College 9 - Hannah Arendt Flashcards Preview

Sociaal en Politieke Filosofie > College 9 - Hannah Arendt > Flashcards

Flashcards in College 9 - Hannah Arendt Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vertel iets over Hannah Arendt, wie was zij?

- Een van de belangrijkste politieke filosofen van de 20ste eeuw
- Joods van afkomst
- Moeilijk politiek te plaatsen, iedereen kan zich in har werk herkennen. Ze legt meer politieke begrippen uit.

2

Wat houd het conceptuele onderscheid in, dat Arendt maakt tussen ‘vita contemplativa’ en ‘vita activa’ ?

Vita contemplativa wordt sinds de tijd van Plato al verheven. Het is langs de zijlijn commentaar geven (niet-politiek).

Het actieve leven is arbeiden, werken en handelen. Je actief bemoeien met de wereld om je heen.

3

Waar gingen de boeken Het Eichmann-proces (1961) en Eichmann in Jerusalem (1963) van Hannah Arendt over?

Ze was uitgenodigd tijdens het proces tegen Adolf Eichmann, de architect achter de concentratiekampen van de Nazi's. Ze legt uit in haar boeken dat dat soort mensen vaak worden gezien als een kwade genie, terwijl het eigenlijk grijze muis ambtenaren zijn (de nuttige idioot die bevelen uitvoert zonder kritische vragen te stellen).

4

Wat is het belang van de conceptuele onderscheidingen tussen arbeiden, werken en handelen?

Het onderscheid is belangrijk omdat het veel problemen veroorzaakt wanneer we niet goed begrijpen of door elkaar halen hoe we ons precies verhouden tot de wereld om ons heen.

5

Wat is volgens Arendt het verschil tussen ‘arbeid' en 'werken'?

(vaak ook al in taal aangeduid met verschillende woorden):

1.) Arbeiden is een biologisch proces: je doet het uit noodzaak om te overleven. Het is repetitief en kent geen eind of eindproducten.

2.) Werken heeft een duidelijk begin en eind. Je begint met een plan en eindigt met een duurzaam product.

6

Wat is volgens Arendt het verschil tussen ‘arbeiden' en 'handelen'?

1.) Arbeiden is circulair en biologisch

2.) Handelen impliceert een heel ander begrip van leven: autobiografisch

7

Wat is volgens Arendt het verschil tussen ‘werken' en 'handelen'?

1.) Werken impliceert een instrumentalistische logica: alles bestaat om een (bevredigend) einddoel. (Poièsis)

2.) Handelen heeft geen eind, het gaat juist alleen om het beginnen, initiatief nemen, iets in beweging brengen. En het heeft geen doel (2de betekenins van engels woord END die ze hier gebruikt), we weten niet waarom/waartoe we politiek handelen. (Praxis)

8

Wat is volgens Arendt het verschil tussen ‘arbeiden' en 'werken/handelen'?

Alleen arbeiden doe je uit pure noodzaak

9

Waarom is dat politiek handelen zo belangrijk voor Arendt?

Ze benadert politiek handelen op een fenomenologische manier. Het gaat om de ervaring. De ervaring van politiek handelen is dat je VRIJHEID ervaart. Vrijheid van noodzaak, maar ook om iets radicaal nieuws te beginnen.

10

Wat is Arends kritiek op Marx?

Volgens Arendt verwart Marx de politiek met een fabriek (instumentalistische visie).

1.) Hij verward vrijheid met bevrijding. Vrijheid is niet het doel van politiek handelen, het is het politiek handelen zelf.

2.) Een instrumentalistisch denken over politieke verandering impliceert dat het doel de middelen heiligt (dit heeft veel nare gevolgen gebracht - communistische regeringen).

3.) Marx wil een einde aan politiek, Arendt gruwt ervan.

11

Enerzijds is het doel van handelen besloten in het handelen zelf, maar dat wil niet zeggen dat het niets achterlaat in de wereld. Wat blijft er volgens Arendt?

Verhalen, duurzame herinneringen (bevat een idee van onsterfelijkheid).

Het politiek handelen kan dan ook op lange termijn verschil maken. De verhalen kristalliseren zich en vormen een kern voor nieuwe handelingen in de toekomst.