College 3 - Aristoteles Flashcards Preview

Sociaal en Politieke Filosofie > College 3 - Aristoteles > Flashcards

Flashcards in College 3 - Aristoteles Deck (7)
Loading flashcards...
1

Leg uit wat er bedoeld wordt met de zinsnede: 'De ontologie krijgt bij Aristoteles dus het karakter van een teleologie.'

Teleologie is de leer dat alles in de natuur een doel heeft.

Bij Aristoteles ligt het wezen van een ding dus in zijn doelgerichtheid.

Wanneer Aristoteles het heeft over het wezen van een fluit, dan ligt het wezen van die fluit in de muziek die je ermee kunt maken.

2

Wat is volgens Aristoteles de bestemming van de mens?

En wanneer wordt dat doel optimaal bereikt?

De bestemming van de mens is volgens Aristoteles het Goede leven. Oftewel gelukkig zijn.

Dit doel kan alleen optimaal worden gerealiseerd in de polis, in een politiek gemeenschap.

3

Welke 2 definitie's geeft Aristoteles van de mens?

Leg uit waarom dat synoniemen zijn.

1.) De mens is een met rede begiftigd levend wezen.
2.) De mens is een politiek levend wezen

Het zijn synoniemen omdat het doel van de rede een politieke samenleving is. Als je kunt redeneren, ben je instaat te bedenken wat goed voor je is oftewel je bestemming: een politieke samenleving.

4

Wat is het verschil tussen Plato's ideale staat en die van Aristoteles, qua regeringsvorm?

Die van Plato vertoont despotische trekken, omdat een kleine groep mensen de baas zijn (absolute macht) en omdat het een hiërarchie is.

Aristoteles heeft meer democratische ideeën: alle vrije en gelijke burgers moeten de macht hebben en samen debatteren.

5

Welke 3 groepen sluit Aristoteles uit van het actieve politieke burgerschap?

Waarom?

1.) Slaven
2.) Vrouwen
3.) Arbeiders en handelaren

Volgens Aristoteles moeten de burgers die meedoen, dat is staat zijn te doen en de tijd ervoor hebben. De 3 groepen hierboven zijn:
- niet opgeleid
- en 'onvrij' omdat ze hard moeten werken om zichzelf in materie te kunnen voorzien.

6

Wat is het verschil tussen poièsis en praxis?

Waarom slaat Aristoteles praxis veel hoger aan?

Poièsis betekent creëren of maken: een activiteit die wordt gedaan voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld het maken van een stoel wordt gedaan zodat je daarna daarop kunt zitten.

Praxis betekent handelen: een activiteit die om de activiteit zelf gedaan wordt. Het doel ligt in zichzelf. Bijvoorbeeld spelen of muziek maken.

Praxis is hoger dan poièsis omdat het zijn voltooing in zichzelf vind.

7

Vandaag staat de politiek veelal ten dienste van de economie. Economische groei lijk wel het ultieme doel van het politiek handelen te zijn. Waarom is het in de ogen van Aristoteles een verwarring van doel en middel?

Volgens Aristoteles is de bestemming van de mens het goede leven in de polis. Dat is het einddoel. Economische groei draagt bij aan de geluk in de polis, daarmee is het dus volgens Aristoteles een middel.