College 4 - Machiavelli Flashcards Preview

Sociaal en Politieke Filosofie > College 4 - Machiavelli > Flashcards

Flashcards in College 4 - Machiavelli Deck (10)
Loading flashcards...
1

Vertel iets over Machiavelli, wie was hij?

- Machiavelli wordt gezien als de eerste (niet klassieke) politieke filosoof.
- Hij leefde in de 15/16 eeuw.
- Geboren in Florence
- Hij is bekend om het idee dat het doel de middelen heiligt.

2

Hoe verschilt Machiavelli's filosofie met zijn klassieke voorgangers?

1.) Machiavelli vond de oude filosofen onrealistisch. Hij denkt zelf liever niet vanuit een ideaal, maar zijn uitgangspunt is de reële mens en de politieke realiteit.

--> De realiteit is dat je als regeerder soms vuile dingen moet doen om uit een crisis te komen en veiligheid en stabiliteit te creëren (doel heiligt de middelen). Wil je dus een goed ethisch mens zijn, moet je niet de politiek in gaan.

2.) Machiavelli zoekt geen legitimatisering van buiten af, maar stelt dat de staat zelf de reden is van haar bestaan.

3

Bepalend voor zijn politieke richtlijnen is het mensenbeeld dat Machiavelli erop nahoudt. Hoe ziet hij de reële mens?

De mens is volgens Machiavelli van nature slecht: egoïstisch en ondankbaar. Echter, kan de mens wel gedwongen worden om zich in te spannen voor het algemeen belang.

4

Waarom is Machiavelli zelf geen Machiavellist?

De uitspraak ‘het doel heiligt de middelen’ is afkomstig van Machiavelli, maar wordt vaak uit de context gehaald. Machiavelli bedoelde dat het doel de middelen heiligt uitsluitend omwille van het behoud van de staat.

5

Met welke 4 verhoudingen moet een vorst rekening houden volgens Machiavelli?

1.) Vijanden (of vijandige omgeving) --> meedogenloos tegen zijn

2.) Vrienden (bondgenoten, legeraanvoerders, raadgevers) --> voor zich winnen zodat ze loyaal zijn, door ze bijvoorbeeld te bevoorrechten

3.) Volk --> de rijken ervan weerhouden de armen te onderdrukken zodat ze gehoorzaam blijven

4.) Zichzelf --> je kan anderen pas beheersen als je ook jezelf kan beheersen

6

Leg uit waarom je aan Machiavelli toe kan schrijven dat hij de noodzaak ziet van een dubbele moraal.

Omdat de koning zich moet houden aan 2 tegengestelde moralen.

Aan de ene kant moet hij leven als een goed mens en zijn reputatie hoog houden, maar aan de andere kant moet hij ook niet bang zijn ondeugdelijk en wreed te handelen wanneer dat nodig is.

7

Machiavelli beschouwd de politieke geschiedenis als een wisselwerking van Fortuna en Virtú. Wat wordt daarmee bedoeld?

Fortuna staat voor (gelukkige) omstandigheden waar je geen invloed op hebt.

Virtú zijn alle eigenschappen die je nodig hebt om je machtspositie te behouden als er ongunstige omstandigheden komen.

7

Welke kunst moet een vorst bovenal beheersen?

Vijnzen: een goede reputatie houden door te doen alsof hij de klassieke deugden beheerst.

9

Leg het verschil uit tussen hoe Machiavelli en zijn tijdgenoot Erasmus dachten over oorlog.

Machiavelli zag oorlog als een noodzakelijk onderdeel van politiek handelen.

Erasmus was een pacifist, hij vond oorlog onnatuurlijk en in strijd met het geloof.

10

Waarom acht Machiavelli het christendom een ondeugdelijke politieke religie.

Omdat het christendom erg draait om zichzelf wegcijferen en de andere wang toekeren als iemand je slaat. Een politieke staat zou met zo'n houding niet lang bestaan.