Sekse, geslacht en persoonlijkheid Flashcards Preview

Persoonlijkheidsleer en -onderzoek > Sekse, geslacht en persoonlijkheid > Flashcards

Flashcards in Sekse, geslacht en persoonlijkheid Deck (30):
1

uitleg: gender

sociale interpretatie van het man of vrouw zijn.

verandert dus met tijd

2

met welk soort onderzoek worden sekseverschillen vaak geanalyseert?

met meta-analyses

3

uitleg: effect size

 

wat is klein/matig/groot?

effect size: maat voor de kwantitatieve verschil tussen twee variabelen (in SD)

.2 klein

.5 middelmatig

.8 groot

 

vergelijk mannen en vrouwen: opletten op het voorteken van de effect size

4

uitleg: 

minimalisme vs maximalisme

minimalisme: gevonden sekseverschillen zijn klein + niet relevant voor gedrag in het dagelijkse leven

maximalisme: verschillen mogen niet gebagatelliseerd worden, ook kleine verschillen kunnen een grote impact hebben 

5

 2 sekseverschillen qua temperemen bij kinderen

meisjes hoger op: inhibitory controle en perceptual sensitivity

jonges hoger op: surgency 

geen verschil: negative affectivity (wel heel klein effect op subschaal "angst")

dus

gender stereotypes: meisjes NIET emotionaler dan jonges

6

wat is "effortful control"?

controle over de poging om binnenkomende prikkels en de reactie daarop te reguleren

7

wat zijn de sekseverschillen qua extraversie?

vrouwen hoger op: kuddegedrag (klein)

mannen hoger op: activiteit (klein, assertiviteit (matig)

 

studie: mannen onderbreken vaker een conversatie dan vrouwen 

8

wat zijn sekseverschillen qua verdragzaamheid?

vrouwen duidelijk hoger dan mannen

 

- vrouwen lachen vaker dan mannen

-mannen meer fysiek agressief dan vrouwen

9

wat zijn sekseverschillen qua conscientieusheid?

er werd geen significante verschil gevonden 

10

wat zijn sekseverschillen qua emotionale stabiliteit?

vrouwen scoren 0.49 SD lager dan mannen

dus middelmatig effect 

 

11

wat zijn sekseverschillen qua openheid voor ervaringen?

geen significant verschil gevonden

12

sekseverschillen gevonden met het 16 factoren model?

vrouwen hoger op: gevoeligheid, warmte en angst

mannen hoger op: emotioene stabiliteit, dominantie, waakzaamheid en regelbewustzijn

13

sekseverschil qua basisemoties?

vrouwen vaker positieve/negatieve emoties dan mannen

maar: kleine effectsizes

 

mogelijk dat er een verschil is qua breinactiviteit tussen mannen en vrouwen met betrekking tot emotionele verwerking

14

wat zijn sekseverschillen qua zelfvertrouwen?

vrouwen lager dan mannen

kindertijd - klein verschil

adolescentie - beetje groter, nog steeds klein

volwassenheid - verschil wordt steeds kleiner

15

wat zijn sekseverschillen qua seksualiteit, vriendschap en paring?

(1) mannen grotere voorkeur voor causal seks

(2) mannen meer aandacht aan fysieke aantrekkelijkheid bij vriendschap

(3) mannen zullen eerder vriendschap verbreken als er blijkt geen seks uit voorkomt

(4) mannen zullen eerder een vrouw dwingen tot seks dan andersom 

16

sekseverschillen qua people/things

mannen meer geinteresseerd in objecten

vrouwen meer geinteresseerd in mensen

17

sekseverschillen qua depressie?

kindertijd - geen verschil

adolescentie - klein verschil (?)

na puberteit: vrouwen vaker depressief dan mannen

 

18

6 sekseverschillen in depressiviteit

(1) vrouwen vertonen sterkere symptomen dan mannen

(2) vrouwen huilen, confronteren gevoelens - mannen worden agressief

(3) vrouwen zoeken sneller hulp, mannen isolatie en middelenmisbruik

(4) mannen inactiver dan vrouwen

(5) studenten: mannen meer pijn, drugs, sociale isolatie - vrouwen verlaagd zelfvertrouwen

(6) suicide: vrouwen vaker zelfmordpoging

mannen vaker succesvolle zelfmoord

19

uitleg: rumineren

"herkauwen" en focusseren op symptomen van spanning en stress

 

vrouwen meer dan mannen

20

kenmerken van masculine/feminine persoonlijkheid?

 

wanneer androgyny?

feminin: emoties, empathie, koestering

masculine: dominantie, assertiviteit, vrijpostigheid, zelfvoeldoening, instrumentalisatie

persoon hoog op beide: androgyny

21

uitleg: expressiveness

hoe goed iemand emoties zelf kan vertonen en bij anderen kan herkennen en helpen

22

uitleg: genderschemata

en

gender aschematic

genderschemata: informatieverwerking aan de hand van seksegebonden associaties

gender aschematic: informatieverwerking los van schema's gebaseerd op sekse (gezien als ideaal)

23

3 componenten van genderstereotypen

(1) cognitief: het plaatsen van iemand in sociale categorie

(2) affectief: gevoelens tegenover iemand worden bepaald door die sociale categorie in die hij is geplaatst

(3) gedragsmatig: afhankelijk van sociale categorie gedrag vertonen

24

uitleg: socialisatietheorie

jonges en meisjes gaan zich naar en type geslacht gedragen omdat zij het angeleerd krijgen

 

25

uitleg: sociaal- leren theorie

Bandura

kinderen gaan gedrag van "models" observeren 

later wordt dit gedrag zelf vertoont

-> afkijken van bestaande genderstereotypes

26

uitleg: sociale rol theorie

jonges en meisjes krijgen verschillende rollen toegebeeld

-> gedrag past zich aan rol aan

27

wat kunnen de 3 sociale theorien over sekseverschillen niet verklaren?

geen van de theorien kan een oorzaak benoemen

er wordt wel verklaard hoe het gebeurt, maar niet waarom 

28

uitleg: hormonale theorieen

 

hoe wordt er ondezoek naar gedaan?

sekseverschillen niet door externe, sociale oorzaken, maar door veschillen in hormonen

testosteron in verband met dominantie,agressie en seksualiteit

 

onderzoeken van mensen met "congenital adrenal hyperplasia (CAH)" 

CAH is een ziekte waar een meisjesfoetus teveel mannelijk hormoon aanmaakt

 

29

uitleg; evulotionaire psychologische theorie

mannen en vrouwen zijn op het grootste deel van persoonlijkheid hetzelfde

verschillen zijn te verklaren door evolutie: 

mannen moesten andere adaptieve probleme oplossen dan vrouwen (bv vrouw 9 maanden zwanger, man moest voedsel fiksen)

 

mannen en vrouwen verschillen dus alleen maar op de gebieden waar ze verschillende adaptieve probleme tegengekomen zijn

30

integratie van de theorieen over sekseverschillen

hoe en waarom zijn er sekseverschillen

hoe - kan verklaard worden aan hand van de sociale theorieen en de hormonale theorien

waarom - kan verklaard worden door de evolutionaire theorie 

 

-> uiteindelijke verklaring een combinatie uit deze theorieen