorego po przebytej operacji:
A) prawie całkowitego wycięcia jelita cienkiego z powodu zatoru krezki.
B) całkowitego wycięcia jelita grubego z powodu colitis ulcerosa.
C) całkowitego wycięcia żołądka z powodu raka.
D) wycięcia przełyku powikłanego przetoką w zespoleniu.
E) każdej z wymienionych.

A) prawie całkowitego wycięcia jelita cienkiego z powodu zatoru krezki.

245

W dokonanej martwicy jelita spowodowanej zatorem tętnicy krezkowej górnej właściwym leczeniem jest:
1) embolektomia;
2) śródoperacyjna terapia trombolityczna;
3) resekcja martwiczo zmienionego jelita;
4) rewizja w 24-48 godzin po pierwszej laparotomii;
5) leczenie przeciwkrzepliwe heparyną drobnocząsteczkową.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 1,3,4.
C) 1,3,5.
D) 2,3,5.
E) 3,4,5.

Ponoc E) 3,4,5.

W Repetytorium Noszczyka 2009 (str 560) w zatorze tętnicy krezkowej górnej: embolektomia cewnikiem Fogarty'ego, wycięcie martwiczo zmienionego jelita, zespolenie - B? C?

246

Na szpitalny oddział ratunkowy zgłosił się pacjent lat 25 z powodu zranienia stopy prawej. Około 3 godzin wcześniej, podczas porządkowania garażu doszło do zranienia stopy poprzez przebicie części podeszwowej gwoździem. Rana jest punktowa, jednak według pacjenta gwóźdź został wbity na głębokość ok. 2 cm. Chory był szczepiony przeciwko tężcowi podczas służby wojskowej w wieku lat 19. Który z niżej wymienionych sposobów postępowania jest najbardziej prawidłowy?
A) przepłukanie rany, opatrunek, antybiotyk.
B) chirurgiczne opracowanie rany, anatoksyna.
C) chirurgiczne opracowanie rany, anatoksyna, antybiotyk.
D) oczyszczenie rany, ludzka immunoglobulina przeciwtężcowa, antybiotyk.
E) opatrunek z przymoczkami antyseptycznymi, antybiotyk, wtórne zeszycie rany po oczyszczeniu.

B) chirurgiczne opracowanie rany, anatoksyna.

247

Wskaż fałszywe stwierdzenia:
1) przepuklina uwięźnięta to synonim przepukliny nieodprowadzalnej
2) przepuklina uwięźnięta zawsze jest nieodprowadzalna
3) przepuklina udowa zawsze jest nabyta
4) przepuklina rzekoma tym różni się od wytrzewienia że ma worek przepuklinowy
5) przepuklina udowa przechodzi pod więzadłem pachwinowym
A) 1,2
B) 1,4
C) 3,4
D) 2,5
E) 4,5

Niby A) 1,2

Ale chirurdzy pisza, ze B) 1,4

248

Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące przepuklin:
1) najczęściej operuje się je metodą laparoskopową;
2) najlepsze wyniki przynoszą operacje z użyciem siatki z tworzywa;
3) zawsze grożą uwięźnięciem;
4) pachwinowe są u mężczyzn kilkakrotnie częstsze niż u kobiet;
5) operować należy tylko duże przepukliny.

Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,2,3.
B) 1,3,4.
C) 2,4,5.
D) 1,2,5.
E) 2,3,4.

E) 2,3,4.

249

Które z poniższych zdań na temat leczenia uwięźniętej przepukliny brzusznej są prawdziwe?
1) uwięźniętą przepuklinę można próbować odprowadzić w ciągu pierwszych kilku godzin;
2) próbę odprowadzenia przepukliny uwięźniętej można podjąć zawsze, niezależnie od czasu, jaki upłynął od uwięźnięcia;
3) przepuklinę uwięźniętą należy zawsze leczyć operacyjnie;
4) odprowadzenie przepukliny może się wiązać z ryzykiem uszkodzenia zawartości worka.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 1,4.
B) 2,4.
C) 3,4.
D) tylko 3.
E) tylko 4.

A) 1,4.

250

Wskaż zdania, które charakteryzują prawidłowo wstrząśnienie mózgu:
1) jest to krótkotrwała utrata przytomności w wyniku urazu głowy, trwająca od kilku sekund do kilku godzin;
2) leczenie polega na nakłuciu lędźwiowym, które zmniejsza dokuczliwe bóle głowy;
3) powikłaniem wstrząśnienia może być udar niedokrwienny mózgu;
4) charakterystyczne dla wstrząśnienia mózgu są niepamięć wsteczna i niepamięć następcza;
5) ból i zawroty głowy, nudności i wymioty często utrzymują się kilka dni po urazie.
Prawidłowa odpowiedź to:
A) 2,3.
B) 1,4,5.
C) 2,4,5.
D) 2,3,4.
E) 1,2,3.

B) 1,4,5.

251

W leczeniu przetok okołoodbytniczych w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna stosuje się wszystkie poniższe metody, z wyjątkiem:

A) fistulotomii i drenażu.
B) steroidoterapii.
C) infliksimabu i adalimumabu.
D) EUA (examination under anasthesia – badanie w znieczuleniu ogólnym) zzałożeniem luźnych setonów (non-cuting – nieprzecinających).
E) fistulektomii.

B) steroidoterapii.

252

TEM (Transanal Endoscopic Microsurgery) jest techniką operacyjną stosowaną w leczeniu:
A) oszczędzającym zaawansowanych guzów odbytu.
B) niskozrożnicowanego raka esicy.
C) oszczędzającym guzów odbytnicy.
D) raka odbytnicy metodą laparoskopową.
E) prawdziwe są odpowiedzi C i D.

C) oszczędzającym guzów odbytnicy.

253

Pacjent lat 57 z potwierdzonym histologicznie guzem typu adenocarinoma w zagięciu śledzionowym okrężnicy. W TK poza guzem pierwotnym innych zmian nie stwierdzono. Anestezjologicznie pacjent sklasyfikowany jako ASA2. Chirurgicznym postępowaniem z wyboru będzie w takim przypadku:
A) prawostronna hemikolektomia
B) lewostronna poszerzona hemikolektomia
C) kolektomia
D) odcinkowa resekcja okrężnicy
E) resekcja poprzecznicy poszerzona o zgięcie śledzionowe

B) lewostronna poszerzona hemikolektomia

254

W gastroskopii wykonanej u 55-letniego pacjenta z powodu poszukiwania przyczyny anemii stwierdzono w obrębie trzonu żołądka guz o średnicy 6 cm pokryty prawidłową błona śluzową za wyjątkiem owrzodzenia o średnicy 2 cm położonego na szczycie guza. W głębokich wycinkach pobranych z guza stwierdzono wrzecionowate komórki z ekspresją antygenu CD 117. W tomografii nie stwierdzono patologicznych ognisk poza zmianą pierwotną. Wskaż najbardziej prawidłowe postępowanie
A) całkowita resekcja żołądka
B) całkowita resekcja żołądka z limfadenektomią D3
C) klinowa resekcja żołądka
D) klinowa resekcja żołądka z limfadenektomią D2
E) subtotalna resekcja z limfadenektomia D2

C) klinowa resekcja żołądka

Guz z komórkami wrzecionowatymi i ekspresją CD117 to GIST.
Wg strony Centrum Onkologii leczeniem z wyboru jest najczęściej resekcja klinowa, bez konieczności usuwania węzłów chłonnych.