College 12 - Anarchisme Flashcards Preview

Sociaal en Politieke Filosofie > College 12 - Anarchisme > Flashcards

Flashcards in College 12 - Anarchisme Deck (9)
Loading flashcards...
1

Wat zijn de hedendaagse opvattingen van politiek?
Rawls, Marx, Arendt, Mouffe en Lefort?

Rawls: sociale rechtvaardigheid verwezenlijken

Marx: klassenstrijd -> eindig

Arendt: interactie in een gedeelde ruimte

Mouffe: strijd om hegemonie

Lefort: symbolische voorstelling van de samenleving

2

Colin Ward articuleert een sterke kritiek op de staat en de politiek macht in het algemeen. Waar komt die kritiek op neer?

Of politiek zélf wel legitiem is

3

Wat voor rol speelde Proudhon (19de eeuw) in anarchisme?

Hij heeft 'anarchisme' als een geuzennaam geïntroduceerd (zonder de chaos betekenis).

Hij vond dat elke samenleving zich van onderaf zou moeten organiseren.

--> hij heeft Marx geïnspireerd

4

Wat is Bakoenin’s kritiek op Marx?

Hij vind dat je de staat niet moet vervangen maar afschaffen (meteen op de eerste dag), omdat de staat zelf ook een onderdrukkende factor is. Hij vind dat de reconstructie moet gebeuren van onderaf in plaats van van boven af en nu al mee beginnen.

5

Wie is Kropotkin, en wat heeft hij te maken met het anarchisme?

- Leefde in de 19/20ste eeuw
- Heeft boek geschreven waarin hij een natuurwetenschappelijke basis legt voor het anarchisme (Mutual Aid)

6

Waar gaat Mutual Aid van Kropotkin over?

Mutual Aid is een reactie op het sociaal-darwinisme (survival of the fittest) --> elkaar helpen is juist waarom we evolueren en beschavingen ontstaan (oorzaak niet gevolg)

De staat bevordert niet maar beperkt juist deze potentie tot wederzijds hulp.

7

Waarin verschillen Bakoenin en Kropotkin van Marx?

Het zijn allemaal revolutionairen, maar de eerste 2 willen dat het omverwerpen van de staat in een gradueel proces gaat:

- prefuguratie
- direct action

-> van onderaf organiseren (zoveel mogelijk beslissingen lokaal nemen)

8

Wat wordt bedoeld met de term ‘direct action’?

Kun je een hedendaags voorbeeld noemen?

Waarom zou je dit een typische anarchistische methode kunnen noemen?

Direct action betekent dat je niet wacht op de regering tot die veranderingen of verbeteringen door gaat voeren, maar het heft in eigen handen neemt.

Panden kraken. Vorm van protest en oplossing van probleem in één.

Ja, omdat je de legitimiteit van de regering ontkent op het moment dat je verandering gaat doorvoeren zonder eerst toestemming te vragen.

9

Post-anarchisme: is het einde van politiek wenselijk? Wat voor kritiek zouden Rawls, Mouffe/Lefort en Arendt daarop geven?

Rawls: niet realistisch
Mouffe/Lefort: in een niet-politieke samenleving is er geen transparant zelfbegrip van de samenleving
Arendt: politiek handelen heeft een intrensieke waarde