Cultuur en persoonlijkheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Cultuur en persoonlijkheid > Flashcards

Flashcards in Cultuur en persoonlijkheid Deck (18):
1

3 doelen van de culturele persoonlijkheidspsychologie

(1) ontdekken van het principe van culturele diversiteit

(2) ontdekken hoe menselijke psyche de cultuur vormt 

(3) onderzoeken hoe culturele principes de menselijke psyche vormen

2

wat zijn culturele variaties?

variaties tussen groepen op het gebied van het fysieke, de psyche, gedragingen en overtuigingen

3

uitleg: evoked culture 

culturele verschillen ontstaan door verschillende omgevingen

afhankelijk van de karakteristieken van de omgeving roepen aanpassingen op

4

2 voorwaardes om culturele variatie te verklaren

(1) een universele mechanisme van aanpassing

(2) verschillen in de omgeving die de mate bepalen met die de mechanisme geactiveerd wordt

5

evoked co-operation: invloed van "high variance conditions"

 

hoe staat dit in verband met egalitarisme?

high variance conditions: varierende omstandigheden kan men ertoe dwingen om samen te werken met anderen

 

egalitarisme: gelijke verdeling van middelen

de mate van egalitarisme staat in hecht verband met de variatie van de omgeving (met betrekking tot het verkrijgen van bv voedsel)

6

hoe ontwikkeld een eercultuur?

economische reden: iemand die zijn "eer" verliezt, loopt gevaar zijn bezit te verliezen

-> alles wat als mogelijke bedreiging voor "eer" geinterpreteerd wordt roept verdedigingsmechanismes op

deze zijn directe confrontatie en fysieke agressie

7

uitleg: transmitted culture

cultuur, (dus overtuigingen, ideen en waardes) kan door contact van individuen van verschillenden culturen worden overgedragen 

8

Markus en Kitayama:

twee fundamentele culturele taken

(1)interdependence - samenleving met een grote groep mensen

(2) independence - hoe men zich onderscheidt van anderen in een grote groep door vaardigheden, kwaliteiten, motieven en disposities

9

uitleg: acculturation

contact tussen twee culturele groepen leidt tot veranderingen in de culturen

= acculturation

duidelijke te merken bij de niet-dominante culturele groep

10

3 typen verlangens belangrijk voor emigratie

 

verband met persoonlijkheidskenmerken?

(1)instandhouding - van fysiek, sociaal en psychologisch welzijn en de bescherming van de sociale en persoonlijke identiteit

(2)zelfontwikkeling - opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden

(3) materialisme - financiele reden

 

motivatie te emigreren staat in positief verband met extravertie en openheid voor ervaringen

11

uitleg:

collectivisme vs individualisme

individualisme: binnen cultuur autonoom en onafhankelijk, focus op eigen doelen

collectivisme: verbondenheid met groep, focus op behalden van de doelen van de groep

12

uitleg: holistically vs analytically

 

verband met collectivisme/individualisme?

holistically: verklaren van gebeurtenissen met oog op context

analytically: verklaren van gebeurtenissen door specifieke onderdelen uit den context te halen en op te delen in categorien -> aan hand van categorien regels 

 

collectivisme -> hollistically

individualisme -> analytically

13

uitleg: self enhancement 

 

en 2 biases

de neiging om zichzelf te beschrijven met sociaal wenselijke attributies 

2 onderdelen:

general evaluative bias: ten opzichte van zichzelf maar ook anderen

self-focused evaluative bias: alleen zelf

 

14

zijn er culturele verschillen in self enhancement?

verklaring?

er zijn verschillen tussen collectivisme en individualisme

 

deze zijn onduidelijk en nog niet verklaard

maar: eventueel iets te maken met een verhoogde general evauative bias bij individualistische culturen

15

wat zijn within culture variations?

individuele verschillen binnen culturen

bv. sociale klassen -> invloed op persoonlijkheid

lage SES: ouders focus op gehoorzaamheid aan autoriteit

hoge SES: ouders focus op zelf controle en onafhankelijkheid -> assertiever

 

 

 

16

uitleg: historical era

tijdperk waarin iemand opgroeit kan invloed hebben op persoonlijkheid

17

uitleg: cultural universals

(3)

aspecten van persoonlijkheid die universeel lijken te zijn

oftewel te vinden in bijna alle menselijke culturen

bv:

(1) persoonlijkheidskenmerken van mannen en vrouwen

(2) emotieexpressie

(3) (mogelijk) big five

18

uitleg: whorfian hypothese of linguistic relativity

 

in verband met lexicale hypothese?

die taal die men spreekt bepaalt hoe gedachten gevormd en situaties geinterpreteerd worden

 

in samenhang met lexicale hypothese mogelijk een aanwijzing voor de culturele universaliteit van de big five