Motieven en Persoonlijkheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Motieven en Persoonlijkheid > Flashcards

Flashcards in Motieven en Persoonlijkheid Deck (17):
1

definitie: behoefte 

gereedheid om op een bepaalde manier te handelen wanneer we een tekort aan iets hebben

tekort aan iets -> interne spanningstoestand 

spanning wordt opgelost -> plezier

2

uitleg: press

aspecten van de omgeving die bepalen hoe iemand zich gedragd 

alpha press: objectieve realieit

beta press: subjectief, interpretatie van iemand aan hand van zijn behoeftes

3

2 soorten motieven

1.gebaseerd op een deficit bv. honger

2.gebaseerd op persoonlijke groei

4

3 motieven gebaseerd op deficit

1. need for achievement (prestatiemotivatie)

2.need for intimacy (affiliateitsmotivatie)

3. need for power (machtsmotivatie)

5

uitleg: need for achievement

3 factoren bij ontwikkeling van kind die prestatiemotivatie bevorderen

behoefte om beter te worden, succesvol en competent te zijn

aanleren:

1. onafhankelijkheid en autonomie aanleren, zelfverzekerdheid

2.uitdagende doelen stellen/bereiken - niet te makkelijk, niet te moeilijk

3.zekere hechtingsstijl

6

uitleg: need for power 

behoefte een impact te hebben, direct en krachtig gedrag vertonen

kiezen van onbekenden vrienden om superioriteitsgevoel te bevorderen

raken in stress als ze hun zin niet krijgen

7

uitleg: need for intimacy

behoefte voor een warme, nabije intieme, betekenisvolle en communicatieve interactie met andere mensen.

- niet per se extravert - 

vrouwen in het algemeen hoger dan mannen

8

uitleg: thematic apperception test

apperceptie: interpretatie van ambigue situatie

door verschillen in persoonlijkheid/behoeftes wordt de objectieve realiteit verschillend geinterpreteerd 

-> aan hand van interpretatie uitspraak maken over behoeftes/persoonlijkheid

9

2 manieren om de TAT te gebruiken

determinere van

1. state levels - welk aspecte van een situatie beinvloeden veranderingen in motivatie

2.trait levels - gemiddelde mate van motivatie -> verschillen tussen personen 

10

uitleg: zelfactualisatie 

het vierde motief - gebaseerd op groei

bewust gemotiveerd zijn om zijn volle potentie te benutten 

11

hoe manifesteerd zich een hoge behoefte aan zelfactualisatie?

- efficiente perceptie van realiteit

- spontaniteit 

- focus op problemen 

- behoefte om anderen te helpen

- veel piekeren

- kwaliteit relaties > kwantiteit relaties

- creatief en cultuuronafhankelijk

ze zijn niet per se gelukkiger dan mensen die laag scoren op zelfactualisatie

12

uitleg: flow

perfecte balans tussen iemands vaardigheden en de uitdaging

flow kan als indicator gezien worden voor het plaatsvinden van zelfactualisatie

13

eigenschappen van "fully functioning person"

Carl Rogers

is bezig met zelfactualisatie

worden niet afgeleid of geblokkeerd door andere situaties

weg vrij voor zelfactualisatie

14

3 obstakels die zelfactualisatie verhinderen

1.conditioned positieve regard: van ouders aangeleerd dat zij aan verwachtingen van anderen moeten voldoen -> kunnen zich niet zelf actualiseren

2.anxiety: bang zijn door gebeurtenissen die inconsistent zijn met zelfconcept (afweermechanisme: distortion - externe attributie zoeken)

3. out of touch with emotions: emotionele intelligentie belangrijk voor zelfactualisatie

15

uitleg: client centered therapy

- therapeurt probeert client niet te veranderen, hij moet zichzelf veranderen

- positive regard: alles accepteren wat client zegd

- therapeut werkt met empathie

- therapeut aan hand van gespreken met client ook over zichzelf nadenken etc

16

5 behoeften uit de pyramide van Maslow

3 secundair (psychogeen = mental)

1.zelfactualisatie

2.zelfvertrouwen

3.behoefte om erbij te horen

2 primair (viscerogeen = lichamelijk)

4.behoefte aan veiligheid

5.fysiologische behoeften

17

factoren die voor (on)tevredenheid zorgen

hygienefactoren: zorgen voor ontevredenheid, aanwezig = spanning

motivatoren: zorgen voor tevredenheid, aanwezig = plezier

hygienefactoren sterker dan motivatoren

hygienefactoren - viscerogeen

motivatoren - psychogeen

mensen proberen dissatisfiers te vermijden en satisfiers op te zoeken